Saturday, April 27, 2013

វីដេអូឃ្លីប ស្តីពី​ពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋ​អាមេរិក ប្រតិកម្ម​ទៅ​នឹង​រឿង​អាស្រូវ​ផ្លូវ​ភេទ​រវាង​ស្រ្តី​អាមេរិក និងលោកសង្ឃកម្ពុជា

នាង Maya Men និង​ព្រះសង្ឃ ញ៉ែម គឹម តេង ជា​តួអង្គ​សំខាន់ ក្នុង​ឆាក​លើ​គ្រែ​ត្រូវបាន​បង្ហោះ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​ន​ធើរ​ណែ​ត​

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3siq0ryGBYE 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RdUvxvV5niM

71 comments:

Anonymous said...

ពួកអាឆ្កែឆ្កួត។រឿងប្រទេសជាតិធំប៉ិនភ្នំម៉េចក៏ពួកអាឆ្កែអស់ឯងមិនធ្វើបាតុកម្មដោះស្រាយទៅ!
រឿងលោកសង្ឃតូចតាចបែរជាពួកអាឆ្កែអស់ឯងរវល់ខ្លាំងម្លេះ។

ល្ងង់ខ្លៅយ៉ាងនេះទើបអាឆ្កែសួនរដ្ឋានិងអាមាជសុវណ្ណរ៉ាបោកក្បាលយកលុយបាន!

អាឆ្កែសួនរដ្ឋាធ្វើនយោបាយមានតែក្ត៣។បោកខ្មែរករៅប្រទេស៣ឆាំ្នទើបការបានប្រពន្ធមួយ។

ភ្លើៗដូចពួកអាឆ្កែអស់ឯងអញ្ចឹង!ទើបអាឆ្កែសួនរដ្ឋាបោកក្បាលយកលុយបាន!

ពួកអាឆ្កែអស់ហ្អែងខ្លាំងម៉េចក៏មិនប្តឹងអាមេបោកលុយ៤ទ្វីបសួនរដ្ឋាដាក់គុកទៅ!

ពូកែបានតែលោកសង្ឃទន់ខ្សោយយ៉ាងនេះ។

អាទេពវង្សនិងអានន់ង៉ែតដេកជាមួយស្រីក្មេងៗរាល់ថ្ងៃ!ម៉េចក៏ពួកអាអស់ហ្មែងមិនទៅបាតុកម្មទៅ!
ព្រោះពួកអាអស់ហ្អែងខ្លាចអាហុនសែនបាញ់សំលាប់!

ដល់ពេលជាមួយលោកឡូវែលខ្លាំងសំប្បើបណាស់។

Anonymous said...

10:12 PM

O' come on, the nation can be healthy and strong only all citizen of Cambodia must clean up their own small communities within a nation first.

Your barking because you promote this immoral act inside the Khmer communities and said is "OK". If you commit this act in Cambodia is "OK" because Khmers like you and Hun Sen ...believe that using a sacred Temple to commit sex act and stealing money from the Temples are Khmers' culture.

This is not in Cambodia, it is in a foreign land, the land of America (not Khmers' land). This land has real Laws and real crimes will be punished.

This kind of sex scandal and stealing money from the Temples happened in many Buddhist Khmer Temples outside Cambodia. However, the members of Khmer Buddhist Temples ignored and tried to cover up.

One expects to go to Temple to worship and when one donates money to the temple is for a good cause not for them to steal and to enjoy their sex life style in a sacred place, the community built for.

Inside Cambodia 99.99..% are evils, but this is inside of Christians' superpower nation, not Khmers' land, it is going to be too hard for you and your wicked people to cover up this kind of acts.

This should send a WARNING Mesaage to other Buddhist Khmer Temples who are not committing this act, either using Temple to commit sex axt or stealing money from the Temples.

We Khmers heard many rumors about like this but the members of Khmer Templles did not do anything to Fix it. NOW the WORLD (7 billion people) see and stunned by.

You 10:12 PM is one of the leeches and the disease that help to destroy Khmers' society.

KARMA arrived and Fallen upon you, and you are barking at every body?

a boy next door said...

10:12 pm
Hello Evil ONE.

Those you cursed were doing bad deeds, then you copied from them and said it is OK? YOU ARE SUCH EVIL F*ing Whore.

Each one of us must responsible for our own Karma, if Karma have not yet come upon those who committed Bap, then it will be later.

