Monday, November 11, 2013

អ្នកអានអនាមិកAnonymous said...

I appeal to all Cambodian, not spend too much time to think Cambodian territory has been lost to Thailand must be think Cambodian territory has been lost to Vietnam on the East especially Koh Tral, it is huge island the same size to Singapore country ? 2:39 PM


នេះជាការរៀបចំនយោបាយរបស់យួនទេ សូមកុំចាប់អារម្មណ៏ពេក យើង នឹងស្នើរ អោយតុលាការ យកករណី ចោរ លួចសន្លឹកឆ្នោត ទៅឡាអេ និង សើររើរឿងឧក្រឹតកម្ម របស់ រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួន បរទេសសូម ងាកមករកជំងឺពិតរប​ស់កម្ពុជា រឿងដីមួយដុំតូច(៤.៦ គីឡូម៉ែត្រការេ)នៅក្បែរប្រសាទ វាមិនសំខាន់ទេ សំខាន់យួនមានបំណងលេបយក កម្ពុជានៅ ជំនាន់នេះ ដូចជាកោះ ត្រល់ ជាដើម ។  8:33 PM

RE: Analysts talk about ruling of Preah Vihear temple

29 comments:

Anonymous said...

Don't forget ah white devils on Khmer440 website. Those devils are also advocating the right of the youns to colonize Cambodia and take over Cambodia and islands. Those white devils on khmer440 website with their twisted logic are arguing for the youn colonists based on just one reason - that is the youn are numerically superior to the Khmer and therefore, they have the right to colonize and take over any territory belonging to the Cambodians. Just like when the French granted large chunk of Cambodian territory to the youns, these white devils on khmer440 are doing the same. They want nothing to do with Cambodia or Cambodians but with the stolen and occupied territory called Vietnam and the expansionist youns instead. What really is f*cked up is that those white devils reside in Cambodia and stabbing Cambodians from the inside to serve the expansionist goal of the youn inside and in the nearby country. The Cambodians must keep watch on those white devils as they are the assassins of Hochiminh the expansionist.

Anonymous said...

Khmers should try hard to find an efficient way to eliminate all these 4 Chker Yuons that appear together in this picture. Remember we have to do it to kick them out from the political scene, otherwise our nation would be facing the same fate as Champa and Kampuchea Krom. The win in second time over Thai about a small strip of land which is about 4.6 km2 by the International Court of Justice's (ICJ )verdict is remarkable of course, but can not be compared to the tremendously loss of Koh Tral which is as big as the nation of Singapour. It is just a recent loss by ah Kwak in primary, and secondary by the stupid king Sihamony's signature to finalizing the traity of ceding this huge island to yuons in exchange for yuon's protection and youn's promising to keep them respectively in power and on the throne. This was a clear act of undeniable abuse the public trust and also a grave violation of our nation interest. Therefore, ah Kwak could face a betrayal court and also the public opinion court, the assumption verdict from these two courts to Ah Sdach Kwang would be an ultimatum dead sentence by hanging him high in the democratic park. Anyway we will bring the Koh Tral case back to the international court soon after we achieve the total victory over ah Kwak and his corrupted officials who have been helping to speed up yuon's hegemonism. The Koh Tral issue and a lot of crimes that ah ach Kwek has committed in the past 30 years are still so fresh in all Khmers' minds, so please rise up to seize the moment to respond to the call of our mother for help. The sooner we, the Khmer people can chop ah Sdach Kwang's head off and get rid off all his criminal gangs, is the better.

Anonymous said...

អាបាតុកម្ម (លេខ៧) ល្ខោនសង្រ្កោះយួន
-រៀបចំដោយ អាយួនហ៊ុន សែន

សមាសភាពអ្នកសំដែង ម៉ាហាបាតុកម្មក្លែងក្លាយ

-អាឆ្កែយួនកន្ទុយខ្វៀន សម រង្សី
-អាយួនឡេមឡឺម គឹម សុខា
-អង្គរក្សយួន ហេកហក ឆ្វេង​ស្តាំ
-យមបាលយួន PM - POLICE
______________________________
-ពលរដ្ឋខ្មែរ
សំដែងតូជាអ្នករងកម្ម !!!

* រូបំ-ទុក្ខំ-អនិច្ចំ-អនត្តា
រងកម្មតែ(៣ថ្ងៃគត់)ក៏ដាច់ខ្យល់ ស្លាប់តៃហោង.
ត-ម៉ង!

Anonymous said...

Hanoi and China have to responsible the killing in Khmer rouge regime too. Because Hanoi and China support Khmer rouge and they stay behind scene of killing in Khmer rouge regime too.Be care full,don't let China and Hanoi come back to kill Khmer again.

