Friday, October 11, 2013

An Unveiling Ceremony of the late Cambodian King Norodom Sihanouk on Oct. 11, B.E.2557 A.D.2013


នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ វិមានព្រះបរមរូប ព្រះបរមរតនកោដ្ឋ សម្តេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ នឹងត្រូវបើកសម្ពោធ ក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ Courtesy ព័ត៌មានសង្គម/Social News
28 comments:

Anonymous said...

This bloody king is the main caused of our empire's collapsing. Why do people still honor him? He said that he had helped the Viets and the Chinese to get what they wanted but in return, what did he get? nothing but backstabbed from this so-called 'good friends' of Viets and Chinese, what a fken dumb king, he really is! and yet, most people are still much worst when they continue to respect him (sic!).

Anonymous said...

sdach komrurk chouy youn auy samlap khmer. He chose to help youn to kill khmer. He becomes beisach si chheam si ktu nouv thann norurk.

Anonymous said...Sihaknouk is the most useless King in history.

Anonymous said...

This evil King watched 3 million Khmer died, then he placed hsi gay coward son as the next khmer King.

???

Anonymous said...

They should not spent a lot of money to build a Sihanouk body FOR WHAT ? hE IS A BAD KING HE WAS INVOLVED WITH VIETNAM TO KILL KHMER PEOPLE.

Anonymous said...

គឺជាស្ដេចក្បត់ជាតិ ស្ដេចដែលហ៊ានហៅយួនមកសំឡាប់ខ្មែរ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៧០-១៩៧៥។គឺជាស្ដេចដែលចូលដៃចូលជើងជាមួយខ្មែរក្រហមរហូតខ្មែរក្រហមឈ្នះហើយមានលទ្ធភាពសំឡាប់ជនជាតិខ្មែរអស់ជាង២លាននាក់។

Anonymous said...

Barom Kaut Kanduoy Mer Vear Ah Prett Sihanouk !!

Anonymous said...

អ្នកណាគេឈ្មោះអានរោត្តម សីហនុ​???
អានរោត្តម សីហនុ គឺអាស្ដាចម៌ក្បត់ជាតិខ្មែរទៅថែរក្សាយួន ? ។ ដោយសារអំពើក្បត់ជាតិឯងនេះ អាមួយក្បាលនេះមិនសូវហ៊ានរស់នៅៗក្នុងប្រទេសខ្មែរតែ ? ច្រើនតែរត់ទៅពួននៅឯក្រៅប្រទេសខ្មែរ ព្រោះវាខ្លាចពលរដ្ឋខ្មែរអារក កាត់ក្បាលវាចោល ។
នៅពេលអវសាននៃជីវិតវា អានរោត្តម សីហនុ វាសន្យាជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរថាវាឈប់រត់ទៅបរទេសទៀតហើយ? និយាយបានតែ៣ថ្ងៃដោយខ្លាចខ្មរកាត់ក្បាល វារត់ទៅស្រុកចិនលុះដល់ថ្ងៃវាងាប់ ។
ក្រោយពេលវាងាប់ទៅ ដើម្បីកុំឧ្យវារត់ចោលស្រុកទៀត ខ្មែរបានដាក់ងារឧ្យអានរោត្តម សីហនុ ជា៖
ព្រះគម្រង់រត់ចូលកោដ្ឋ ! ព្រះគម្រង់រត់ចូលកោដ្ឋ  

Anonymous said...

This is the statue of "The Killer of the 2oth Century in Cambodia".

What the Khmer people think about this King? Hero for destruction ?

He killed millions of Khmers, SOLD the country to Hanoi then came back to the throne.


Anonymous said...

killer King
Vietcong queen
Baby king
Bandy king
Kingdom woder

Anonymous said...

the reality it is youn people owes participate on this evenement,because khmer king helped youn during the war against USA until left yeak kong installed in the cambodia illegally.
in the time cambodia was a country inderpendant and a neutral on scene international,thus the war in the cambodia began with this problem.
so,who is the real killer?

Anonymous said...

bravo,the status of khmer king whom had sacrificed his country and the fate of his people to save youn from hell.
now for the gratitude the cambodia youn use hun sen to kill khmer people.

Anonymous said...

Is it true that king sihanok's mother in-law is Youn? And was she the head of corruption during sihanok era? rumor has it that she bootlegged war supplies / stock of weapons and sold them to Vietcong to win American. she made millions and milliobs of dollars... Is any of these true?

Anonymous said...