Khmers must clean their houses (Temples), and it is good to send warn them ahead and warned those who already did it to be CAREFUL, we watch you.

Ps; Abbot Chan Horn at Maryland, we heard so much about his flirting with girls, WATCH your back ah Monk Barajik, you are going to get yours too. Hope Lok Ta Tum Sovann read it, so he knows how to prevent what is going to hit his Temple. He cannot protect ah monk Parajik any longer.


Anonymous said...

What happen to the Head monk named Sao Khon? Why does this head monk stay silent?

That guy Sao Khon created a lot of troubles destroyed American park for he claimed he wanted to be close to his god. Yeahh his god is to create a quiet place for sex.

Anonymous said...

That woman's pussy has 2 holes, one of which was reserved exclusively for monks

Anonymous said...

Hah ha listen to Rithy Uong, he said Buddhism is Khmers' religion "rorp meun chhnam mork heuy".

This guy Rithy Uong is real stupid man. Buddhism is only 800 years after Hinduism and he said "roup meun chhnam".

Man he wears American suits but he is so Stupid.

By the way why these guys addressed to Abbot Soa Khon "Preah Ang?"
They shoud address to Sao Khon "Prass Ach Sao Khon".

Anonymous said...

Why don't they kick this Parajik's monk out of that Temple? Why don't khmers' community sue the stupid's monk and May men for stealing money from khmer's community? Sue them to recovery all the money that these crooked Evils people stolen from community? That is the law in America at least you know where the money goes and who is involve on this scheme,the prosecutor will digin' deeper to the matters and resolves all your question about money that your community lost and expose what they do with the money.

About love-affair there is no law to prosecute those involve because they were all grown up individuals.All party involved whether the Head monk or Maya men must be removed from that Temple immediately.This is corruption and betrayed community trust.Thank God someone have a courage to video these Evil-doers [ Nhem kimteng & May men] If without video khmer's community still be slave to this corrupted Hochi-Monk.

Did we learn anything from this mistook of khmer's community that trusted in individuals that they don't really know? This mistakes will repeat itself if your community refuses to recognize the problems within your community or within your Temple.

Kmenhwatt

Anonymous said...

ហិ ហិ យ៉ែម គឹមតេង កាលដើមឡើយ នៅវត្ត ព្រៃឆ្លាក់ ក្នុងខេត្តស្វាយរៀង ហើយក៏ជាសាហាយស្មន់របស់ ដួង វណ្ណា តំណាងរាស្ត្រ CPP ដែរ ។

Anonymous said...

Because he has some respect to that Monk,Sao Khon, unlike you say sh*t out of anger like Hun sen.Also he said Roub mern chhnam is not wrong either,only thing was wrong is that he didn't specific exact date.Do want to hear the word come out of educator's mouth using uneducated words like Hun Sen always did to his innocent opponent?.
Your childish criticism is wrong,were you educate in the jungle'school like Hun sen or educate in civilize-school? There was nothing wrong with Oung Rithy speeches.Message for 12:3am

Yobal Khmer

Anonymous said...

Can't meditate in America! too much sexy american women with big boob on tv on live-show, on magazine, Monk is human, not any difference! needs to release the desire either by jerking off or like this case real screwww. Can't deny the fact this is normal...don't bash me I spoke based on the fact!

Anonymous said...

   អ្វីទៅដែលហៅថាសត្វលោក?អ្វីទៅកាមតណ្ហា?អ្វីទៅជីវិត?តែមានអស់ទាំងនេះហើយ
  លោភៈប្រាកដជាលេចចេញជារូបរាងពុំខានឡើយ ដូច្នេះគឺយើងរាល់រូបនេះឯងដែលត្រូវស្វែង
  យល់ដោយខ្លួនឯង អ្វីដែលគួរអ្វីដែលពុំគួរ ប្រៀបដូចនយោបាយបោកបញ្ឆោតគ្នាអញ្ចឹង ម្លោះ
  ហើយកុំតូចចិត្តតូចថ្លើម ប្រាជ្ញាយើងពុំដល់គេត្រូវខំឡើងកុំឱយមានសារជាថ្មីម្តងទៀត ភាពបរាជ័យ
  ប្រៀបបាននិងបទពិសោធន៍មេរៀនក្នុងឆាកជីវិត៕
     ​  ស្វែងរកការពិត

Anonymous said...