Son of Farmer said...

I mainly blame Da King, who officially or internationally signed the Island to Youn, and not entirely different from his father, Xihanouk, who also officially, submissively, internationally signed the Khmer Krom to Youn, because he selfishly wanted to stay in power.

Do ye know during the WW2,
Xihanouk was no longer in power,
MonyYong Sisowat was the one?

Anonymous said...

អាមហាបាបកម្ម (លេខ៧) ល្ខោនសង្រ្កោះយួន
-រៀបចំដោយ អាយួនហ៊ុន សែន

សមាសភាពម៉ាហាបាតុកម្មក្លែងក្លាយ

-អាឆ្កែយួនកន្ទុយខ្វៀន សម រង្សី
-អាយួនឡេមឡឺម គឹម សុខា
-អង្គរក្សយួន ហេកហក ឆ្វេង​ស្តាំ
-យមបាលយួន PM - POLICE
______________________________
*ពលរដ្ឋខ្មែរ
សំដែងតូជាអ្នករងកម្ម !!!
-ម៉ៅ ស៊ីចាន់...សំដែងជាបាតុករ ដោយយួនបាញ់សម្លាប់

* រូបំ-ទុក្ខំ-អនិច្ចំ-អនត្តា
រងកម្មតែ(៣ថ្ងៃគត់)ក៏ដាច់ខ្យល់ ស្លាប់តៃហោង.
ត-ម៉ង!

Anonymous said...

HUN SEN must take Prasat Sdot Koh Thom which is located in the North West of Poit Pet city, Thailand has controlled since 2003 and also Koh Kut which is located in the west of Koh Kong city and also Koh Tral from Vietnam now, if HUN SEN will not do, HUN SEN become a Traitor and must face the capital punishment in the future.

Anonymous said...

Stop dreaming that Rainsy could do anything, this weak freak going to let you down, he led all his supporters to nowhere but corner with that smeung smath joke Demo. His supporters will be less and less as the last demo. all the youth already disappeared.

CNRP USELESS...USELESS...LOSER.

CNRP ដូចជាទាល់ច្រកហើយមើលទៅ បើនិយាយនឹងគេៗមិនខ្វល់អញ្ចឹង បើធ្វើប៉ាតិកម្ម ក៍គេមិនខ្វល់ ព្រោះវាបាតដៃទទេអញ្ចឹង ប្រជាជនខំគំទ្រតែដូចជាអត់ យូអិន ដូចផ្កាយលើមេឃ
ហុន សែន ដឹងទាំងអស់បានជាគេធ្វើដូច្នេះ ឥឡូវដូចដើរទាត់ខ្យល់អញ្ចឹង បើចូលជាមូយ ហុន សែន គ្រាន់តែបានប្រាក់ខែ តែដូចកាន់ក្តឱ្យ អា ឈាង វុឌ វាជេរឱ្យ ឌឿដងឱ្យរាល់ថ្ងៃ ធ្វើម្តេចកាំភើងនៅលើគេ
ច្បាប់នៅលើគេ គុកនៅលើគេ គ្រាន់តែនិយាយក៍គេដាក់គុកបានដែរ មើលទៅដូចអស់ច្រកដើរហើយដឹង?
តើអស់លោកយល់យ៉ាងណាដែរ?យើងឃើញអ្នកស្នេហាជាតិច្រើនហើយដែលត្រូវនាក់មានអំណាច
ចាត់ទុក្ខដូចកូនក្មេង ខ្លះគេសម្លាប់ចោល ហើយចោទថាក្បត់ជាតិទៀតផង។

អាអន្ទិតសម រង្សី ,
អាខ្ទើយក្តទន់ល្វក់-បាក់កងាប់
ជាប់ស្នេហ៍កូនឆ្កែញី CPP យួន!

* សូមលោកប្រធាន កុំសាប់ប្រពន្ធខ្លាំងពេក!!!
* សម រង្ស៊ី ឣ្នកធ្វើ ប្រពន្ធឣ្នកស្រែក !!!
* កុំប្រដៅអាមនុស្សនៅលើបង្គង ថាកុំឲ្យសាប់!
* កុំប្រដៅអាមនុស្សបំរើផ្លូវភេទ ថាកុំឲ្យស្រែក!
* កុំប្រដៅអាល្ងង់ទូរថា កុំឲ្យអាសែនវាសាប់!
* កុំប្រដៅអាស៊ីឆ្កែជើងពីរ ថាកុំឲ្យវាស៊ីអាចម៍អាសែន!
* នាងរត់រកអ្នក ,អាមនុស្សពាលវារត់រកពាល
គ្នាវា!................ អញ្ចឹងហើយ!
* សូម្បីតែអាមនុស្សក្បត់ជាតិ ក៏កុំយ​កជាគ្នា

បេីចង់ឡេីងធ្វេីជានាយករដ្ធមន្ត្រី សូមលោកប្រធានដកឈ្មោះ
តំណាងរាស្ត្រណាម្នាក់ចេញសិន ដេីម្បីលោកប្រធានអាចដាក់ឈ្មោះ
របស់លោកប្រធានជំនួសវិញ !!!​

Anonymous said...

