Wednesday, October 23, 2013

Prime Minister-elect Sam Rainsy: Please join CNRP mass demonstration in Phnom Penh on Wednesday, 23 October 2013.


 Photo: សូមចូលរួម មហាបាតុកម្ម ថ្ងៃ ២៣ តុលានេះ នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ រាជធានីភ្នំពេញ។

Please join CNRP mass demonstration in Phnom Penh on Wednesday 23 October 2013.
សូម ចូលរួម មហាបាតុកម្ម ថ្ងៃ ២៣ តុលានេះ នៅទីលាន ប្រជាធិបតេយ្យ រាជធានី ភ្នំពេញ។  Please join CNRP mass demonstration in Phnom Penh on Wednesday, 23 October 2013.
សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy
www.facebook.com/rainsy.sam.5
 

31 comments:

Anonymous said...

៥៥ យកមិនយក?៥៥ យកមិនយក?៥៥ យកមិនយក?

ទោះជាពួកអាអស់ឯងខំប្រឹងស្រែក ធ្វើមហាតបាតុកម្ម ឬ មហាតបាតុកម្មសូត្រធម៌,,,,, មហាតបាតុកម្មស្មូត្រ, មហាតបាតុកម្មភាវនា, មហាតបាតុកម្មសមាធិ, លុតជង្គុង ក្រាបទូល
ក្រោមល្អងធូលីព្រះបាទ, ប្តឹងទៅតុលាការ ឬ ចង់ប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយស្នាមមេដៃ ឲ្យបែកមេឃ រញ្ជួយផែនដីទៀត
ក៍ផែនដីនេះមិនទាន់ដល់វេនពួកអាអស់ឯងដែរ នៅមានឯកឧត្ដមបណ្ឌិត
ហ៊ុន ម៉ាណែត ហ៊ុន ម៉ានិត ទៀត ។ល។ និង។ល។
ផែនដីនេះមិនអាចមាន ព្រះអាទិត្យពីររះលើផែនដីតែមួយបានឡើយ។
ចេះច្បាប់បោះឆ្នោតទេ? ចេះគណិតសាស្ដ្រទេ? ៥០+១ = ១២៣/២=៦១.៥+១=៦២.៥
លេខចេញយ៉ាងច្បាស់ចាញ់ហើយ មិនព្រមចាញ់ទៀត
ត្រូវចាំណា សមេ្តចបណ្ឌិតអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន វរ្ម័នទី១ មិនមែនជាមនុស្សលោកទេ សមេ្តចជាព្រះបាទ ហ៊ុន ទៀន ចាប់ជាតិ សមេ្តចជាព្រះបាទធម្មិក សមេ្តចជាព្រះអាទិទេព សមេ្តចជាទេវតារស់មកសង្គ្រោះប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រទេសកម្ពុជាឱ្យ សម្បូរសប្បាយ រង់រឿង និងសុខក្សេមក្សាន្ដ!!!

សមេ្តចជាព្រះអាទិត្យតែមួយ រះលើផែនដីនេះ...។
ជយោ! សមេ្តចបណ្ឌិតអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន វរ្ម័នទី១ ជាទេវតានៃកម្ពុជា!!!


បរាជ័យ! ពួកអាខ្មែរក្បត់ជាតិរត់ចោលស្រុក!

បរាជ័យពួកអាសត្វឆ្កែបរទេស (!!)

បរាជ័យពួកអាកាកសំណល់បាតសង្គម (!!)

ពីអញ

ហ្ការី អ៊ឹង
សមាគមខ្មែរឡុងប៉ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា និងជា
បេក្ខជន ស្ថានកុងស៊ុលខ្មែរប្រចាំឡុងប៉ិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

Anonymous said...

All armed forces must turn around and fight a gainst the Hun dynasty and get rid of the CPP or else, we are finished. We will be their slaves forever and ever. Cambodia beloings to Cambodians, not the Hun dynasty. So, please wake up everyone. We have to die standing instead of kneeling down and be their slave forever. If we don't die now, we will die later on anyway but before we die, we have to fight for what is fully ours e,g our land, our river, our country and nation. We khmers did not kill khmers, it was done by the outsiders like Viets/VC and Chinese, how? they are borrowing our brothers and sister's hands to to kill one another, so that they could have it all in the end.

They done this before and of course they will do it again and again. They took Laos, Champa, Prey Nokhor, Koh Tral and now the whole Srok Khmer, if we let them. Right now, Hun/CPP and NEC are members of Viet/VC and also under Chinese federation. These two nations have helped each other out to get rid of us khmers. So, it is time to wake ok. Together we stand and no one can break us apart. So, I urge all armed forces to turn around and save our country and nation. We have to do this for our new kingdom and rescue it from being extingtion or else, thats it.