នេះជារៀងជីវិត ជាបុគ្គលមិនគួរយើងយកចិត្តទុកដាក់ពេក ទេ!
បងប្អូបរួមជាតិក្នុងប្រទេសដ៏ច្រើនលើសលប់កំពុងរងគ្រោះ
ដែលយើងគួជួយគឹតឬគួជួយគ្នាម្យ៉ាងទៀតយួននោមដាក់ទន្លេសាបឡើងខាប់ទឹកទៅហើយ

Arun said...

1:08 AM
I am not the one you replied to, but I want to get in and give my opinions. Khmers only adopted Buddhism about 800 years not Roup meun chhnam (10k). Roup Meun is larger than Roup Pound chhnam (1k). He should have said Roup Rory Chhnam.

Don't need to drag each others down to the bottom. Let u slearn to be civilized people and debate as civilized people, since we Khmers have a VERY BAD reputation of being barbaric people.

Peace!

Arun said...

I am not the one you replied to, but I want to get in and give my opinions. Khmers only adopted Buddhism about 800 years not Roup meun chhnam (10k). Roup Meun is larger than Roup Pound chhnam (1k). He should have said Roup Rory Chhnam.

Don't need to drag each others down to the bottom. Let us learn to be civilized people and debate as civilized people, since we Khmers have a VERY BAD reputation of being barbaric people.

Peace!

Anonymous said...

"Buddhism" was legally adopted by Jayavavaraman 7 in late 13th Century (in History).

Jayavaraman 7 know now as Ah jay Thleak Teuk adopted the weakest foreign religion (Buddhism) while Annamese and T'ai people were coming near the empire, was in act of treason.

Because of Buddhism, that was why the economy of the Empire collapsed. Million men/boys flocking to be monks and left the Empire economy weaker and weaker, then collapsed. Because those million monks did nothing to help the Nation's economy but relying on the people and the poor to feed them.

Buddhism DESTROYED the Khmer Empire.

Now Hun Sen and Yuon encouraged Khmers to build more temples and new monks are now secretly sent to study in Hanoi.


Arun said...

1:11 AM You don't need to mediate in America, in Cambodia today has more porn stars than in America.

The fact from what I listened to those protesters, it was that the woman "Nen Maya" lived in the temple.

It is hard to blame neither, because they are just humans, and they 're tempted.

I am still thinking that the old monk named "Sao Khon" may have known about it, or he many have also involved with this too.

If he is a really religious man and wanted to follow his god as he claimed he did, and wanted to help his community from being embarrassed, he should have had a quite meeting and then solved the problem from further exploded.

Old monk "Sao Khon" is to blame for this scandal. Because he failed to do his job. The community feed him and without the community that old monk would be on the street begging.

Or monk "Sao Khon" may also had engaged sex act with the woman he kept in the temple.

Some said monk "Sao Khon" went into the forest for his meditation, I doubt it. It may be his strategy to fool the Khmer community to think he is such a holy man, apparently he is not evil.

Therefore, monk "Sao Khon" is the one to blame, because he allowed this sex scandal to happen.

The community should vote "yes" remove this old monk "Sao Khon" out too. To my opinion
Sao Khon" is a main con artists.


Arun said...

Correted' my post @ 2:27am

Some said monk "Sao Khon" went into the forest for his meditation, I doubt it. It may be his strategy to fool the Khmer community to think he is such a holy man, apparently he is not, but evil.

Anonymous said...

This women have Fuck atleast 5 monks in this Temple name Trirathanaram. The real video tapes will be revealed more truth later on after the court date.
Who will Lose? and who will win this sex case in US superior court?

Anonymous said...

2:56 AM
All Khmers are the LOSER. Thai, Lao, and others around the world will laugh at us not only them.

At back home we have an uneducated gangster leads the country, and have mostly Hochi-Monks.

At outside we have sex maniac monks sent from Cambodia and sex maniac woman used sacred place to commit sex act.

More and more Buddhist temples grow in Cambodia and outside Cambodia. More fight because of money from Donations.

Monk "Sao Khon" is a Fake monk, he is Communist infiltrated in our Khmer community, he allowed this to happen.

More and more Khmers are going to say "Good Bye Buddhism" if that old monk Sao Khon does not fix his faults.

Anonymous said...

2:56 AM

i agreed with you on that. why 'sao khon' does not fire her?
he may be afraid of the truth will come out that he too one of her sex partner.

Anonymous said...

I guess there is more money to be made doing the monks than street walking when you don't really have that hot asset...

