Wednesday, December 26, 2012

Voice from the Youth

Op-Ed: Cambodian Bright Future
 យើងខ្ញុំជាកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយមានការអាក់អន់ចិត្តជាអនេកអនន្ត ដោយមើលឃើញថា សុភាសិតទំពាំងស្នងប្ញស្សីគឺគ្រាន់តែជាលេសដាក់បន្ទុកមកលើយើងខ្ញុំជំនាន់ក្រោយរបស់ ពួកដែលបានកើតមុនយើងតែប៉ុណោ្ណះ។ មិននិយាយដល់ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យល្អៗជាច្រើនដែល បានត្រួសត្រាយផ្លូវទុកអោយយើងយ៉ាងល្អ ប៉ុនែ្តអ្វីដែលមិនល្អនោះគឺមេដឹកនាំខ្មែរចាស់ៗកន្លង មកមិនមាននរណារម្នាក់អាចអោយយើងយកធ្វើជាគំរូបានទេ បើយើងចូលទៅជិតគេ យើងមិនបាន និយាយពាក្យពិតចេញពីចិត្តយើងឡើយ ព្រោះយើងត្រូវតែនិយាយពាក្យបញ្ជោរដល់ពួកគេ។

  1. ក្រោយពីយុគអាណានិគមបានបញ្ចប់ សម័យសង្គមរាស្រ្តនិយមបានលើកកំពស់កិត្តិនាម បណ្ឌិតបញ្ញវន្តខ្ពស់ជាងសម័យហ៊ុន សែន បច្ចុប្បន្ន តែសម្តេចព្រះសីហនុបរាជ័យក្នុងការលើក កំពស់សង្គមពហុបក្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។
  2. យុគសម័យលន់ណុល សម័យប៉ុលពត និងសម័យយួនឈ្លានពាន ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាយុគ មហាហាយនភាពនៅកម្ពុជា។ តែអ្វីដែលយើងខ្ញុំជាយុវជនជំនាន់ក្រោយបារម្មណ៍បំផុត គឺឥទ្ធិពល នៃហាយនភាពនេះនៅតែមានបន្តរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។
  3. យុគនយោបាយខ្មែរក្រោយសម័យអង្គការសហប្រជាជាតិ ២៣ តុលា ១៩៩១ គឺជាយុគឃ្លីង ឃ្លោងមួយដែលកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអំណាចនៃឥទ្ធិពលហាយនភាពនិងអំណាចនៃឥទ្ធិពល ជឿនលឿន។

បច្ចុប្បន្នយើងមើលឃើញអំណាចនៃឥទ្ធិពលហាយនភាពហាក់បីដូចជារត់លឿនជាង
អំណាចនៃឥទ្ធិពលជឿនលឿន។ ឧបសគ្គនេះគឺបណ្តាលមកពីរឿងតែមួយគត់គឺការល្មោភ អំណាចរបស់បុគ្គលហ៊ុន សែន។

តើអ្នកទាំងអស់យល់ឃើញថា ការកាន់កាប់អំណាចអស់រយះពេលយ៉ាងយូររបស់ហ៊ុន សែន
ជាការល្អសំរាប់កម្ពុជាឬជាការនាំកម្ពុជាទៅរកភាពបរាជ័យ?

អ្នកប្រាជ្ញពិភពលោកបានរកឃើញ ទ្រឹស្តីដ៏សំខាន់មួយសំរាប់នយោបាយដឹកនាំ ប្រទេសជាតិគឺការដូរមេដឹកនាំអោយបានញឹកញាប់។
  • ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយមានការផ្តូរមេដឹកនាំរបស់គេជាប្រចាំតាមរយះការ បោះឆ្នោតនិងការកំណត់អណត្តិ រាប់ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតី នាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រធាន អង្គចៅក្រម ប្រធានរដ្ឋសភា និងចុះរហូតមកថ្នាក់រដ្ឋ ខេត្ត ស្រុក និងឃុំ។
  • ប្រទេសកុម្មុនីសដែលនៅសេសសល់ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំជាញឹកញាប់តាមរយះ សមាជបក្សនិងការកំណត់អណត្តិច្បាស់លាស់។
ចុះកម្ពុជាវិញ? នាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុន សែន កាន់កាប់ប្រទេសជិត៣០ឆ្នាំតែម្នាក់ឯង គឺមានន័យថា ប្រទេសនេះមិនទាំងកុម្មុនីយ មិនទាំងប្រជាធិបតេយ្យ ប្រហែលជាប្រទេសអនាធិបតេយ្យច្រើនជាង។

