Tuesday, October 22, 2013

សមត្ថកិច្ច​យក​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ​ធ្វើ​កន្លែង​ហ្វឹកហាត់​បង្ក្រាប​បាតុករ


ពិធីបង្វឹកឆ្កែកាចបន្លាច អ្នកស្រុក?

Hmmmmmmm....Looks like it ;) Awww, they look so cute -- meaning Dogs ;)

១-សកម្មភាព​ក្រុម​សមត្ថកិច្ច​ហ្វឹកហាត់​នៅ​ទីលាន​ប្រជាធិបតេយ្យ។ RFA

49 comments:

Anonymous said...

Only Hun sen can give order to these dogs to attack!

Anonymous said...

SAD

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=760303837320396&set=a.662511860432928.1073741825.219611244722994&type=1&theater

Anonymous said...

JENDHA,

THIS IS A GOOD ONE.

https://www.facebook.com/photo.php?v=756438437716665&set=vb.170088286472727&type=2&theater

Jendhamuni said...


Dear 7:58 PM,

Thank you. I will try to post some from time to time.

Oh my sentence above rhymes unintentionally. So me! I love it ;) Hope you love it too!

~Jendhamuni

Anonymous said...

Those dudes , who worked for a little more than $100/month, are trained to create havoc on their own khmer people who seek only justice, freedom and true democracy for their country.We hope they turn their weapons on the Viet's slave first.

Anonymous said...

Sound like little kid put up the post..

Anonymous said...

Do you want to receive salary one million Riel per month with honest or you want to collect the money in the street like beggar?

Jendhamuni said...


Dear 8:23 PM,

So you are mad at little kid ;)
Awwwww, poor you! Kids are so lovely and friendly ;)

Anonymous said...

You can see! most of these dogs are non aggressive, perhaps, they do not want to follow their master 's order; Yes, you are right they are dogs.

one khmer

Jendhamuni said...


Dear one khmer,

One day, they will turn back and attack their master.

~Jendhamuni

Anonymous said...

Or turn around an fuck jendha in the ass..are they your boyfriends..?

Jendhamuni said...


Dear 8:47 PM,

You swear and curse like I care ;)

Jendhamuni said...

Oh wait, my sentence above does not rhyme. Try this one:

You curse and swear, like I care ;)

Much better!

Anonymous said...

You claim to have master degree..but write post an blog like high sch..drop out...lol

Jendhamuni said...


Dear 9:03 PM,

I believe you just woke up from a nightmare. I never ever claim I have any degree. I only talk about my Buddhist Masters (human beings not degree). Awww, you need a lot of trainings, I can see :)

Don't go kick the table or punch the wall ;)

Jendhamuni said...


Wait, I forgot to bring you some tissues to wipe out your tears :)

Anonymous said...

Haha. I love your response to these wild packs of CPP guard dogs.

Jendhamuni said...


Dear 9:12 PM,

That means I got one new follower!
yeh! I beat School of Vice now ;)

Anonymous said...

You can protest all you want people but don't mess with my symbolical icon such as Freedom Park (Hun Sen Park), Hun Sen Beach, Hun Sen Bridge, Hun Sen Tower, Hun Sen Court House, Hun Sen Forestry, Hun Sen Bank, Hun Sen statue, Hun Sen Lands, Hun Sen Polices and Hun Sen Arm Forces for my children to tendance in the future. Protest at your own risk or else you end up in Prey Sar, Prey Sar II and Prey Sar III.

Anonymous said...

ក្រុមអាឆ្កែអាហ៊ុន ខ្វាក់កញ្ចះយួន កំពុងត្រៀមលក្ខណះប្រយុទ្ធបន្ទាប់ពីលួចសន្លឹងឆ្នោតប្រជាជនហើយ រៀប
ទ័ពមកបន្លាចប្រជាជនទៀតឬមកវាយធ្វើបាបអ្នកប្រឆាំងនឹងពួកអាឆ្កែយួន ជាពួជចោរឈ្លានពានសិទ្ធសេរីភាព
រាស្ត្រ ក្នុងក្រុមអាឆ្កែដែលឈរនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះតើទាហ៊ានអាយួនប៉ុន្មានដើម្បីមកបង្ក្រាបបាតុករ
ដែលមកប្រឆាំងនិងចោរយួនក្រុមវាមានអា ហ៊ុន ខ្វាក់ សែន ជាមេធំជនល្មោកអំណាចការពារផលប្រយោជន៏
យួននឹងប័ក្សពួកវា ។

Anonymous said...What does Freedom park stand for?

Isn't it supposed to be a place where you can voice your freedom of expression?

Anonymous said...

It a park ..just like any other park..it stand for..BBQ..never go to a park befor..

Anonymous said...

