Sunday, October 20, 2013

Prime Minister-elect Sam Rainsy: Please join CNRP mass demonstration in Phnom Penh on Wednesday 23 October 2013.

Photo: សូមចូលរួម មហាបាតុកម្ម ថ្ងៃ ២៣ តុលានេះ នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ រាជធានីភ្នំពេញ។

Please join CNRP mass demonstration in Phnom Penh on Wednesday 23 October 2013.
សូម ចូលរួម មហាបាតុកម្ម ថ្ងៃ ២៣ តុលានេះ នៅទីលាន ប្រជាធិបតេយ្យ រាជធានី ភ្នំពេញ។  Please join CNRP mass demonstration in Phnom Penh on Wednesday 23 October 2013.
សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy
www.facebook.com/rainsy.sam.5
 

6 comments:

Anonymous said...

Khmer rise!!! if you don't, they the VC and the Chinese will take control over our country very soon, if you let them. It is better to die standing than kneeling down. All people around the country must wake up right now, before it is too late. They done it before and of course they will do it again and again. They took Laos, Champa, Prey Nokhor (Saigon), Koh Tral and now the whole srok khmer, if we let them. Just forget about enslaving yourself for now, just try to free yourself and try to claim back what is rightfully yours. Cambodia belongs to Cambodians, not ah Hun dynasty.

It is time for him to go and it has to be now!. Hun and his clan are a goup of mafia and can not be trusted. He is born to kill our of us khmers. His wife is a Viet decendent who is working for her national interest. In Japan, it is forbiden to let outsiders to run their nation. But in Srok Khmer, they have been infiltrated into our system without check, why? because they are taking advantage of us and our downfall.

While our khmer soldiers working hard to protect their country and boader, Hun and his dynasty is giving away of land and sea, what a dicthead! traitor son of a bitch. Hun Sen not only give away our possessions but also helping them to kill our own people by allowing them to take control of the whole system. Hun and his clan make sure khmers have no job and has nothing to eat while the Viet and Chinese can have all the top job to oppress against us khmer innocent ones.

It is time to stand up and say, enough is enough! Right now, everyone in this world knows that they been lied to and they are very angry for allowing themselves to be fooled by such evil people. Nevertheless, god said 'all men are made of equal value and I will destroy those who destroy his creation'. God hates liars, cheaters, killers and manipulators, well, both the Viets and Chinese have them all and as 'the rightous will live forever and the wicked will be terminated', what do you think?

So, for now, only time will tell and because the truth will always be the truth and the truth shall set us free and blessed are those who have eyes to see, ear to hear and mouth to speak truth, (Bible- Proverbs).
So, for khmers have helped both the Viets and the Chinese alot but, what did they do to us in return? they continue to steal, rob and kill us on adaily basis. Kingta once said, I have helped them in everyway I could until I have lost everything, and still, they betrayed me, they are expansionists and they are like crocodiles'.

Therefore, Hun and Kingta have been trapped by outsiders, that is, they are being used for their own national interest. They don't care as long as you die, thats it!. So, it is time for Hun and his clan to go, because they too are traitors. God hates traitors also, so don't forget that!. Finally, if anyone country found to support such a regime, they too be cursed by God almighty, why? because he is right and just.

Anonymous said...

មែនហើយ !!!...មែនទែនហើយ !!!
CPP + CNRP = ល្ខោនយួន តែមួយ
ល្បិចកិច្ចកល-ឆាកល្ខោនយួន តែមួយ

* វាគ្មានអាឆ្កែណា លួចអាឆ្កែណាទេ!
* វាគ្មានអាឆ្កែណា បោកអាឆ្កែណាទេ!
* វាគ្មានអាឆ្កែណា ត្រូវគេបន្លំអាឆ្កែណាទេ!

គឺពួក​វា......ក្រុម​អាចោរ យួនតែមួយ !!!
_______________________________
-អាសែន ដូចអាស៊ី!
-អាខា ដូចអាសែន!
-អាសែន ដូចមីកាហួ!

អាក្តCPP ដូចតែ អាក្តCNRP!
អាក្តណា ដូចតែ អាក្តណា!

Anonymous said...


SUGGESTION TO THE CNRP:

Now that a new demonstration is approaching, I would like to give some suggestions to the CNRP:

1- Strengthening the people morale by reiterating that this demonstration is the last resort, the only choice that we have left to find justice for people – to catch and prosecute the thief who stole Khmer people’s vote.

2- Remind people that Vietnam has controlled Cambodia since 1979. Vietnam is not going to give up Cambodia without a big fight.
The CNRP needs to inform the people about an approximate number of the people that we have to sacrifice before we can get the victory.
We should have at least 100,000 people who are willing to sacrifice to save Cambodia. By knowing in advance about our loss, we will not be panic when the actual events happened. We can compare 100,000 to a 10 solid defense lines – at 10,000 each line. We will not back down after we lost 2 or 3 defense lines (20 or 30,000 people).
Realistically, by the time we lost about 30,000 people, the international community will intervene and punish the real Khmer killers -Vietnam - and its puppet Hun Sen. That‘s why I called 100,000 is the psychological winning number. It makes our people mentally stronger, readily to absorb pain.

