Saturday, November 30, 2013

គោល​បំណង​សង្គម​ស៊ីវិល​និង​បក្ស​នយោបាយ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិ​មនុស្ស
វាគ្មិន​កិត្តិយស​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ​មាន អនុ​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ លោក កឹម សុខា ប្រធាន​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​លីកាដូ (LICADHO) អ្នកស្រី​វេជ្ជបណ្ឌិត ពុង ឈីវកេក និង​ប្រធាន​ផ្នែក​អង្កេត​របស់​សមាគម​អាដហុក (ADHOC) លោក នី ចរិយា (អនុ​បណ្ឌិត​ច្បាប់)។ អ្នក​សម្របសម្រួល៖ លោក ជុន ច័ន្ទបុត្រ November 26, 2013

4 comments:

Anonymous said...

កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី២៣ វិច្ឆិកា ២០១៣ សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ (vodhotnews.com) សរសេរថា ៖
គណបក្សសង្គ្រោះជាតិមានគំរោងធ្វេី «បាតុកម្ម» នៅខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ២០១៣ ដេីម្បី
ទុកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឲអង្គការសង្គមសីុវិលនិងសហជីពកម្មករប្រារព្វទិវាសិទ្ធិមនុស្ស ។ តែកាល
ពីម្សិលមិញបានផ្លាស់ប្តូរថា ៖ មានការចែកគ្នារវាងលោកសមរង្សីនិងលោកកឹមសុខា គឺលោកសមរង្សី
ធ្វេីនៅខេត្តសៀមរាប ឯលោកកឹមសុខាធ្វេីនៅភ្នំពេញ ។
េបីេយីងស្តាប់វិទ្យូអាសីុសេរីថ្ងៃនេះ េយីងបានឮលោកកឹមសុខាបានផ្លាស់ប្តូរពីការធ្វេី «បាតុកម្ម» មកជា
«ចូលរួមប្រារព្វ» ទិវាសិទ្ធិមនុស្សជាមួយអង្គការសង្គមសីុវិលនិងសហជីពកម្មករទៅវិញ ។ លោកកឹមសុខា
បញ្ជាក់ទៀតថា ៖ លោកសមរង្សីដែលធ្វេីតែម្នាក់ឯងនៅសៀមរាប គឺប្រារព្វទិវាសិទ្ធិមនុស្សដែរ ។ មាន
ន័យថា ៖ ពំុមែនជាការធ្វេីបាតុកម្មទេ !! ដល់ពេលមានអ្នកស្តាប់សួរអំពីតេីការធ្វេីបាតុកម្មអហឹង្សា េហីយ
ត្រូវអាជ្ញាធរហ៊ុនសែនបង្ក្រាប តេីលោកកឹមសុខាយល់យ៉ាងណាដែរ ? ។ លោកកឹមសុខាបានឆ្លេីយពន្យល់
អំពីភាពខុសច្បាប់របស់រដ្ធាភិបាលហ៊ុនសែន តែពំុបានបញ្ជាក់អំពីការគ្រាន់តែទៅចូលរួមដេីម្បីប្រារព្វ
សិទ្ធិមនុស្សទេ !! ។
ខំ្ញុសំុសួរថា ៖ តេីថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិមានដឹងថា ខ្លួនធ្វេីអ្វីឲពិតប្រាកដដែរឬទេ ??
លី ឌៀប

Anonymous said...

មានសំនួររបស់វិទ្យូអាសីុសេរីមួយទាក់ទងអំពីតួនាទីរបស់ស្តេច ។ ចំពោះសំនួរនេះ លោកកឹមសុខាបានឆ្លេីយថា ៖
ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិបានទៅចូលគាល់ស្តេចម្តងហេីយ គណបក្សរបស់លោកមិនហ៊ានប្រេីស្តេចទេ
គឺទុកឲស្តេចជាអ្នកចាត់ចែង ។
អំពីចំណុចនេះ ខំ្ញុក៏ធ្លាប់បានឮលោកសឺនស៊ូប៊ែរ្តិ៏ទីប្រឹក្សាស្តេចបានជូនយោបល់រួចហេីយថា គួរមេដឹកនាំ
នយោបាយខ្មែរដែលកំពុងមានបញ្ហារាំងស្ទះនយោបាយនេះ នាំគ្នាទៅរកស្តេចឲជួយធ្វេីជាអាជ្ញាកណ្តាលដេីម្បី
ដោះស្រាយ ។
ខំ្ញុសូមបញ្ជាក់ថា ស្តេចបានទៅបេីកសភាអាណត្តិទី៥ និងបានធ្វេីរាជក្រឹត្យ២ទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនជានាយក
រដ្ធមន្ត្រីរាជរដ្ធាភិបាលរួចទៅហេីយ ។ សំុសួរថា ៖ តេីស្តេចអាចដេីរតួរជាអាជ្ញាកណ្តាលបានដែរឬទេ បេីស្តេច
ប្រកាសទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនរួចទៅហេីយនោះ ?? លេីសអំពីនេះទៀត ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ
ក៏ធ្លាប់បានពោលពាក្យប្រមាថស្តេចថា ៖ ប្រសិនបេីស្តេចសីហនុនៅរស់ ស្តេចសីហនុមិនធ្វេីដូច្នេះទេ ពោល
គឺមុខតែនឹងជួយរកឲមានឯកភាពជាតិជាមុនសិន !!
ដូច្នេះថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានជំេរីសទៀតទេ គឺមានតែនាំគ្នាទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យ ឬ
មួយចុះទៅតានថ្នល់ធ្វេីបាតុកម្មប៉ុណ្ណោះ !!
លី ឌៀប

Anonymous said...

IN THIS PICTURE; WHO IS YOUN, AND WHO IS NOT?
YOUN IS EVERYWHERE IN CAMBODIA. NOW THE YOUN DISEASE IS PENETRATED INSIDE THE CAMBODIA'S HEART. ALL OF THAT IS AH SIHANOUK...

Anonymous said...

Kem Sokha is true Khmer he is not scare of dying for Cambodia. All Cambodian must be brave like CNRP and don't be a chicken like CPP is very scare of Yuon barbaric land theft.

All Cambodian must start thinking about your motherland. As a former Khmer Empire people we must united with CNRP save and protect Cambodia from the Viet expansion.