Anonymous said...

"Sao Khon" is CPP/Yuon monk sent to collect money from the Khmer Buddhists. He fooled Khmers at Lowell. Nhem Kimteng is a fake monk, he hides himself in monk clothe.

Men Maya is a sex maniac who cannot live without sex. She is not the only one who is a sex maniac, I heard a woman and young monk can be her son at Texas too.

No body caught her, now she is old, and the young monk she slept with now married a second time.

At Maryland Temple, I heard years that the Abbot who pasty away slept with a woman and has a child with her. He paid her a lot of money. Now a new Abbot "Chan Horn" whose reputation is BAD.

Anonymous said...

Sang 7 Makara on the video sex lives from Lowell MA.

Video that Nhem Kim Teng had sex with Men Maya in temple now playing at the local stores and social media near you.
That Video was sold and distributed all over the world. $2 each, you can contact
all Khmer stores and restaurants In Lowell, Massachusetts.

Anonymous said...

Men Maya is a monks trafficking from Cambodia to USA, each monk said; Men Maya had collected atleast 30,000 USD in order to come and stay in the USA Temples.
She guaranteed to helps for GREEN CARD and CITIZENSHIP.

Monk Leang told me that.

Anonymous said...

The Cambodian Public demanding, Men Maya to show the revenues from selling Buddha to spend on New Fake Temple in the forest Lowell.

Anonymous said...

Guys!

Rithy Uong is not the only stupid Khmer Buddhist that does not know his real own history, Thai people too are stupid.

In Thai Restaurant, Thai waitress told us her country "Thailand" is an old country just look at many ancient temples. Then she added "Thais are Buddhists, an old religion for more than 4000 years."

Our Jaws just locked but in my mind I asked "Damned woman does not even know her own Thai history that Thailand just created around 12th century, and those old temples in Thailand today were left from the Khmer Empire".

Talking about Thais and Yuon newcomers near Khmer Empire it makes me so mad at ah Jayavaraman VII, ah Sdach Chhkourt. Why did he bring a weakest Buddhism into our land?

Anonymous said...

5:12 AM
Watch a bottom Video here above this post we are debating, you will see a woman name Ivy Men, who spoke with the American reporter. She supported Maya Men and the Temple. So this Temple built to make money for CPP/Yuon like in Cambodia?

Anonymous said...

ស្មែរបួសព្រោះខ្ជិល ស្មែរខិល(ន៍)យោបាយ
មានមាសប្រាក់ចាយ ស្មែរចោរចៃវាំង។
ស្មែរពាក់ស្បង់ចីពរ ស្មែរចោរអត់សក់
ស្មែរជួរអាក្រក់ ស្មែរស្បង់ ៧មករា។

និពន្ធដោយ
តា
បេង ខ្មៅ

Anonymous said...

5:15 AM
No money left, it's been all transferred to her private account.

She is a very sharp business woman and a con artist. Her main product is her private part.

Anonymous said...

I don't blame Maya Men and/or Kimteng so much, but I blame more on that old guy Sao Khon.

What took him so long to make decision.

Anonymous said...

Who is Saravy Men? Is she related to Msya men? The monks must goes...Sao Khon must goes too...

Anonymous said...

នាងម៉ែនម៉ាយ៉ា មកពីវត្ដ រ៉ូតអៃឡិនធ្លាប់ដើរប្រាប់គេឯងជាច្រើនថា :
សូមខ្មែរប្រយ័ត្នពួកអាក្រុមយួនស៊ីភីភី ចាក់ឫសយកវត្ដត្រៃរតនារាម
នៅ North Chelmsford នេះធ្វើជាមូលដ្ឋានឈរជើងសំរាប់
ពង្រីកនយោបាយបំបាត់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្រៅប្រទេស
របស់អាក្រុមសង្ឃយួន៧ មករា នៃស៊ីភីភី មកពីស្រុកខ្មែរ