Yes I just wake up ..But your mom give me blow job..I.m alot better now..thk.

Jendhamuni said...


Dear 10:10 PM,

I'm all about cute. If you don't sound cute, I don't care what you are saying ;) Bye bye ;)

Oh,I think you forgot to brush your teeth.

Anonymous said...

That not what your mom said..I can have you next..after she done..

Anonymous said...

៥៥ យកមិនយក?៥៥ យកមិនយក?៥៥ យកមិនយក?

ទោះជាពួកអាអស់ឯងខំប្រឹងស្រែក ធ្វើមហាតបាតុកម្ម ឬ មហាតបាតុកម្មសូត្រធម៌,,,,, មហាតបាតុកម្មស្មូត្រ, មហាតបាតុកម្មភាវនា, មហាតបាតុកម្មសមាធិ, លុតជង្គុង ក្រាបទូល
ក្រោមល្អងធូលីព្រះបាទ, ប្តឹងទៅតុលាការ ឬ ចង់ប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយស្នាមមេដៃ ឲ្យបែកមេឃ រញ្ជួយផែនដីទៀត
ក៍ផែនដីនេះមិនទាន់ដល់វេនពួកអាអស់ឯងដែរ នៅមានឯកឧត្ដមបណ្ឌិត
ហ៊ុន ម៉ាណែត ហ៊ុន ម៉ានិត ទៀត ។ល។ និង។ល។
ផែនដីនេះមិនអាចមាន ព្រះអាទិត្យពីររះលើផែនដីតែមួយបានឡើយ។
ចេះច្បាប់បោះឆ្នោតទេ? ចេះគណិតសាស្ដ្រទេ? ៥០+១ = ១២៣/២=៦១.៥+១=៦២.៥
លេខចេញយ៉ាងច្បាស់ចាញ់ហើយ មិនព្រមចាញ់ទៀត
ត្រូវចាំណា សមេ្តចបណ្ឌិតអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន វរ្ម័នទី១ មិនមែនជាមនុស្សលោកទេ សមេ្តចជាព្រះបាទ ហ៊ុន ទៀន ចាប់ជាតិ សមេ្តចជាព្រះបាទធម្មិក សមេ្តចជាព្រះអាទិទេព សមេ្តចជាទេវតារស់មកសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រទេសកម្ពុជាឱ្យ សម្បូរសប្បាយ រង់រឿង និងសុខក្សេមក្សាន្ដ!!!

សមេ្តចជាព្រះអាទិត្យតែមួយ រះលើផែនដីនេះ...។
ជយោ! សមេ្តចបណ្ឌិតអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន វរ្ម័នទី១ ជាទេវតានៃកម្ពុជា!!!


បរាជ័យ! ពួកអាខ្មែរក្បត់ជាតិរត់ចោលស្រុក!

បរាជ័យពួកអាសត្វឆ្កែបរទេស (!!)

បរាជ័យពួកអាកាកសំណល់បាតសង្គម (!!)

ពីអញ

ហ្ការី អ៊ឹង
សមាគមខ្មែរឡុងប៉ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា និងជា
បេក្ខជន ស្ថានកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំឡុងប៉ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

Jendhamuni said...


Dear 10:33 PM,

Not a problem. By the time you a have a chance to approach me, Mother Earth has already open her arms widely, waiting to throw you right down to hell, where many hell guards are down waiting anxiously for your arrival ;) Does that ring any bell? Maybe not. What do you know ;)

Anonymous said...

Jendha honey..why you.. involve with these people..just do what you alway done..these blog are for protester..

Anonymous said...

Yes..only you jendha knows how it like in hell...an your right what do I know.

Jendhamuni said...


Dear 11:47 PM,

Since when did I change? I always stick to the same goal. Why are you afraid of my work? I'm a Buddhist. Fighting for Human Rights, Animal Rights and Environmental is my duty. And what's wrong with 'these people'? They are human, wanting to live in peace like everyone else. I am human too and I want to live peacefully, just like them. Just leave me alone. No one can change my mind. I never regret or walk backward. I owe no one... Move over....

~Jendhamuni

Anonymous said...

I have a special request to 10:33 and 12 to have a constructive politicle debate please. Since you both are here already.

Jendhamuni said...


Dear 12:23 AM,

No constructive political debate is required...Only a mental political debate is necessary...

~Jendhamuni

Anonymous said...

Jendha, you can report 10:33 to the police. He sound like a serial rapist ready to be caught by the law enforcements. Something is not right about the person. Please stop responding to him. Remove the post.

Anonymous said...

Some khmer doesn't understand democracy. Because if someone else support the other side they got cursed and insulted. They want people to support only their way and that is not freedom to choose and not democracy. Khmer should think out side of the box and find the ways to help all poor khmer Khmer should love khmer and don't blind you self in hatered. I still believe good khmer out there are who love khmer land, but not support any political party, they just wanted all khmer leader work together for the better of all khmer.