រូបទាំងអស់នេះជាពពួកអតីតះ ខ្មែរក្រហម ខ្មែរយៀក មិញ ខ្មែរយួន ជាសត្វឈ្លើងបំផ្លាញប្រទេស
ជាតិខ្មែរដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការនៃអំណាចក្រុបប័ក្សពួកតែប៉ុណ្ណោះមានអា ហ៊ុន ខ្វាក់ សែន
ជាមេធំ ៕

Anonymous said...

Did get past high school or did your mum drop you on your head as a baby? This white devil loves Cambodia and its peoples ,of all backgrounds but I hate racist assholes wherever they are from whether its Australia or Cambodia and in nay case you probably live in the USA and not Cambodia.

Anonymous said...

If you want to speak my language, which is English, speak it properly. To quote the excellent Cambodian American scholar Mr. Sophal Ear Ph.d, “When we speak in English or French, it is more natural to use the word Vietnamese or Vietnamien.” When you write in English do not use the word Youn. Use Vietnamese or Viet for short (Like Aussie for Australian). Otherwise you sound like a neo-Nazi racist dog.

Cambodians seem to spend so much of their time worrying about whether foreigners look down on them. I have a great respect for all ethnic groups living in Cambodia and have Khmer, Vietnamese andCham friends. I only look down on the racist morons who use “Youn” in English sentences and “Ah Youn” in spoken Khmer. I know and you know you're insulting people and not ordering Vietnamese sour soup.

http://www.phnompenhpost.com/national/yuon-what%E2%80%99s-xenonym

While the current CPP oligarchy needs needs replacing in order to get rule of law and democracy Cambodia does not need a government controlled by racist neo-Nazi pencil dicked Lon Nol dogs from the USA like the supporters of the KI Media.

By the way. It is not allowed on Blogspot! - Hate Speech: We want you to use Blogger to express your opinions, even very controversial ones. But, don't cross the line by publishing hate speech. By this, we mean content that promotes hate or violence towards groups based on race, ethnicity, religion, disability, gender, age, veteran status, or sexual orientation/gender identity. For example, don't write a blog saying that members of Race X are criminals or advocating violence against followers of Religion Y.

http://www.blogger.com/content.g

The adminstrator of this blog should remove the racist comments above directed towards white people and the Vietnamese as they are a clear violation of the Blogger Content Policy. Not just the ones on this post. All of them on your site.

Anonymous said...

Just shut the f*ck up already, you miscreant hobo 11:13. If the word youn is not allowed in English so why do the most intelligent Teachers of English at khmer440 are typing it out in their "English" native language? What a silly jerk you really are. It is a proper noun, fool, in case you don't speak correct English. So are you going to call Phnom Penh as Full Mountain or something when you speak English, fool. So why are you using the word Khmer when you refer to the Cambodians, which is what proper name given to the Khmer in English. What about the youn calling the Khmer as Mien or Kho-Mere in English. With people like you around this world simply will be f*cked up for sure.

Anonymous said...

I wonder if there is any truth to the previous statement that the CNRP is in some way conected to the Lon Nol Govt. or people from that time , in the United States . It would sure be interesting reading....
also I put my name to what I write
John Krossa

Anonymous said...

For 11:55 AM. Learn to use a dictionary. It will help your English and make you appear less stupid.

http://dictionary.reference.com/:

youn - no dictionary results
No results found for youn:
Did you mean yourn?

Khmer [kmair, kuh-mair]

noun

1. a member of a people in Cambodia whose ancestors established an empire about the 5th century a.d. and who reached their zenith during the 9th to the 12th centuries when they dominated most of Indochina.

2. an Austroasiatic language that is the official language of Cambodia.


Vi·et·nam·ese [vee-et-nah-meez, -mees, -nuh-, vyet-, vee-it-]

noun

plural Vi·et·nam·ese, adjective
noun

1.a native or inhabitant of Vietnam.

2.Formerly Annamese, Annamite. the language of Vietnam, of uncertain linguistic affiliation.

adjective
3.of or pertaining to Vietnam or its inhabitants.

Origin:
1945–50; Vietnam + -ese

Vi·et [vee-et, vyet] Informal.
noun
1.
South Vietnam, North Vietnam, or both.
adjective
2.
Vietnamese.
Origin:
1955–60; by shortening

Anonymous said...