ពីព្រោះអញ្ចឹងហើយបានជានាង ម៉ែនម៉ាយ៉ា នាំសៅ ឃុន រត់ពី North Chelmsford
ទៅនៅឯផ្ទះមួយនៅក្នុងព្រៃតែ៣នាក់នាង ហើយនាងបន្ដធ្វើជាអ្នកកាន់កាប់លុយកាស
ជាមួយ សៅ ឃុន នឹង ញ៉ែម គឹមតេង នៅឯផ្ទះមួយនៅក្នុងព្រៃឡូវែលវិញ ហើយសៅ ឃុន នឹង ញ៉ែម គឹមតេង ៣នាក់នាងបាន
រៀបចំបង្កើតគំរោងផែនការណ៍ លក់ព្រះដែលមានចំនួនដល់ទៅ ៨៤,០០០អង្គ ឯណោះ …។
១អង្គ១០០ដុល្លារ x ៨៤,០០០អង្គ = ៨,៤០០,០០០ ដុល្លារ ឯណោះ

តើលុយលក់ព្រះនៅឯណា??? នាងម៉ែនម៉ាយ៉ាខ្ជឹបយកទាំងអស់....

Anonymous said...

Why most Srey khmer want to have sex with monk?

Because, Monk's dick is harder than ordinary khmer man.

This story has been known since the Buddhist Era.

Anonymous said...

Saravy Men said this is stupid nation!

Sic...

Anonymous said...

http://www.youtube.com/watch?v=2vWJrB3cdb4&feature=player_embedded#!

នាងម៉ែនម៉ាយ៉ា មកពីវត្ដ រ៉ូតអៃឡិនធ្លាប់ដើរប្រាប់គេឯងជាច្រើនថា :
សូមខ្មែរប្រយ័ត្នពួកអាក្រុមយួនស៊ីភីភី ចាក់ឫសយកវត្ដត្រៃរតនារាម
នៅ North Chelmsford នេះធ្វើជាមូលដ្ឋានឈរជើងសំរាប់
ពង្រីកនយោបាយបំបាត់ព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្រៅប្រទេស
របស់អាក្រុមសង្ឃយួន៧ មករា នៃស៊ីភីភី មកពីស្រុកខ្មែរ

ពីព្រោះអញ្ចឹងហើយបានជានាង ម៉ែនម៉ាយ៉ា នាំសៅ ឃុន រត់ពី North Chelmsford
ទៅនៅឯផ្ទះមួយនៅក្នុងព្រៃតែ៣នាក់នាង ហើយនាងបន្ដធ្វើជាអ្នកកាន់កាប់លុយកាស
ជាមួយ សៅ ឃុន នឹង ញ៉ែម គឹមតេង នៅឯផ្ទះមួយនៅក្នុងព្រៃឡូវែលវិញ ហើយសៅ ឃុន នឹង ញ៉ែម គឹមតេង ៣នាក់នាងបាន
រៀបចំបង្កើតគំរោងផែនការណ៍ លក់ព្រះដែលមានចំនួនដល់ទៅ ៨៤,០០០អង្គ ឯណោះ …។
១អង្គ១០០ដុល្លារ x ៨៤,០០០អង្គ = ៨,៤០០,០០០ ដុល្លារ ឯណោះ

តើលុយលក់ព្រះនៅឯណា??? នាងម៉ែនម៉ាយ៉ាខ្ជឹបយកទាំងអស់....

Anonymous said...

7:02 am

Why are you degrading all million Khmer women when a few Con Artists like this woman (Men Maya) has carried her mission to collect money from the khmers at Lowell? When you said most Khmer women you may include your mother, and your female relative, and other Khmers' mothers, sisters, Aunts as well. No Khmer women with high education, high moral, and noble would lower themselves to these trash fake monks. These three individuals "Sao Khon, Kimteng and Maya" are in their mission to scam these Lowell innocence people.


This woman is a CPP hero and what she did you get to realize that she is NOT an amateur but a very talented, she was well trained in her field to be Con artist. Many old Khmer people who live on little retirement support these Con Artists posed as Monks and as fund raiser.

If you listen to Hun Sen speech he said Cambodia has more than 4000 temples and he said Cambodia needs more Temples, they represent Khmer culture. Secret source said monks are sent to study in Hanoi.

Anonymous said...

6:36 AM

Saravy Men is Maya Men relative.

Anonymous said...

Just look at her face, she is a VC whore, just like the whore of wwii, how they were sent to have sex with those armies and then, only to be killed by them soon after. VC has used this tactic for thousand of years. e.g when kingta went to VN, the VC leader sent underage young girs to have sex with him and then, the next day kingta agreed almost about everything the VC had planned.

