Thursday, November 28, 2013

សុំនិយាយដែរ!សុំនិយាយដែរ!

25 comments:

. said...

នៅមឹននៅ នាំគ្នា ជេរគ្នាលេងអញ្ជឹងទៅ!
អញ្ជឹង ខេអាយ-ម៊ីឌីយ៉ា នឹងមឹនក្លាយទៅជា​
ទីលាន​ ប្រដាល់របស់អស់លោក គ្រប់គ្នាហើយ
មែនទេ?

សូមអស់លោករាល់គ្នា ប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេ ប្រសឹន
បើអស់លោករាល់គ្នា មឹនយល់ទាស់ទេនោះ?

សូមអរគុណ ទុកជាមុន!

Anonymous said...

Yeah, សូមអស់លោក ចាស់ៗរាល់គ្នា
កុំខឹលខ្លាំងពេកបានទេ អស់លោក? ទៅវត្ត​ទៅវ៉ា
អីខ្លះទៅ ក្រែងវាមានប្រយោជន៏ទៅមុខណា!

Anonymous said...

To Mr. Ly Diep,
Right now Mr. Lim Huy Lim idetified himself as a Article Writer .
Do you still need Mr. Lim Huy Lim 's Address , Email, facebook, banking account , pin number , password , Social Security Number , fashion sizes , Driver License Number, Etc,.
Or even Mr. Lim Huy Lim is not Khmer Republic Die Hard Fan like Mr. Ly Diep ?
I could not wait for Mr. Ly Diep 's reaction ( STUPIDLY)
Only Mr. Ly Diep is A Political Supremacist in Khmer Society .

Bravo Mr. Ly Diep

Anonymous said...

ម្យ៉ាងវិញទៀត បើអស់លោកសរសេរ ចាំបាច់
សរសេរបែកជាអូរហូរជាស្ទឹង ធើអី? តែបួនប្រាំ
បន្ទាត់ទៅវាមឹនបានឫអី? ពិសេសទៅទៀតនោះ
ចាំបាច់ ប្រើពាក្យបាលីសំស្ក្រឹត បង្អួតគេឯង ថាអស់លោក គ្រាន់បើចេះជាងគេជាងឯងឫ
យ៉ាងម៉េច? មានខ្មែរប៉ុន្មាននាក់ទៅដែលអង្គុយ
រង់ចាំអាន ការវាយប្រតប់ដោយដងស្លាបប៉ាកា របស់អស់លោក​នោះ?

អស់លោកប្រហែលជាអផ្សុកពេកហើយ ម៉ែនទេ?

អូគេ ខ្ញុំលែងប្រដៅអស់លោកទៀតហើយ!!!

Anonymous said...

អរគុណលោកលឹម ហុយលឹមដែលរិះគន់លោក
លី ឌៀប។តែការរិះគន់របស់លោកលឹមហុយ​លឹម មិនឆ្លុះបញ្ចាំងកាពិតទាល់តែសោះ។ ខ្ញុំឃើ
ញលោកលីលោកតែងសរសេរមានឯកសារភ្ជាប់
ជាភស្តាងដើម្បីឲ្យអ្នកអានទូទៅពោចារណារ...
ដែលផ្ទុយពិលោកមិនមានអ្វីមកជាតឹកតាងដើម្បី
ជជែកជាមួយគ្នា។
ឃ្លាដំបូងលោកចង់និយាយឲ្យលោកលី ឌៀបឈឺ
តែមិនពិនិត្យក្លឹមសាររបស់លោកវិញនោះគឺ៖ ប្រាកដណាស់ថាលោកមានទំនាស់ឬគំនំអ្វីម្យ៉ាង
ជាមួយគ្នា ទើបលោកខំនិយាយដែរដើម្បីយក ប្រៀបលើលោកលី ឌៀប។សុំលោកផងចុះលោក
លឹមហ៊ុយ ពាក្យបូរាណពោលថា ជម្លោះក្នុង គ្រួសារដូចស្រាតកាយាបង្ហាញញាតិ ជម្លោះក្នុង
សង្គមជាតិដូយលាតអាថ៌កំបាំងបង្ហាញសត្រូវ។
លោកសរសេរថា យើងត្រូវការសាមគ្គី មិនត្រូវកា
របំបែកបំបាក់សាមគ្គិដូចអ្វីដែលលោកលី ឌៀប
កំពុងតែព្រុសរាល់ថ្ងៃនោះទេ។​ត្រង់នេះខ្ញុំសុំការ
បញ្ជាក់ពីលោក តើចង់ឲ្យយើងសាមគ្គិបែបណា?
ទៅតាមគំនិតរបស់លោក។ តែបើឲ្យយើងសាមគ្គី
នាំគ្នាទៅចូលភ្លើងដូចសត្វមមាចនោះ​ យើងសុំ
បដិសេធន៍ហើយុំ។ និយាយតាមត្រង់ទៅចុះ
ខ្ញុំអានវគ្គបញ្ចប់របស់លោក ខ្ញុំហួសចិត្តនិងថ្លា ថ្លែង ព្រោះលោកថាគ្មានអ្នកណាអាន តែបែជា
លោកសរសេររិះគន់លោកលី ឌៀប។ បើវាពិត
ជាដូច្នេះមែននោះ ខ្ញុំយល់ថា​ យ៉ាងហោចណាស់
ក៏មានម្នាក់អានដែរ គឺលោកលឹម ហ៊ុយលឹម៕