This King is a shit give HUN XEN control the country until now serving Vietcong dogs,

William said...

It was accurate3:47pm,my dad was a chief of transportation for 49bc under general Oum Savouth. My dad stationary in La Bansiek, Bor Keo Andong Pechr. My dad told me and I was witness to the royalist families smuggled the rice to Vietcong my self in 1968 to 1970 it wasn't the rumors. I was grown up and go to hight school in 1969 in Lom Phat Rattanakiry.

William said...

Sihaknuk mother in-law is not youn but me Monique Izi is.me Monique wasn't. Real kid of Mrs Pom Peang but the daughter of her last husband with Vietnamese . Pom Peang just stepmother of Monique but she raised that youn bitch since the baby.

Anonymous said...

A symbol of what? A symbol of Khmer humiliation, destruction and extinction?!!!!!

Anonymous said...

Sihanouk was one of Yuon Heroes , he is deserved to be praised by Yuon 's puppets . I still have a dream - that it won't
be too long , this statue will be chained & dragged around town
exactly like Sadam statue .

Anonymous said...

កាលនៅរស់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រទេស យ៉ាងថោកទាប ក្បត់រាស្រ្ត ចូលដៃជាមួយយួនជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ
បោកប្រាស់រាស្រ្តឲ្យខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរតាមបញ្ចារអាហូរ ជី មីញ ម្តងថាយួនជាសត្វក្រពើ ម្តងថាយួនជាសមិត្ត នេះឬ
គំនិតអ្នកដឹកនាំខ្មែរ ដល់ពេលស្លាប់បានខ្លាយជាវរបុរសខ្មែរសំរាប់តែពពួកខ្មែរកញ្ចះយួនទេ មានពពួកអាប័ក្យ
ប្រជាជនជាដើម ។

Anonymous said...

Hi William.
Thank you! for clearing up the dirty history of traitor Sihanouk and his bitch Monique - IZI youn's spy .You and I , we might be the same or close age .I remember the time Sihanouk used our military truck to transport goods to Vietcong, and anyone who dare to criticize him will be imprison.I remember the dirty chief the police OUM MANORIN does he the brother of the bitch Monique?

Anonymous said...

12:31AM You are correct OUM MANARIN is the Monique s brother and was the the chief of Cambodian s custom and who dare to protest with? One The king wife ,the king mother -in-law and the king s brother in-law.

Anonymous said...

Only in Cambodia that they are worship the killer the oppressor and the dictator? All the heroes and heroine were slaughtered like the animal. It was not the cursed but it is lack of education,lack of education is short of thinking lack of thinking make us less of vision and decision.

Anonymous said...

I, will not kept this stacher in my Cambodia land at least aminute when I win over CPP VIETNAM out the country.

Anonymous said...

Oh! I keep it the sdop for pubic restroom in the future.

Anonymous said...

i'm for any monument that represents cambodia and its influential statesmen or stateswomen, for that matter.

Anonymous said...

ខ្មែរឈប់ខ្លាចទៀតហើយ! ជំហានធ្វើជាម្ចាស់ខ្មែរឯង បាន​ដើរកាន់តែត្រូវផ្លូវហើយ!

នៅមានទៀត បើបងប្អូនប្រកាន់យក គោលនយោបាយរបស់បក្សមួយណា ហើយបានបោះឆ្នោតអោយគេ សូមកុំភ្លេចតាមដានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនោះ ហើយជួយតម្រង់គណៈបក្សនោះឲ្យដើរត្រង់ផ្លូវផងដែរទើបបាន! បើគេមិនព្រមត្រូវតែហ៊ានបន្ដរបោះឆ្នោតទម្លាក់ចោលឲ្យបាន!
ពីថ្ងៃនេះទៅគឹពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចជោគវាសនាដោយខ្លួនឯង មិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យនណា៎ម្នាក់ជិះសេះលែងដៃរទេ!

Anonymous said...

Khmers,

Ah S'dach Khbot Cheat
Chorng Khmers Oy Viets
Thvoeu Kh'nhom TeaSa
Snom Nhoeung Th'baeng Kh'bal
Khboth Srok Toeuk Dei
Ah S'dach ChangRai
Chole Dai Viet Cong.

Anonymous said...

Noro-DUMB Siha-Krook had Khmer's blood in his hands!
He killed Preap In, Mathura, and many other in Tra Paing Kraleung!
He alloed Viet Cong killed Khmer in the '70.

He is a Traitor!