Friday, November 01, 2013

សុំនិយាយផង!10 comments:

Anonymous said...

Nothing else, is JEALOUSY !
LY DIEP will be dying PEACEFULLY !
KHMAUCH NGOAP ! KHDOR KHOEUNG !
LY DIEP is still standing STRONGLY

CHAS KHMER TOV BUOS !
CHAs YUON LY DIEP KHMAUCH NGOAP KDOR KHOEUNG

Anonymous said...ចរចា ចំណុចមួយជាការគ្រប់គ្រាន់គឹ "រក យុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោត “!

បើយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោត រកបានចំណុចដ៏ទៃ(កែទំរង់គជប, ..........) បញ្ហា ទាំងឡាយដោះស្រាយបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ។
បើប្រសិនណា គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ យល់ថាជាអ្នកឈ្នះ​ ឆ្នោត (៦៣អាសនៈ )។

បើជាអ្នកឈ្នះ ឆ្នោត, គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ នឹងតែងតាំងរដ្ឋាភិបាល គ្រប់គ្រង រដ្ឋសភាជាតិ តើការកែទំរង់ដ៏ទៃពុំកើតឫ?

ចរចា ចំណុចផ្សេងៗបន្ថែមលើចំណុច "រក យុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោត"នេះបង្ហាញ ថាគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ហាក់ដូចជា មិនប្រាកដថា ពិត ជាអ្នក ឈ្នះ ឆ្នោត!! (៦៣អាសនៈ ) ។

អមតះ

Anonymous said...

The thieves point finger to CNRP to seat to stand to crowed,they steal results vote from CNRP to anounce to them winners in full law by mouth not by papers.Beleive it or not?KRANHUN EASAN

Anonymous said...

can Mr. Ly Diep tell-
so far , how much did you donate to CNRP for mass protest -
$1
$10
$100
$1000- if you did donate, you are right to demand for protest, if not you are just Mr. say or Mr. Tha.
and quit your .....

Anonymous said...

ដេីម្បីមហាបាតុកម្មស្មឹងស្មាធ... មហាបាតុកម្មច្រៀងរាំ?
ឬអោយលីឌៀបធ្វេីអំណោយសំរាប់និយាយចែកអំណាចជាមួយចោរ?

Anonymous said...

អាល្ខោនបាតុកម្ម (លេខ៧)
សង្រ្កោះការចរចា + យួន

-រៀបចំដោយ អាយួនហ៊ុន សែន ជាភេរវករយួន

សមាសភាពអ្នកសំដែង ម៉ាហាបាតុកម្មក្លែងក្លាយ

-អាឆ្កែយួនកន្ទុយខ្វៀន សម រង្សី មុខអាចម៍រុយ
-អាយួនឡេមឡឺម គឹម សុខា
-អង្គរក្សយួន ហេកហក ឆ្វេង​ស្តាំ
-យមបាលយួន PM - POLICE
______________________________
-ពលរដ្ឋខ្មែរ
សំដែងតូជាអ្នករងកម្ម ត្រូវសំពង!!!

* រូបំ-ទុក្ខំ-អនិច្ចំ-អនត្តា
រងកម្មតែ(៣ថ្ងៃគត់)ក៏ដាច់ខ្យល់ ស្លាប់តៃហោង.
ត-ម៉ង!

Anonymous said...

អាល្ខោនបាតុកម្ម (លេខ៧)
សង្រ្កោះការចរចា + យួន

-រៀបចំដោយ អាយួនហ៊ុន សែន ជាភេរវករយួន

សមាសភាពអ្នកសំដែង ម៉ាហាបាតុកម្មក្លែងក្លាយ

-អាឆ្កែយួនកន្ទុយខ្វៀន សម រង្សី មុខអាចម៍រុយ
-អាយួនឡេមឡឺម គឹម សុខា
-អង្គរក្សយួន ហេកហក ឆ្វេង​ស្តាំ
-យមបាលយួន PM - POLICE
______________________________
-ពលរដ្ឋខ្មែរ
សំដែងតូជាអ្នករងកម្ម ត្រូវយួនសំពង!!!

* រូបំ-ទុក្ខំ-អនិច្ចំ-អនត្តា
រងកម្មតែ(៣ថ្ងៃគត់)ក៏ដាច់ខ្យល់ ស្លាប់តៃហោង.
ត-ម៉ង!

Anonymous said...

ខ្មែរមួយចំនួនខ្លះបានដឹងជាមុនហើយថា មិនយូរទេពួក
សម រង្ស៊ី និង កឹមសុខា នេះនិង
ដល់ពេលចូលក្នុង បន្ទប់ចរចារបែងចែកអំណាចនិងកៅអីអង្គុយហើយ .....

ហ៊ុន សែន ធ្លាប់ចង្អុលសួរ សម រង្ស៊ី ថា

៥៥ យកមិនយក? សម រង្ស៊ី យក សម្តេច
៥៥ យកមិនយក? សម រង្ស៊ី យក សម្តេច
៥៥ យកមិនយក? សម រង្ស៊ី យក សម្តេច
ពិតណាស់!
ពិតជាអស្ចារ្យណាស់!

សម រង្ស៊ី ជាមេដឹកនាំមហាបាតុកម្មបង្គ្រប់កិច្ចមែន....

អញ្ចឹងការសង្ឃឹមអំពីជ័យជម្នៈរបស់ពលរដ្ឋលើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
គឺជាការសង្ឃឹមខ្យល់លើមេឃតែប៉ុណ្ណោះ!
ពួកនេះសុទ្ធតែជាពួកកាន់មាត់បាវអោយចោរ
និងជាអ្នកជួយទប់ជើងគ្រែអោយអា ហ៊ុន សែន!
ហើយពួកប្រឆាំងផ្កាប់មុខទាំងនេះគឺគ្មានបំណងធ្វើការ
ផ្លាស់ប្តូរពិតប្រាកដទេ ក្រៅពីបង្គ្រប់កៅអី និងបង្គ្រប់ងារជាឯកឧត្ដមតែប៉ុណ្ណោះ។

មិនយូរទេ ហ៊ុនសែននិងកំចាយចោលទាំងអស់ហ្នឹង!

Anonymous said...


@11:26 PM

ឌៀប ឣើយ ឌៀប ! ទៅជំនួស រង្ស៊ី តែម្តងទៅបានទេ ? កុំញ៉ែច្រើនពេក !

You are just Mr. say or Mr. Tha …
... គេស្គាល់មនុស្ស ដោយពាក្យសម្តី

Anonymous said...

Maintenant il utilise le mot យើង​​​​ ?
យើង ...?