Anonymous said...

We got two now.
First Dr. Ly Diep ,which party he in?
We do not know!
Now, Second Dr. Lim Huy Lim ,from Sam Raisy Party ,we not 100%.

What We think Dr. Ly Diep for all party read,but Dr.Lim Huy Lim for justCNRP?Sam Raisy?

Anonymous said...

Fair & balanced:
http://khmerlotus-media.blogspot.com

Anonymous said...

អាជ័យ​ គ្រាន់តែថា
នេះជាគំនិតនឹងយោបល់រៀងខ្លួនមនុស្សម្នាក់
មានចិត្តមួយខ្ញុំមិនកាន់ជើងខាងណាទេបើមិន
ចង់អានឫមើលទេរំលងវាទៅមានអ្នកខ្លះក៏គេ
ចង់អានដើម្បីចង់ដឹងពីគោលគំនិតរបស់អ្នក
សរេសរដែរ។

ហាហាហាហា អាជ័យធ្លាក់ទឹកហើយ

Anonymous said...

Ly Diep , needs psychiatric help
or let him be Ly Dies so that the road to freedom is less rough.

Anonymous said...

Hey @ lim huy lim!
TRUTH HURTS!

Anonymous said...

No One Else in the World Only Me is the Better than any body.

DORK TOR LY DIEP

DORK TOR LY DIEP used to kill his personal opponents on his ANGKOR BOREY News and now he aggressively conquer the World of K I to exercise his Political Power .
And now , we thank K I for granting us to rise and stand up defend ourselves for what we had brutally sabotaged by our DORK TOR LY DIEP

Big THANKS Mr. LIM HUY LIM

Anonymous said...

Mr. Ly Diep,
PEAK CHAS LOK THA

POUKER EY TER ERNG !
CHES ERNG ! AUY KRERNG CHES KE !

BOEUR LOK LY DIEP CHETH SOEUNG ! CHETH CHEA KAUN PROS !

TOVE SROK KHMER TOV PRACHHAING HUN SEN DOCH LOK SAM RAINSY TOV !

HUN SEN NOEUNG TOTUOL LOK LY DIEP NOV VEAL POCHENTONG CHROEUN CHEANG POL-RATH KHMER TOTUOL LOK SAM RAINSY TEAT !

PHEAP CHRANERN NIN-TEA CHHNEA NIS !
LOK LY DIEP BAN POAM NOAM TAM CHOAP KNONG KHUOR KBAL ROHAUT DORL TI AV-SAN BORTH NEY CHIVITH !

KMEAN THNGAY KER PRER BAN LEUY !
NIS HOEUY LOK LY DIEP

Anonymous said...

If there is no one read Ly Deap's writing anymore, you should not worry anymore.

Anonymous said...


សុំនិយាយដែរ!

You are right ! I agree !

Khem Rint said...

គាំទ្រទាំងស្រុងនូវគ្រប់ ( អត្ថបទ )ដែលលោក លី ឌៀប បានសរសេរកន្លងមក ព្រោះខ្ញុំ ខេម រិន្ទ មើលឃើញថាអ្វីដែលោកលី ឌៀប បានសរសេរទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា ( ការពិត ) និងជាគំនិតល្អរបស់គាត់ ( ដើម្បី ) ដាស់តឿន ដល់ប្រជាជាតិខែ្មរយើងមួយចំនួនដែលកំពុង ( ងុបងុល ) និង ( ជំនឿ ) ថា
សមមិត្ដ សម រង្សី និង សមមិត្ដ កឹម សុខា អាច ជួយសង្គ្រោះពួកគាត់បាន ពី ( ទុក្ខវេទនា ) ។

Khem Rint said...