@11:55 idiot. Kho-Me(not Mere) is how Vietnamese write Khmer in there own language. When we use English, we all write Khmer. Do you write Vietnamese in English? No, you still use Yuon! Words revolve through time. And for a politician, Rainman is very political incorrect, and dangerously playing the ultra nationalism. We all know what had happened in the past when Lon Nol or Pol Pot did the same.

Guess what the Thai & Pol Pot did to your intellectuals over generations? You probably blame Vietnam behind the killing fields too. Since Khmer always hate Vietnamese over centuries, & with all the purges of Vietnamese sympathizer suspects in KR from 1973.. we did help created Indochina Communist Party but all we all know it would not last long. How the hell could we penetrate within KR during 1975-79? You sound like kids growing up, blaming their parents for who they are after a long time not seeing the families & commit murders on the streets. Blame, blame, blame.. always! Accept your mistakes, move on!

Anonymous said...

Maybe read a little history? Genocide actually never works. I would have thought each and every Khmer would know that.
Ask any old German or Russian.

Anonymous said...

I must agree though- many of the posters on 440 are complete dicks who can't function in their own country.
However- they are are not any kinf of force- just a bunch of drunks.

Anonymous said...

Where as you are a 'complete dick' when sober.

Anonymous said...

Thats OK- now we are rolling thaivisa into cambo 440 is a spent force.

Anonymous said...

Our Cambodian "Barang" are better than your rubbish ThaiVisa "Falang"! Whe can type with Upper Case and punctuation. http://www.gotwavs.com/php/sounds/?id=bst&media=MP3S&type=Movies&movie=Right_Stuff&quote=ourgermans.txt&file=ourgermans.mp3

Anonymous said...

And sometimes we type so fast we type 'Wte' instead of We!

Anonymous said...

7:08 is a Du Ma Chor.

Anonymous said...

12:08 is retarded for using the abridged dictionary for his source. Use the unabridged version instead, retard. The world does not operate according to your retarded point of view. If it is so, then where were you when Pol Pot was running Cambodia. In fact, if you were to express your present view in Cambodia, you would probably end up being rich soil for plants to grow in already.

Anonymous said...

Many of our Barang are no friends of the pencil dick engrish teechers and grammar nazis of 440 and their Lon Nol devils.
The Falang of Thailand have much in common with the Barang outside the gang listed above.
We are coming to your town in large numbers to help our Cambodian friends resist your neo colonial influence.

Anonymous said...

Please don't assume ALL barang living in Cambodia have the same opinions as those morons running the KHMER440 forum!

You might want to read further about them here and learn who they really are:
http://www.livingincambodiaforums.com/ipb/topic/3670-k440-knocks-this-forum-again/

Anonymous said...

The desperate clowns running this forum K440 are all working for the governement.

Anonymous said...

Khmer440 is owned by an english teacher names Peter Hogan. He is a very bad person who has have sex with young Khmer girls before. He used to teach at the home of english school but they stopped him because he was being bad to the girl students. My friend told me he now works at Limkokwing University in Phnom Penh. I looked at khmer440 many times. the people on this site write very bad things about cambodia people. They are westerners who come to cambodia and stay here but they still write very bad things about us. How can I put this man Peter Hogan picture on this site. Everyone needs to know who is he.

Anonymous said...

I just looked at Khmer440. What a disgrace. Anyone with any brains would not be writing material on the site. The fact that all of the members hide behind code names, reflects how confident they are that what they are writing is not defaming to Cambodia and Cambodian people. If the site had any credibility, the owners would make the members disclose their full name when publishing comments. I doubt that will happen though. Rumour around town is that the owner of the site - a British twat named Peter Hogan, is about 5'7" tall and 65kg's in weight and is on the shitlist of many expat in Cambodia. You have to ask yourself - if you have been in Cambodia for 10 years, how can you still only be a school teacher? Sounds like Hogan is either dumb as dog shit or perhaps the rumours about him fancying young underage girls is true. There was a story about him a few years back hanging around some questionable people who fancied young girls. Also a rumour he punched some Cambodian girl in a bar in Phnom Penh. Sounds like a maggot to me.

Anonymous said...

Post at 11.21pm - why would you be looking at Khmer440. Its a blog site full of loser expats, mostly made up of school teachers, perverts, bar owners and basically the asshole of the expatriate community. You will never find anyone with any credibility on that site. The owner, #Peter Hogan is a child sex offender who uses his blog site to write shit about anyone who he is afraid of. Take a look at some of the business owners he has bullied on his site. The great thing is that child sex offenders always get their right whack, hopefully Peter Hogan will get caught with his pants down and in company with another young girl one day.