ដូច្នេះ យើងខ្ញុំជាយុវជនជំនាន់ក្រោយ ដែលមានទាំងសមាសភាពសមាជិកនៅក្នុងជួរ គណបក្សកាន់អំណាចនឹងតស៊ូដើម្បីផ្លាស់លោកហ៊ុន សែន ជំនួសដោយអ្នកមាន សមត្ថភាពផេ្សងទៀតនៅក្នុងបក្ស...និងសមាសភាពនៅក្នុងបក្សជំទាស់ធំជាង គេបង្អស់គឺបក្សសម រង្ស៊ី និងបក្សសង្រ្កោះជាតិនឹងខំតស៊ូយកជ័យជំនះអោយខាងតែបាន។ មានតែ យន្តការនិងវិញ្ញតិ្តនេះទេ ដែលអាចធ្វើអោយសុភាសិតទំពាំងស្នងប្ញស្សីមាន អត្ថន័យពេញលេញ នឹងអាចនាំនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅរកវិបុលភាព ភ្លឺថ្លានាពេល អនាគតខាងមុខបាន។

ជយោ កំឡាំងយុវជនខ្មែរ!
ជយោ កំឡាំងយុវជនខ្មែរ!
ជយោ កំឡាំងយុវជនខ្មែរ!We are the young generations of Cambodia have been regretfully annoyed by the unproductive Khmer popular proverb of "Young Bamboo Seeds Replace the Old Bamboo" which this original contempt of this proverb is good but the elders especially the Cambodian leaders have contaminated it irresponsibly and used this proverb as the excuse to pass down the burden to us. Of course, there are many elders and leaders are productive to this proverb, but the factual consequences from other top leaders have passed to us, no one can be a role model for us at all. If we go close and interact with them, we cannot tell them the truth and actual feeling from our heart, we must endorse the culture of praise or flattering them.
  1.    After the era of French colony, the arrival of Songkum Reastr Niyum or Socialism Popularistic Society, King Preah Norodom Sihanouk proactively advocated for the merit and lifting up of the educated people and social innovators higher than Hun Sen regime, but King Norodom Sihanouk didn't accomplish in the establishment of social multiculturalism and political pluralism.
  2. The regime of Lon Nol, Pol Pot and Vietnamese invasion are the dark era of Cambodia and it is critically a devastating period of Cambodia history. And what has been saddening us is this devastating legacy is visibly continuing nowadays. 
  3. The political and social circumstances after the Paris Peace Agreement of October 23, 1991 is an  upheaval situation in which Cambodia is still embarking on the uncertainty of its pure progressive as the devastation and development has been on side by side respectively. 
At the present, we see the effect of devastation has been running faster than the effect of development in which its core cause is caused by the greed for power of Mr. Hun Sen.

Do you think the attachment of power of Mr. Hun Sen for this long period will produce good result for Cambodia and it is only bringing Cambodia to devastation?

Scholars and political scientists have found a good method for sustainable political fact is to frequently change the leaders within those jurisdictions.

  • All democratic countries have frequently changed their leaders by national election and power mandating accounting from president, prime minister, minister, supreme court, parliament, senate down to local government such as governor, commune councilor and village chief. 
  • The remaining communist countries have also changed their leaders through party congress and limit the mandate of power.
How about Cambodia? Hun Sen has been in power for more than 30 years so that this country is neither democratic nor communist? It is absolutely anarchic country.

So we are the young generations of Cambodia which are comprising within the ruling party (CPP) will struggle to change and replace Hun Sen from inside...are comprising within the opposition party (SRP) and National Rescue Party (NRP) will thrive to end this unproductive power attachment. Only this commitment and mechanism that can bring Cambodia to brighter future, progressive and sustainable development at the near future.
Bravo the Power of Cambodian Youth!
Bravo the Power of Cambodian Youth!
Bravo the Power of Cambodian Youth!