So, what are we going to do about it? 1) never ever trust Hun/CPP/NEC=Youn 2) do what we have to because Hun said he is a Viet's puppet and we don't want a puppet to run our country and nation 3) Do not go back to work until the demands are met. 4) keep going as long as we can 5) let the international community know that VC and Chinese are supporting this criminal Hun Sen, in order for them to continue to steal, rob and kill us khmers.

So, we have to say to them enough is enough. We are not going to let them rule us no more. Hun/CPP/NEC/Viet and Chinese must get out of our system now! before it is too late, why? because god knows every move you make. You lied, cheated and manipulate to get your way. What for? because your nation can not survie with stealling from us, how? you can always print your paper money in exchange for our hard earned produce, and living almost nothing for us khmers to eat, how? because of your manipulation.

In the end god and everyone know who you are and what you are capable. what ashame to the Viet and the Chinese crooks. The Hun dynasty will be sorry for allowing them to borrow their hands to help to destroy us khmers as well. For now, only time will tell. In the end, the good will always be prevailed. So, wake up everyone and listen or trust these kinds of people ever again, ok.

Anonymous said...


To all Cambodians please join together create the biggest protest to remove Hun Sen out from the government.

Use people power to fight with this government.

Cambodian people need new government new idea and the real democracy, real human right.

The truth is CNRP is the winner this election not CPP.

Freedom and Democracy will not happen until you all make it happen.

Anonymous said...

អាយួនសម រង្ស៊ី ស៊ីឈ្នួលអាយួន
សង្រ្កោះជាតិខ្មែរក្លែងក្លាយ
កំពុងតែយកលេស នៅក្រៅប្រទេស
រង់​ចាំឱកាស ស៊ីឡាកមហាបាតុកម្ម
ដើម្បីអំណាចបុកគល់ខ្លួនវា។

Anonymous said...

PLEASE JOIN US BURN HUN SEN HOUSE

Anonymous said...


SUGGESTION TO THE CNRP:

Now that a new demonstration is approaching, I would like to give some suggestions to the CNRP:

1- Strengthening the people morale by reiterating that this demonstration is the last resort, the only choice that we have left to find justice for people – to catch and prosecute the thief who stole Khmer people’s vote.

2- Remind people that Vietnam has controlled Cambodia since 1979. Vietnam is not going to give up Cambodia without a big fight.
The CNRP needs to inform the people about the approximate number of the people who need to make ultimate sacrifice before we can get the victory.
We should have at least 100,000 people who are willing to sacrifice to save Cambodia. By knowing in advance about our loss, we will not be panic when the actual events happened. We can compare 100,000 to a 10 solid defense lines – at 10,000 each line. We will not back down after we lost 2 or 3 defense lines (20 or 30,000 people).
Realistically, by the time we lost about 30,000 people, the international community will intervene and punish the real Khmer killers -Vietnam - and its puppet Hun Sen. That‘s why I called 100,000 is the psychological winning number. It makes our people mentally stronger, readily to protest and absorb pain.

3- Do not think that 100,000 are too many for people to sacrifice to save Cambodia.
We should think this way: how many million Khmer people have died in vain since 1970 and now Cambodia is under Vietnam’s control?

We should ask ourselves this question: Are 100,000 sacrifice people enough to save Cambodia at this time? I say yes FOR THIS TIME, because the international community is eagerly waiting to help us, but we must help ourselves first.

Decades later, maybe 30 to 50 years from now, even if we sacrifice a few millions more, we would not be able to save Cambodia because this evil Vietnam’s grip is getting tighter and tighter as time goes by. Whenever the Vietnamese became the majority in Cambodia, we will be finished.

Therefore, making sacrifice at the right time is critical for our survival. And this is the RIGHT TIME, the CNRP must not screw it. The CNRP cannot pass this fight (demonstration) to the next generation, it will not work for them.

4- The CNRP must let people know about their top 50 rankings. Now we know Sam Rainsy is first, Kem Sokha is second. Who is the 3rd, who is the 10th, etc…. In case that the evil Vietnam and Hun Sen kill Sam Rainsy and Kem Sokha, the next ones in the top ranking will carry this task automatically. There is no time to lose.
Try envisioning this upcoming events and prepare to have the solution in place, and stay away from Preah Reach Damress Sdach Ting Moung Sihamoni.

5- To counter Hun Sen’s fake love of the King or Kingdom, just bring back Hun Sen’s voice in 2005 to the people when he was threatening the King. Hun Sen said if the King did not sign the supplemental treaty, he will change the regime.
Hun Sen’s voice clearly showed that the King is a tool for him to use. Hun Sen’s love toward the King is totally sarcastic.