In the future make sure, no women is to be recited in the temple, apart from being a worker like. cleaner and also must have certain hours in term of a duty of care e,g 2 hours-in the morning, afternoon and evening and must work in pair and then off for the day. Just like they hire a part-time worker etc.

when talking about handling money, they should nominated at least 5 people account (holders) to handle the cash or bank check, and responsible for record keeping to show to the community like, its balance and expense within the complex etc. In this way, no one can steal the money. Futthermore, if too much in the saving account, then, what are they going to do with? could use as a funding body for building new schools for children here and there a cross the state or something.

Well, my suggestion is, the temple should sue them and let them pay back the lost money or else, they can be charged according to the law like so. e.g.when a thief got caught, what do the gov't do? by law they got to be charged off course e,g to be in jail plus charged for ruining the temple reputation etc.

Anonymous said...

9:54 AM

She is Khmer woman, and she is very talented with her fund raising and dealing with people.

I watched a few YouTube and listened to her talk. She is not a bad looking woman either- well dresses and wore a sophisticated jewelry too.

Nhem Kimteng and her may be the same generation 50 or so and they seemed to be sexually attracted to each others.

From reviewing a few times again and again, I think the two may have started their affair for a quite sometime. They did not really show their eyes contact toward each other, but there is something between their bodies languages when they were near each others.

Nhem Kimteng does not look he is a real monk rather he is a military type who enjoys sex than being monk.


Sao Khon speaks with a heavy accent of Seam Riep province, I don't really trust him. I think they are all together to SCAM people.

Anonymous said...

អ្នកគាំទ្រ ម៉ាយ៉ា ម៉ែន ប្រហែលមានក្លិនមិនល្អដែរហើយ ឬមួយបានរួមភេទជាមួយគ្នា ឬមួយប្រព្រឹតអំពើពុករលួយដូចគ្នា? នរណាខ្លះជាអ្នកនៅពីក្រោយម៉ាយ៉ា ម៉ែន ទើបស្រ្តីម្នាក់នេះ អាងយ៉ាង គ្មានអៀនខ្មាស់ និងមិនចេញពីក្រុងឡូវែល? កោតអ្នកឡូវែលដែរ ដែលអសមត្ថភាព ឲ្យម៉ាយ៉ា ម៉ែន មកពីរ៉ូដអៃឡិន ដឹកនាំ។ តាមឭ ម៉ាយ៉ា ម៉ែន អត់មានអីនិយាយទេនៅរ៉ូដអៃឡិន។ គោមេក្រោមកុដិ៕

Anonymous said...

\


ផលិតកម្ម សាងសង់ "វាត់មេម៉ាយ" សូមជូន.....រឿង...

" នាងជិះសេះ "

យើងខ្ញុំ សូមអរគុណ ដែលបានឃើញភាពយន្តនេះល្អមើលណាស់ ។

ខ្ញុំបានឃើញនាងម៉ែនម៉ាយ៉ាកំពុងប្រើស្នៀតជិះសេះ ជាមួយអាសង្ឃកំហូច ញ៉ែម គឹមតេង ។

Anonymous said...

Cambodians should just take to the street in front of the temple and let their voice heard to out the head monk too if he refuses to terminate the wrong doer Maya Men.

Anonymous said...

12:03 PM
Soa Khon will not fire her, they are in one Scam "team".

They came to Lowell, because they foresaw of million dollars from Khmers at Lowell. Khmer Buddhists are fanatic believers, and it is so easy for anybody to rip them off.

Sao Khon is also very cleaver, he fooled all Khmers at Lowell. First he invaded American forest and said he wanted to be closer to his god. Then, many were fallen in love with him, so they followed him.

I think there are people behind involved with this Khmer Buddhist Temple Scam.

$ 10 million is in their hands, they enjoyed spending. Maya has money to hire the lawyer and she has money to spend for the rest of her life.

Khmer Buddhist Temple Business keeps growing in the US, because it is easy to make money.

Anonymous said...

\


ផលិតកម្ម សាងសង់ "វាត់មេម៉ាយ" សូមជូន.....រឿង...

" នាងជិះសេះ "

យើងខ្ញុំ សូមអរគុណ ដែលបានឃើញភាពយន្តនេះល្អមើលណាស់ ។

ខ្ញុំបានឃើញនាងម៉ែនម៉ាយ៉ាកំពុងប្រើស្នៀតទី៣០ គីជិះសេះ ជាមួយអាសង្ឃកំហូច ញ៉ែម គឹមតេង ។

ស្នៀតទាំងអស់មាន៣២ :

ស្នៀតទី១ ការែះ
ស្នៀតទី២ ត្រែះ
...
...
ស្នៀតទី៣០ ជិះសេះAnonymous said...