ចំណែកបុគ្គុលមួយចំនួនដែលមាន ( ប្រតិកម្ម ) ប្រឆាំងនឹង( អត្ថបទ ) របស់លោកៗក៍គិតថាជា ( សត្វសារិកា )របស់សមមិត្ដ សម រង្សី និង សមមិត្ដ កឹម សខា ទៅចុះ ។

Anonymous said...Faut-il changer une civilisation de penser que
Les dirigeants sont intouchables, sacrés et inviolables ?
Doit-on signer le chèque en blanc à tout instant aux dirigeants et sans conditions ?

Should I change a civilization to think
Leaders are untouchable, sacred and inviolable?
Should we sign a blank check at any time to the leaders and without conditions?តើយើងត្រូវប្ដូរ អរិយធម៌ ដែលតែងតែចាត់មេដឹកនាំជាអ្នកមិនអាចមិនអាចប៉ះពាល់ បានដ៏ពិសិដ្ឋ ជាសក្តារបូជាមិនអាចរំលោភ បានឫទេ?

តើយើងត្រូវចុះហត្ថលេខា លើពិនិត្យទទេមួយគ្រប់ពេលវាលា នៅពេលណាក៏បាន ដល់មេដឹកនាំ ដោយឥតលក្ខខណ្ឌ?

លទ្ធផល ដូចយើងដឹងស្រាប់ពី អតីតកាល ដល់បច្ចុប្បន្នកាល ដែនដី ប្រទេសកម្ពុជា កាន់រួញទៅ ដោយសារមេដឹកនាំ គេញចំណេញ លើ អរិយធម៌នេះ ធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្ត ចុះហត្ថលេខា

លើអ្វីទាំងអស់ ទោះបីជាហត្ថលេខា នាំនូវការបាត់ដែនដីការគ្រោះថ្នាក់ ដល់ជាតិក៏ដោយ។


ភស្តុតាង អរិយធម៌ នេះមានក្នុងជួរ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា តើមាននរណាក្លាហាន បើកមាត់ ប្រកួតប្រជែងនឹងលោក ហ៊ុន សែន?មេដឹកនាំជាសក្តារបូជាមិនអាចរំលោភ បាន។

ចំណែកក្នុងជួរគណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ ​ក៏មានមិនតិចតួច ដែរសោកស្ដាយ(nostalgie-nostalgia )
អរិយធម៌នេះ មេដឹកនាំជាអ្នកមិនអាចមិនអាចប៉ះពាល់ បានដ៏ពិសិដ្ឋ ជាសក្តារបូជាមិនអាចរំលោភ បាន

បើយ៉ាងដូច្នេះ តើមានប្រយោជន៍អ្វីប្ដូរ ពីអំណាច ផ្ដាច់ការក្រហម មក អំណាច ផ្ដាច់ការលឿង?
ខុសគ្នាតែពណ៌ តែអំណាច ផ្ដាច់ការដដែល គឺមិនខុសប្ដូរពី ផ្លែប៉ោម ក្រហម (pomme rouge- red apple )ទៅ ផ្លែប៉ោម លឿង(pomme jaune -yellow apple )។ ផ្លែប៉ោម នៅតែ ផ្លែប៉ោម ដដែល។មិនមែនជាទំពាំងបាយជូ (les raisins-grapes )ដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដ។

ល្គឹកណា អរិយធម៌នេះនៅតែមាន គ្រោះមហន្តរាយ ប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានជាអចិន្រ្តៃយ៍ ក្នុងពេលអនាគត ។

អរិយធម៌ថ្មីមួយ អាចជារនាំងការពារ(garde-fou,safeguard )ជៀសវាងទង្វើជ្រុល ហួស(dérapage-skid )នៃមេដឹកនាំគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ បញ្ចេញមតិ ដោយសេរី(libre expression-free speech) ។