3- Do not think that 100,000 are too many for people to sacrifice to save Cambodia.
We should think this way: how many million Khmer people have died in vain since 1970 and now Cambodia is under Vietnam’s control?

We should ask ourselves this question: Are 100,000 sacrifice people enough to save Cambodia at this time? I say yes FOR THIS TIME, because the international community is eagerly waiting to help us, but we must help ourselves first.

Decades later, maybe 30 to 50 years from now, even if we sacrifice a few millions more, we would not be able to save Cambodia because this evil Vietnam’s grip is getting tighter and tighter as time goes by.

Therefore, making sacrifice at the right time is critical for our survival. And this is the RIGHT TIME, the CNRP must not screw it. The CNRP cannot pass this fight (demonstration) to the next generation, it will not work for the next generation.

4- The CNRP must let people know about their top 50 rankings. Now we know Sam Rainsy is first, Kem Sokha is second. Who is the 3rd, who is the 10th, etc…. In case that the evil Vietnam and Hun Sen kill Sam Rainsy and Kem Sokha, the next ones in the top ranking will carry this task automatically. There is no time to lose.
Try envisioning this upcoming events and prepare to have the solution in place, and stay away from Preah Reach Damress Sdach Ting Moung Sihamoni.

5- To counter Hun Sen’s fake love of the King or Kingdom, just bring back Hun Sen’s voice in 2005 to the people when he was threatening the King. Hun Sen said if the King did not sign the supplemental treaty, he will change the regime.
Just let people hear Hun Sen’s voice. It will work impeccably to reveal Hun Sen’s true love toward the King.

Bun Thoeun

Anonymous said...

PLAYING GAME OR REALL! CNRP!

Anonymous said...

៥៥ យកមិនយក?៥៥ យកមិនយក?៥៥ យកមិនយក?

ទោះជាពួកអាអស់ឯងខំប្រឹងស្រែក ធ្វើមហាតបាតុកម្ម ឬ មហាតបាតុកម្មសូត្រធម៌,,,,, មហាតបាតុកម្មស្មូត្រ, មហាតបាតុកម្មភាវនា, មហាតបាតុកម្មសមាធិ, លុតជង្គុង ក្រាបទូល
ក្រោមល្អងធូលីព្រះបាទ, ប្តឹងទៅតុលាការ ឬ ចង់ប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយស្នាមមេដៃ ឲ្យបែកមេឃ រញ្ជួយផែនដីទៀត
ក៍ផែនដីនេះមិនទាន់ដល់វេនពួកអាអស់ឯងដែរ នៅមានឯកឧត្ដមបណ្ឌិត
ហ៊ុន ម៉ាណែត ហ៊ុន ម៉ានិត ទៀត ។ល។ និង។ល។
ផែនដីនេះមិនអាចមាន ព្រះអាទិត្យពីររះលើផែនដីតែមួយបានឡើយ។
ចេះច្បាប់បោះឆ្នោតទេ? ចេះគណិតសាស្ដ្រទេ? ៥០+១ = ១២៣/២=៦១.៥+១=៦២.៥
លេខចេញយ៉ាងច្បាស់ចាញ់ហើយ មិនព្រមចាញ់ទៀត
ត្រូវចាំណា សមេ្តចបណ្ឌិតអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន វរ្ម័នទី១ មិនមែនជាមនុស្សលោកទេ សមេ្តចជាព្រះបាទ ហ៊ុន ទៀន ចាប់ជាតិ សមេ្តចជាព្រះបាទធម្មិក សមេ្តចជាព្រះអាទិទេព សមេ្តចជាទេវតារស់មកសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រទេសកម្ពុជាឱ្យ សម្បូរសប្បាយ រង់រឿង និងសុខក្សេមក្សាន្ដ!!!

សមេ្តចជាព្រះអាទិត្យតែមួយ រះលើផែនដីនេះ...។
ជយោ! សមេ្តចបណ្ឌិតអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន វរ្ម័នទី១ ជាទេវតានៃកម្ពុជា!!!


បរាជ័យ! ពួកអាខ្មែរក្បត់ជាតិរត់ចោលស្រុក!

បរាជ័យពួកអាសត្វឆ្កែបរទេស (!!)

បរាជ័យពួកអាកាកសំណល់បាតសង្គម (!!)

ពីអញ

ហ្ការី អ៊ឹង
សមាគមខ្មែរឡុងប៉ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា និងជា
បេក្ខជន ស្ថានកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំឡុងប៉ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

Anonymous said...

អាយួនសម រង្ស៊ី ស៊ីឈ្នួលអាយួន
សង្រ្កោះជាតិខ្មែរក្លែងក្លាយ
កំពុងតែយកលេស នៅក្រៅប្រទេស
រង់​ចាំឱកាស ស៊ីឡាកមហាបាតុកម្ម
ដើម្បីអំណាចបុកគល់ខ្លួនវា។