12:32 PM

យីះ !
ស្នៀតអីក៏ច្រើនម្ល៉េះ ?

Anonymous said...

Have you ever seen how much food were wasted at each "bonn?" For several days people piled up enormous amount of food for the hungry spirits of their dead relatives, whom they have kept on convincing themselves are still around to curse them if they don't offer the food!!! Are the spirits still roaming around? Why don't they try to believe that their relatives should now be with god, or reincarnated (for those who believe)?

The "watt" people also over focus on expanding watts, but mostly neglect doing good for the poor and less fortunate people. You don't hear or see these people use the funds they raise to offer college scholarships or rent assistance to those who are homeless here or in Cambodia. The unhealthy competitive (destructive kind) mindset is all about outdoing one another in term of things superfluous and status driven. I have seen too many confused christian and buddhist people.

Anonymous said...

Among Cambodians, confused christians are going around condemning others whom they accuse as non-believers, while convincing they already have God's guaranteed invitation to heaven; the confused buddhists kept on piling wasted food and money contribution to monks and watts so that they will be richer and more fortunate than others around them.

Anonymous said...

What will that shithead do after he got disrobe? Don't fool people to feed you if you still need to f$&k around. Be a man find your own money to pay for your f&$k!!!

And for that woman, go get a license to open your sex-for-money place instead of leeching off the gullible watt-goers!

Anonymous said...

1:03 PM we live in the christians' land and we shit, eat their food. we spend their money and we cheat each others, then we blame them. furthermore, we never help our own poor people at back home. when are we going to stop blaming others for our own stupidities, and our own crimes?

I am so sick in the stomach

Anonymous said...

1:29 PM, are you working for your own living? And whom are you cheating and blaming?

Anonymous said...

1:03pm
Confused Christians? If they are so confused then why are they so wealthy and so powerful?

Their weapons can blow up this earth planet into small particles if the Extraterrestrials (Aliens) did not interfere.

If the Extra Terrestrials did not dis-activated the US missiles, billion of us may be dead in the WWIII already.

We should called ourselves animal-humans who know only bite, bark, eat, shit and cheat/steal.
$10 million is now gone. Maya Men has her laugh at last.

Anonymous said...

1:45 PM aren't you reading the topic?

Anonymous said...

No, YOU are the confused one, dear!!! Holy shit are you okay???

Anonymous said...មាន 36ស្នៀត!

ត្រូវប្រើស្នៀតទី១ យកជើងហោះហើរ

Anonymous said...

2:02 PM

if you did not read the topic to whom i referred to then why you gone mad? i knew your sarcasm, but i think you may have known whom i referred to. if not then tough luck.

don't accuse others as they are confused this or that. because you are no angel yourself.

peace!!

Anonymous said...

Khmer Buddhists are cheaters and butchers. Lao Buddhists are sweet, nice and kind.

I am Khmer but from now on I will join Lao Buddhists. I will stop donate a cent to this SCAM.

Anonymous said...

2:54 PM

យីះ !
ស្នៀតអីក៏ច្រើនម្ល៉េះ ? ឡើងដល់៣៦ស្នៀតហើយ!

Anonymous said...

ហាស !ហាស !ហាស !

ញ៉ែម គឹមតេង " វ៉ៃទាំងស្បង់ "

Anonymous said...

Want this video???
only $2.00 per copy.
Please contact
The Honorary Consulate General of Cambodia office

Hon. Ou Sovann
111 Chelmsford Street
Lowell, MA 01851
(978) 735-4539

Anonymous said...

អុញ!អួត៣៦ស្នៀត ,សម្រែណាស់ សម័យនេះ!
ឥឡូវនេះគឺលើសពីអាកំពូល៦៩ស្នៀតទៅទៀតមានតាំងពីយូរហើយ។
អាស្នៀតប្រយុទ្ធប្រកាច់ចាប់មិនឈ្នៈ !......
ស្នៀតបន្តក់ទៀន,ស្នៀតទឹកកក,ស្នៀត
Cigare
(សូមសួរ​ទៅអាឈ្លើយ-មីឈ្លើយយ៉ាង
សេង ធារី,ហ៊ុន សែន,ហុក ​សាវណ្ណ,
ហ៊ុន តូ,កិម សុខា,ខៀវ កញ្ញារឹទ្ធិ,
ទេប វង់,នួន ង៉ែត,អ៊ំ លឹមហេង,
ញ៉ែម គីមតេង,ណយ ច្រឹក,សៅ ច័ន្ទថុល,
ហាក់ ឆៃហុក។ល។)

៣៦ស្នៀតនេះហើយតាំងពី NAPOLEON ច្រកបាវ
បុំាងពង។

Anonymous said...