Anonymous said...

Ah thauk teap CPP chea derachannor. Go to hell ah polices CPP dog. Your brain are full of shit. Do not know wrong or right.

Jendhamuni said...By the way, please do not assume that those who attack me and harass me are CPP's gangsters or Yuon. After going through all kinds of attacks for over twenty years, I know their behaviors and languages too well.

~Jendhamuni

Jendhamuni said...


Dear 12:38 AM,

We do not need to report this person. S/he is living in fire.

I never delete anyone's comments. I use them for reference when investigation is necessary.

PS: Even lawyer(s) fall into my trap too ;)

With Respect,
Jendhamuni

Anonymous said...

1st PICTURE IS FOR KHMER. >JAIL<

2nd PICTURE IS FOR YUON. >PHO<

Jendhamuni said...


Dear Dear 12:38 AM,

I respond to attackers when I'm bored or when I need to get info from their mouth to piece my evidents together, that's all. Their words or behaviors don't bother me at all;)

Anonymous said...

Soldiers should be at the border, Vietnam and Thailand. Fight with their own people and kneel down in front of enemies. It's sad to have the leader like that, it's ashamed.

Anonymous said...

Yes..I.m sure thousand of people are in jail for calling you name..this is america..not khmer country..if you can.t take the heat get out of the kitchen..

Anonymous said...

Ms.Jendhamuni,
or Niece Chenda muni-in khmer-
I am a former monk, now 60;
I now grant you a Master in
social skill since you can sustain the cursing more than I can.
I feel sorry for you for being
wrongly judged. I wish there are more Jendhamuni so that the impact is not so forceful on you; I am afraid that you might quit challenging or persuading, and the cursing community expand.

one khmer.Jendhamuni said...


Dear one khmer,

Thank you so much for caring. This is nothing. I have entered the Buddhist world to Study Buddhism since I was 17. People attacked me left and right since I was that age, because it's kind of unusual for a young woman in America to observe 8 precepts or so devoted to Buddhism back then. Nothing could bring me down. I'm very well-trained by all my Buddhist Masters. I am very fortunate to have His Holiness Maha Ghosananda as one of my Buddhist Masters. I want to follow his footsteps. He's a true follower of Lord Buddha. As a student, I want to keep my master's legacy alive...So please do not worry about those haters/attackers. Their behaviors don't bother me at all. When I have a little free time I would respond back them, just for fun ;)

So please do not worry about me. I am far beyond that stage ;)


With Respect,
Jendhamuni

Anonymous said...

How can calling a person name and cursing can send someone to jail? Rediculous! Who said that? Anyone mention the word "jail" ? Or you just misunderstood?

Anonymous said...

Dear Jendhamuni,

Love your second picture!

I still think the looks in the picture are still too good for these security forces.

Perhaps next time you can use the picture with a mean face so it suits these guys better.

Anyway, thanks for the pictures.

Pissed Off

Anonymous said...

I have been polite and peaceful person for so long and during upcoming protest, I just want to give some ideas to the young male protesters. Just in case when thing is getting out of hands during the protest and authority polices are attacking you with electric prods (dambong chhock), stun guns and baton (dambong), you can use your belts as defensive tools by holding both sides of the belt and raise it up to block their batons or you can wrap a belt buckle around your knuckles like brass knuckles to hit them back and block the stun gun, prod or you can swing your belt's buckle by holding the belt on the opposite end of a buckle to prevent them from getting close to you, if you need to. Sometime you can use your belt to tie to barb wired-post and pull them out of your way so that it can protect you from getting cut, if you need to.
When you carry a bottle of water or soft drink, make sure you carry a glass bottle instead of plastic one, in case you need to use it as weapon, just hold the bottle neck and break the bottom part or sometime you just insert the belt thru the broken bottle neck then you can swing the belt to prevent them from getting close to you. The best way is trying to grab their shields for your own use when they attack you.
Lork Prothean Sam Rainsy please stop being a professional politician and start being a shrewd leader and a real hero by leading a protest that produces good result. If you cannot be that, just step aside and let the youths and the people claim the election victory for you.
I cannot shed my tears any much longer, "give me death or give me liberty".
I sincerely apologyze to the peace lovers around the world when I'm writing this. I pray and hope that the thing won't get out of hands.

Macgyver fan.

Anonymous said...

JUSTICE FOR ALL NOW WE UNITED STAND TOGETHER AS KHMER WILL PREVAIL ONCE AGAIN AS ONE NATION CALLED CAMBODIA. FINALLY ALL OF YOU FROM AROUND THE GLOBE HAD EXPRESS THEIR CONCERNED AND POINT OF VIEW ABOUT DEMOCRACY FOR OUR CITIZENS BACK HOME AND WE KEEP FIGHTING UNTIL WE SHED OUR BLOOD.