6 comments:

Anonymous said...

I am with you and please to hear your words but I still doubt that your movement is coming from the love of your country or from the hungry of power,If the movement come from the hunger of powers,greeds,wealth, dollars,villas,luxury cars,women etc,I am not interest in your movement,I am sick and tired of the so called leaders of khmers these days wants to a leader but afraid to lead,too many of them hunger for leader position but run away not willing to fight nor lead,to me it is an honor to die for my beloved country if your movement is pure from your heart to fight this puppet regime from within i am willing to join your young Khmers new generation without hesitation nor regret if whatever happen from the consequence.Its an honor to serve my beloved country or liberate her from tyrany of youn puppet Hun sen the longer we wait the more devastation and suffering of our khmers people will be....

KapYuon

Anonymous said...

Khmer Young got his key point to win the dictator. His word is applicable and the deceited dictator will die because of his own bad Karma.

One of the Young Cambodians!

Anonymous said...

What the fuck is កំឡាំង? Shouldn't it be កម្លាំង?

Anonymous said...

ខ្ញុំនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមជានិច្ចថា ក្នុងយុគសម័យ
លន់នល់ កម្ពុជាពិតជាមិនអាចធ្លាក់ចុះទៅក្នុងភាព
ហិនហោចខ្លោចផ្សារនោះទេ។ អ្នកដែលធ្វើឱ្យកម្ពុជា
រលាយហិនហោចនោះ គឺ ពួកអាមេដឹកនាំយួនយៀក
កុងដែល មានល្បិចកលខ្ពង់ខ្ពស់ ល្បួងឱ្យស្ដេចខ្មែរ
នាយុគនោះចូលក្នុងចុះចូលក្នុចចលនាក្រហមបាន
យ៉ាងងាយស្រួល។ដោយសារតែ ប្រជាប្រិយភាព
គ្មាន២របស់ស្ដេច លន់នល់ ក៏មិនអាចទប់ទល់ជា
មួយខ្មែរក្រហមដែលរត់ចូលព្រៃម៉ាកគីដោយការឃោសនា
របស់ស្ដេចខ្មែរយើង ដែលមានយួននៅចាំបញ្ជាពី
ក្រោយខ្នង(យួនជួយច្បាំងខ្មែរក្រហម) ទីបំផុត លោក
លន់នល់ ដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរពិត ត្រូវបរាជ័យរលំ
រលាយទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី ១៧មេសា ឆ្នាំ៧០។
ដូច្នោះ ទើបខ្ញុំ បាទហ៊ានអះអាងថា វាមិនមែនលោក
លន់នល់ទេ ដែលធ្វើឱ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងមហាហាយនភាព៕

Anonymous said...

12:41Am

Let avoid from attacking on personality of Khmer leaders, let debate on resuming win-win policy for Khmer nation.

- Cambodian monarchy is going to be disappeared in the near future

- Now, the real enemy is the CPP under the blood cell of Vietnamese and the blind leader Hun Sen.

Let start from now on...

KY

Anonymous said...

រឿងស្រុកខ្មែររលាយនៅក្នុងសម័យលន់ណុល វាមានការទាក់ទង ទៅនឹងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរីក។ គីស្សីងហ្គ័រ និងរដ្ឋបាលនិចសុន បានបោះបង់កម្ពុជាចោល គឺក្បត់ពាក្យសន្យាដែលអាមេរីកាំងសន្យានឹងទ្រង់សិរិមតៈ(សូមអានលិខិតទ្រង់សិរិមតៈ)។Dear Excellency and friend,
I thank you very sincerely for your letter and for your offer to transport me towards freedom. I cannot, alas, leave in such a cowardly fashion.
As for you and in particular for your great country, I never believed for a moment that you would have this sentiment of abandoning a people which has chosen liberty. You have refused us your protection and we can do nothing about it. You leave us and it is my wish that you and your country will find happiness under the sky.
But mark it well that, if I shall die here on the spot and in my country that I love, it is too bad because we are all born and must die one day. I have only committed the mistake of believing in you, the Americans.
Please accept, Excellency, my dear friend, my faithful and friendly sentiments. Sirik Matak.