តាមការសង្គេតលើ Kiពេលថ្មីនេះ គ្រប់ពេលផ្សាយ"សុំនិយាយផង"របស់លោកលី ឌៀបតែងទទួល
បានការ រិះគន់ យ៉ាង​ខ្លាំងលើបុគ្គល មិនទាំងមើលអត្ថបទ ទោះលោកលី ឌៀបបានគូស ម្រាមដៃចង្អុលចំណុចសំខាន់ៗក៏ដោយ។

តាមយោបល់ លោកលី ឌៀបគួរតែបន្ដែមគំនូរ ឧបករណ៍បំពងសម្លេងផង ក្បែរម្រាមដៃចង្អុល ព្រោះមានអ្នកអានខ្លះគ្រាន់តែមើលឈ្មោះលោកខាងលើតែប៉ុណ្ណោះ
ឥតបានអានអត្ថបទ ទេ ។

ដូច្នេះ អរិយធម៌"មេដឹកនាំជាអ្នកមិនអាចមិនអាចប៉ះពាល់ បានដ៏ពិសិដ្ឋ ជាសក្តារបូជាមិនអាចរំលោភ បាន"
នៅមានរស់រវើកនៅឡើយ។

អ្វីដែលស្ដាយគឺគ្មានលោកលី ឌៀបច្រើនក្នុងអតីតកាលនឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល ដែលប្រកាន់អរិយធម៌ប្រជាធិបតេយ្យ បញ្ចេញមតិ ដោយសេរី(libre expression-free speech)ដែលមេដឹកនាំមិនអាចជិះសេះលែងដៃ ហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ពុំបាត់ដែនដីស្ទើរតែរលាយដូចបច្ចុប្បន្ន។AMT

Anonymous said...

This author is acting like a kid in playground.
- You said nobody is reading Ly Diep's writing, but you know you read it because you know everything about Ly Diep's writing. Then

- Too many people are planting this tree the wrong way. Ly Diep does not need to follow everyone who is doing it the wrong way. He gives advise how to plant this tree better. If everyone is feeding the tree with acid instead of water, is it smart for Ly Diep to join everyone?
- You said people share and like your article on facebook... has this become a beauty and popularity contest? Maybe you should compete in miss universal instead of talking about politics? People shares and likes many thing on facebook including comedy and prank.

Khem Rint said...

សុំសរសើរដោយស្មោះនូវ ( សំណេរ )របស់ លោក 10:06 PM ដែលបានមើលឃើញនូវ ( តម្លៃ ) នៃ អត្ថបទ របស់លោក លី ឌៀប ។

Anonymous said...

I just need LY DIEP 's comment or critics back on Mr. LIM HUY LIM 's article.
Come on LY DIEP!

Anonymous said...


@11:15 PM !

Ly Diep is among us ... Otherwise you can ask @7:43 AM, Where is his comment ?

Anonymous said...


@11:15 PM !
Sometimes, he does not answer personally. He asked his Quick réaction unit ... and his adviser to answer its place.
It is normal because Ly Diep is the P-DG of the Big newspaper "Angkor borey" !

Anonymous said...


Yes, believe in me !
Ly Diep is the big Chairman and Chief Executive Officer of the Big newspaper "Angkor borey" !

Anonymous said...

Lok Lim Hay Lim,Maybe Chinese 10%?
We want to inform You that Lok Ly Diep did nothing wrong, let freedom of expression,freedom of speech in the US?
But in Cambodia / in Khmer Lok Sam Raisy did big mistake by Change 2/3 to 50+1 (63)is too low ,dangerous that kill Ranaridd back in 2006? and back to kill CNRP (Sam Raisy)?
Why? 55 seats get nothing? and asked for the speaker? governor Phom Penh that a good idea? n
protest ?
If the law of Cambodia still 2/3 (83) So,CNRP will get 50% power N Cpp Hun Sen get 50% power the same even 68 seats? so, CNRP can help people N can help the country.
Was the mistake did by Sam Raisy gave the power to CPP/Hun Sen/ To Youns? So, please explain to Cambodia/Khmer People Why 55 seats get nothing power? Can help anything,Unable solve Khmer problem because Sam Raisy Change the law from 83 to 63,50+1 kill ranaridd N now back kill Sam Raisy?
*Sam Raisy play the dangerous game too low 50+1 (63)
From: SKNP

Anonymous said...


@11:15 PM !
Did you remark that sometimes, Ly Diep does not answer personally. He asked his Quick réaction unit ... to answer its place.
It is normal because Ly Diep is the big Chairman and Chief Executive Officer of the Big newspaper "Angkor borey" !