Ta Cyclo

Anonymous said...

កុំបានតែព្រុសនៅក្រៅប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះ... ពួកអាចោលម្សៀត មីចោលម្សៀតអស់នេះវាគ្មាន
សេចក្ដីក្លាហាន និងនាំគ្នាធ្វើអំពើល្អណាមួយនៅ
ចំពោះមុខសមេ្តចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន វរ្ម័នទី១ ក្លាយជាទេវតាស្រីនៃកម្ពុជាហើយ ...
ពួកវាបានតែដើរជេរប្រមាថ បរិហាកេរ្កិ៍ ញុះញង់ ចោទប្រកាន់ ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជា និងរត់ចោលស្រុក តែប៉ុណ្ណោះ... !!!


ជយោ! សមេ្តចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន វរ្ម័នទី១! ជាទេវតាស្រីនៃកម្ពុជា!!!

បរាជ័យ! ពួកអាក្បត់ជាតិ មីក្បត់ជាតិ រត់ចោលស្រុក!

បរាជ័យ! ពួកអាក្បត់ជាតិ ចក្រពត្ដិ សក្ដិភូមិ នឹងបរិវារ!

បរាជ័យ! ពួកអាខ្មែរក្បត់ជាតិរត់ចោលស្រុក!

បរាជ័យ! ពួកអាខ្មែរឆ្កែបំរើចក្រពត្ដិអាមេរិក !

បរាជ័យ! ពួកអាខ្មែរខ្ញុំកញ្ជះ បារាំង!

បរាជ័យ! ពួកអាខ្មែរខ្ញុំកញ្ជះ សៀម!ពីអាញ

ជា សារុន

ប្រធានសាខាបក្សប្រជាជនកុម្មុយនិស្តកម្ពុជា

ឡូវែល ម៉ាស្ស ស.រ.អ.

មើលទៅយល់ដឹងនិងស្គាល់ច្បាស់ពីអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ពួកអាញទាំងស្រុង
http://www.youtube.com/watch?v=3I3z2ld7Ujs

Anonymous said...

ចុះអាឆ្កែឯងកុំបានតែមកបង្ករហេតុនៅក្រៅប្រទេសដែរម្តេចក៏មិនទៅរួមសម្លាប់ខ្មែរក្នុងប្រទេសវិញបានតែព្រុះនៅក្រៅប្រទេស អាចុយម្រាយអាឆ្កែជា សារុននិងអាហ្ការី អ៊ឹងកូនមីឥតពូជ អាឆ្កែយួន ចុះសព្វថ្ងៃអាចុយម្រាយឆ្កែ
នៅកន្លែងណា អាឯងនេះលាបអាចម៏លើក្បាលហើយចង្អុលអ្នកដ៏ទៃថាភ្លើ អាត្រូវគ្រាប់ រន្ទះបាញ់ឯងនេះទេ
ដែលជាឆ្កែអាយួនឈ្លានពាន ។
បរាជ័យ! អាខ្វាក់គតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតសំផឹងយៀក កុងប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ក្បត់ទី១! ជាទេវតាស្រីនៃឋាននរក!!!
បរាជ័យ! ពួកអាក្បត់ជាតិ មីក្បត់ជាតិ កញ្ចះយួន!និងបរវារ!
បរាជ័យ! ពួកអាក្បត់ជាតិ ប័ក្សប្រជាជន នឹងបរិវារ!មានអា ជាសារុន អាហ្ការី អ៊ឹងនឹងបរិវារ!
បរាជ័យ! ពួកអាខ្មែរក្បត់ជាតិនៃប័ក្សប្រជាជន រត់ចោលស្រុក!ដូចជា អាឆ្កែជាសារុនអាហ្ការី អ៊ឹងនឹងបរិវារ!
បរាជ័យ! ពួកអាខ្មែរឆ្កែបំរើយួនមានប័ក្សប្រជាជន អាជា សារុន អាហ្ការី អ៊ឹងនឹងបរិវារ!
បរាជ័យ! ពួកអាខ្មែរខ្ញុំកញ្ជះ យួនមានប័ក្សប្រជាជន អាឆ្កែជាសារុន!អាហ្ការី អ៊ឹងនឹងបរិវារ!
បរាជ័យ! ពួកអាខ្មែរស៊ីអាចម៏យួន កញ្ជះ មានប័ក្សប្រជាជន អាឆ្កែជាសារុន!អាហ្ការី អ៊ឹងនឹងបរិវារ!
ពីម៉ែអាឯង អញ