Bun Thoeun

Anonymous said...

Where is soun serey rotha ??maybe today hun sen understand that khmer people know very well,who's s serey rotha,So hun sen use meas sovannara at the place of soun traitor,but it is the same,because today khmer people know very well the really politic of meas sovannara ?

Anonymous said...

Before talking about Buddhist law!
Before talking about Cambodian Constitution!
Before talking about racism against the Vietnamese!

First talk about election law! It is a fact that Hun Sen government broke the election by tampering with the election boxes! It is a fact that Hun Sen government is a criminal government! It is a fact that CNRP has the right not to join Hun sen criminal government! It is a fact that CNRP doesn't need to break the law to become criminal too! It is a fact that Cambodian people demanded independent inquiry into election fraud! It is a fact that Hun Sen criminal government is afraid of independent inquiry into election!

It is a fact that the criminal can not demand anything under the law! The criminal must be prosecuted to the full extended of the law!Anonymous said...

I can't understand this. CNRP make protest against HUN SEN cheating about the vote but CNRP ask a permission from HUN SEN to do a protest. What's this? DO any body know ? It's like a circus or what ?
we know HUN control everthing. that mean has to ask him,if cnrp didn't ask Hun it will be kill.
I think even ask HUN still kill any way. Why cnrp please HUN?

Anonymous said...

All Khmer know ! Vietnamese is standing behind HUN XEN, asking HUN XEN killing, abusing and destroying khmer and khmer to get and serving Veitnamese Interest. If you all want to liberate our Country from Vietnam you must join this mass demostration to demand the peace, freedom and justice and liberate our country from Vietnam, otherwise our country will become part of Vietnam one day. If you all do not like living like today, you all must stand up together now, otherwise it will be too late.

Anonymous said...

YES!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=348868941926610&set=a.300149163465255.1073741826.300144320132406&type=1&theater

Kanha said...

RFA has reported that a losing political party, economic development party, is planning to protest against CNRP's protest. It's definitely CPP tactic because all 10 TV stations are reporting this. CPP is using another political party on their behalf to confront CRNP on the streeets.

Becareful CNRP. We're praying for you.

Anonymous said...

Wait don.t we need to ask hun sen permision to portest..an what happen to the park..Damm..at wrong place agian..

Anonymous said...

You can protest all you want people but don't mess with my symbolical icon such as Freedom Park (Hun Sen Park), Hun Sen Beach, Hun Sen Bridge, Hun Sen Tower, Hun Sen Court House, Hun Sen Forestry, Hun Sen Bank, Hun Sen statue, Hun Sen Lands, Hun Sen Polices and Hun Sen Arm Forces for my children to tendance in the future. Protest at your own risk or else you end up in Prey Sar, Prey Sar II and Prey Sar III.

Anonymous said...

9:37 PM

how about Ah Hun Sen ends up in hell this time? Sound good to you?

Anonymous said...

YOU KNOW HOW MUCH MONEY COME IN ALL OVER THE WORLD SEND TO CNRP SINCE THE PROTEST BEGUN AND GOING ON AND ON. IT'S MULTIMILIONS DOLLAR
AND AT THE END IT WILL MAKE CPP A LOT RICHER AND AT LAST IN POCKET YOUN BECAUSE IT LIKE A WATER FLOW IT END UP IN THE LAKE . THAT WHY HUN DIDN'T WORRY MUCH BECAUSE THEY GET IT ALL. KHMER USE TO SAY ទ្រូ ប្រើសមួយ

Anonymous said...

Econimic political party want cnrp to accept the parlament and constitution offer by hun sen party. Becareful about the epp. The epp can easily bought by hun sen party. We do not want another one like hun sen.

Anonymous said...

The epp is very weak and probably bought by hun sen already.

Anonymous said...

10:08 PM We keeping selling Cambodia for personal gain like luxury villa with A/C and fancy car with A/C nor dream vacation with A/C. That is how we got so rich in the entire Khmer nation.

Anonymous said...

HUN SEN STARTED ROMOVE MONEY FROM HIS BANKER AT LEASE 10 TO 15 TRUCK TO DIFFERENT LOCATION.

Anonymous said...

JUSTICE FOR ALL NOW WE UNITED STAND TOGETHER AS KHMER WILL PREVAIL ONCE AGAIN AS ONE NATION CALLED CAMBODIA. FINALLY ALL OF YOU FROM AROUND THE GLOBE HAD EXPRESS THEIR CONCERNED AND POINT OF VIEW ABOUT DEMOCRACY FOR OUR CITIZENS BACK HOME AND WE KEEP FIGHTING UNTIL WE SHED OUR BLOOD.

Ta Cyclo

Anonymous said...