មានទាំងអស់ 36ស្នៀត។

តើស្នៀតណាល្អជាង?

គ្មានស្នៀតណា ល្អជាង ស្នៀតណាទេ!។

សំខាន់គឹ ស្នៀតណាធ្វើអោយ បែកញើសទន់ឈើង គឹស្នៀតហ្នឹងល្អ។

Anonymous said...

អុញ!អួត៣៦ស្នៀត ,សម្រែណាស់ សម័យនេះ!
ឥឡូវនេះគឺលើសពីអាកំពូល៦៩ស្នៀតទៅទៀតមានតាំងពីយូរហើយ។
អាស្នៀតប្រយុទ្ធប្រកាច់ចាប់មិនឈ្នៈ !......
ស្នៀតបន្តក់ទៀន,ស្នៀតទឹកកក,ស្នៀតCigare

(សូមសួរ​អាឈ្លើយ-មីឈ្លើយទៅដឹងហើយ តួយ៉ាង
សេង ធារី,ហ៊ុន សែន,ហុក ​សាវណ្ណ(វត្តណង់ស៊ី),
ហ៊ុន តូ,កិម សុខា,ខៀវ កញ្ញារឹទ្ធិ,
ទេប វង់,នួន ង៉ែត,អ៊ំ លឹមហេង,
ញ៉ែម គីមតេង,ណយ ច្រឹក,សៅ ច័ន្ទថុល,
ហាក់ ឆៃហុក។ល។)

៣៦ស្នៀតនេះហើយតាំងពី NAPOLEON ច្រកបាវ
បុំាងពង។

Anonymous said...

យកល្អ ស្នៀតម៉ែចែកឲ្យ !

Anonymous said...

how about sneat "phlom treh hao puos vek?"

Anonymous said...

មាន ៣៦ស្នៀត!

ត្រូវប្រើស្នៀតទី១ យកជើងហោះហើរ

ស្នៀតទី២ បណ្ដើរតាមអូ!

ស្នៀតទី៣ ថ្ងូរ ....អាហាអូយែ....

Anonymous said...

ស្នៀតទី៤ដកចេញ.......លាន់ស្បថ
ស្នៀតទី៥នាគបាញ់ទឹក....សើម

Anonymous said...

ស្នៀតទី៦ ចាប់ផ្ដើម ប្រវាឡើងភ្នំ

ស្នៀតទី៧ សូត្រ​ផ្លុំ ថ្វាយ​បង្គំព្រះ

ស្នៀតទី៨ ក្របី​ឃ្លៀចដំឡើងតេជ:

ស្នៀតទី៩ រួតរះឡើងឋានសួគ៌

Anonymous said...

ស្នៀតទី១0 ក្រឡើងពេក.....អង្គុយ កក្តាន់
ស្នៀតទី១១ នៅតែមិនខ្មេះ....ចុះរកបាយកក

Anonymous said...

ជាមួយលោកសែមមាស យាយភូក៏ខ្មែរ ង្វៀងទីទើក៏ខ្មែរ មែន សម អន ក៏ខ្មែរ ចោរយួននៅពេញដីខ្មែរក៏ខ្មែរ

Anonymous said...

សែម មាស ជាយួនកើតនៅដីខ្មែរ

Anonymous said...

យួនស្អី សែមមាសជាខ្មែរសុទ្ធ តែជាក្រពើវង្វេងបឹង ដូចពួកអាស៊ឹភីភីដែលលក់ក្បាលអោយយួន ជាមនុស្សវង្វេងជាតិ វង្វេងវប្បធម៌ យកលាមកជាផ្កា បន្លាជាស្បៃ មិនស្គាល់មិត្ត្រ មិនស្គាល់សត្រូវ មិនខ្លួនឯងជាសាសន៍ស្អី គិតតែប្រយោជន៍សួនតួ អាត្មាឯងហួសហេតុរហូតហ៊ានរុះបំផ្លាញផ្ទះគេ បំផ្លាញជាតិដើម្បីចំអិនពងខ្លួន