This is an emergency call for SENG THEARY, JENDHANUMI, អ្នកស្រែ, AND School of Vice to help managing building tents at Democracy Park for the mass demonstration on October 23rd. It seems a little bit late because of schedule conflict with Hun Sen's anti-riot police rehearsal for abusing protesters. Please call Mr. San Sowith from Khmer World Radio for plane ticket and direction.

PS: Jendhamuni is a chef Negotiator for telling that gangster to live the park, and tell them that next time they need to have permit from CNRP because it was CNRP was the election winner. If they do not want to listen to, then Jendhamuni can call Mr. Ear Kim Sréng for giving them a lesson.

Anonymous said...

All Cambodian must join the big mass demostration tomorrow if you all want to liberate our country from Vietcong and if you do not want to live under Dictatoship HUN XEN anymore, please get up, do need to afraid with police and solders they will not shoot us and if they do the UN will come to help us, please come on to join now if you want to live with peace, freedom, justice, democracy and good future, otherwise your life will be worst in the nearest future, come on be brave !

Anonymous said...


Tous d'abord,avant de régler le problem avec hun sen,les people khmer en USA doivent d'éliminer ah Chea sarun ,car ce chien qui l'est plus pure que ah sker hun sen.

Anonymous said...

I still not have a change of heart as of right now. I'll stick with mr. Hun sen because he's showing khmers that his government is going through a facelift and heading toward a right direction. I believe in the power of redemprion. Frankly state, i don't trust CNRP's members; they came from sources of modern day corruption and fraud scheme, NGO organizations. And believe me they will continue to pocket in more cash if they held power (i used to work for NGO with kim sokha).

By the way, i believe 99% that Tep Vanny is an opportunist and obnoxious fraud.

Anonymous said...

6:08pm, you are completely 100% viet cong brain.

Anonymous said...

6:08PM

i'm with you. i fell like the dark cloud is starting to drift away. And mr. Hun sen is all about reputation; i strongly believe that he and his administration will make Cambodia better for all khmers.

One advise for CPP....they should use Bayon TV as an outlet to oust/correct/investigate corruptions / frauds that are happening in the country with government officials...police chiefs (like an X-file investigate document). I strongly believe that this act of righting wrong will draw in alot of support from people for CPP. who know? They will win again in the next election.

Anonymous said...

ចំពោះខ្មែរទាំងអស់គ្នា សូមខ្មែរទាំងអស់ស្វាងឡើង..! ភ្ញាក់រលឹកឡើង..!
ឈប់រស់ក្រោមការបោកប្រាស់ ញុះញង់ធ្វើមហាបាតុកម្ម របស់ គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ស្អីគេ ដែលមានសម រង្ស៊ី ជាមេដឹកនាំតទៅទៀតទៅ ពួកនេះ បានបោកប្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាង២0ឆ្នាំមកហើយ។
ឥឡូវនេះ
"គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ" និង ក្លាយទៅជា "គណបក្សសង្គ្រោះចោរ" គណបក្សសង្គ្រោះជាតិយួន ពួកនេះ
និងបណ្ដើរគ្នាទៅអង្គុយបង្គ្រប់កៅអី ជាសមាជិកសភាអាណត្តិទី៥ ទាំងអស់គ្នា នាពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខ នេះហើយ។

បើមិនជឿ ចាំមើលចុះ!!

Anonymous said...

WHAT ABOUT KOH TRAL HAVEN'T BEEN RESOLVE YET?

Anonymous said...

7:43AM

What's the @#%*? how about the entire youn country and thailand, Huh!!!! Why don't you lead the way? What an extremist, illogical ignorant!!!!!!!

Anonymous said...

ឱ! អនិច្ចំ-ទុក្ខំ-អនត្តា វាសនាបាតុកម្មបង្រ្គប់កិច្ច!

របស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន CNRP
របស់អាបុកគល់អន្តរកាប់ សំរាប់​ ស៊ី ,កឹម ទុក្ខា

* ដើម្បីឡេមឡឺម តែអំណាចផ្ទាល់ខ្លួន
មានកម្រិត តែ(៣ថ្ងៃគត់)ប៉ុណ្ណោះ
ហើយក៏ដាច់ខ្យល់ ស្លាប់តៃហោង....ត-ម៉ង!
បាតុកម្មមែនទែនគឺ
-គេធ្វើ​ទូទាំង​ប្រទេសគា្មនកំណត់ពេល
ត្រាតែបានជោគជ័យ!
- អ្នកស្រីទេព វន្នី អ្នកបឹងកក់គេធ្វើបាតុកម្មដើរ!
- បាតុកម្មអ្នកប្រុសសម រង្ស៊ី អង្គុយអេះក្ដលេង។