Tuesday, November 12, 2013

Current situation at Preah Vihear Temple after the International Court interpreted the verdict


15 comments:

Anonymous said...

សមេ្តចជាព្រះអាទិត្យតែមួយ រះលើផែនដីនេះ...!!!
ជយោ! សមេ្តចបណ្ឌិតអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន វរ្ម័នទី១ ជាទេវតានៃកម្ពុជា!!!

Anonymous said...

Where are អា សម រង្សី ,អារន្ទះបាញ់
អា កឹម សុខា អាមេបោកប្រាស់ អាជញ្ជក់ឈាមខ្មែរ!
អាសម រង្ស៊ី AH KBOT CHEAT DOCH OV VEA.

Anonymous said...

Where are អា 11:14PM ,អារន្ទះបាញ់
អា ចុយម្រ៉ាយ11:14PM អាមេបោកប្រាស់ អាជញ្ជក់ឈាមខ្មែរ!អាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរ
អាហ្អែងជេរអ្នកទាំងពីរ តើខ្លួនអាឯងជា
គណះបក្សខាងណាដែរ ? តើមានបាន
ជួយអ្វីខ្លះដល់ជាតិខ្មែរ ?

Anonymous said...

នេះជាការរៀបចំនយោបាយរបស់យួនទេ សូមកុំចាប់អារម្មណ៏ពេក
យើង នឹងស្នើរ អោយតុលាការ យកករណី ចោរ លួចសន្លឹកឆ្នោត ទៅឡាអេ និង សើររើរឿងឧក្រឹតកម្ម របស់ រដ្ឋាភិបាលអាយ៉ងយួនបរទេស
សូម ងាកមករកជំងឺពិតរប​ស់កម្ពុជា រឿងដីមួយដុំតូច(៤.៦ គីឡូម៉ែត្រការេ)នៅក្បែរប្រសាទ
វាមិនសំខាន់ទេ សំខាន់យួនមានបំណងលេបយក កម្ពុជានៅជំនាន់នេះ ដូចជា
កោះ ត្រល់ ជាដើម ។

Anonymous said...

ICJ ruled that Cambodia had sovereignty over the whole territory of the promontory of Preah Vihear, and did define this territory. Could someone post the map of this "promontory?" How close (resamblance) is it to the Annex one map? Where is Pnom Trap in realationship to the "promontory" Does Pnom Trap situated in Annex one map? and who occupies Pnom Trap at this point? Thanks,

Apsaravideo said...

Thank you ICJ ! It's time for us to be more vigilant than ever. Cambodia should not feel relaxed or complacent when it comes to protecting the borders from both Thai and Viet.

Anonymous said...


The illegal bilateral treaties between the puppet Hun Sen and his master Vietnam that led to all territorial problems among Cambodia, Vietnam, and Thailand.

The much bigger problem is the puppet Hun Sen has ceded Khmer land and sea to Vietnam, and the incessant mass influx of the Vietnamese into Cambodia.

Recently, Khmer people have fulfilled their duty by voting this traitor Hun sen out, but this pest Hun Sen refused to go.

And the top priority for Khmer people right now is to remove this cheap crazy dog Hun Sen out. We must focus on this subject -Hun Sen must go.

Bun Thoeun

Anonymous said...

សមេ្តចជាព្រះអាទិត្យតែមួយ រះលើផែនដីនេះ...!!!
ជយោ! សមេ្តចបណ្ឌិតអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន វរ្ម័នទី១ ជាទេវតានៃកម្ពុជា!!!

Anonymous said...

Where are អា សម រង្សី ,អារន្ទះបាញ់
អា កឹម សុខា អាមេបោកប្រាស់ អាជញ្ជក់ឈាមខ្មែរ!
អាសម រង្ស៊ី AH KBOT CHEAT DOCH OV VEA.

Anonymous said...

Where are អា 11:29PM ,អារន្ទះបាញ់
អា ចុយម្រ៉ាយ11:29PM អាមេបោកប្រាស់ អាជញ្ជក់ឈាមខ្មែរ!អាក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរ
អា 11:29PM ហ្អែងជេរ តើខ្លួនអាឯងជា
គណះបក្សខាងណាដែរ ? តើមានបាន
ជួយអ្វីខ្លះដល់ជាតិខ្មែរ ?

LOSER...LOSER...LOSER"

Anonymous said...

* សូមលោកប្រធាន កុំស្តាប់ប្រពន្ធខ្លាំងពេក!!!

* សូមលោកប្រធាន កុំសាប់ប្រពន្ធខ្លាំងពេក!!!

* សម រង្ស៊ី ឣ្នកធ្វើ ប្រពន្ធឣ្នកស្រែក !!!

* កុំប្រដៅអាមនុស្សនៅលើបង្គង ថាកុំឲ្យសាប់!

* កុំប្រដៅអាមនុស្សបំរើផ្លូវភេទ ថាកុំឲ្យស្រែក!

* កុំប្រដៅអាល្ងង់ទូរថា កុំឲ្យអាសែនវាសាប់!

* កុំប្រដៅអាស៊ីឆ្កែជើងពីរ ថាកុំឲ្យវាស៊ីអាចម៍អាសែន!

* នាងរត់រកអ្នក ,អាមនុស្សពាលវារត់រកពាល
គ្នាវា!................ អញ្ចឹងហើយ!

* សូម្បីតែអាមនុស្សក្បត់ជាតិ ក៏កុំយ​កជាគ្នា​!!!

Anonymous said...

Stop dreaming that Rainsy could do anything, this weak freak going to let you down, he led all his supporters to nowhere but corner with that smeung smath joke Demo. His supporters will be less and less as the last demo. all the youth already disappeared.

CNRP USELESS...USELESS...LOSER...LOSER.

Anonymous said...

HUN SEN has done nothing, Thailand has lot nothing, Cambodian sued Thailand for its own land, it is because HUN SEN was so stupid. HUN SEN must take Prasat Sdok Koh Thom temple which is located in the north west of Poi Pet city and Koh Kut island which is located in the west of Koh Kong and the most important is Koh Tral and land along Cambodian Vietnamese border, if HUN SEN can not do this, HUN SEN is the one must face the capital punishment in the future

Anonymous said...

Sir HUN SEN, if you want to live longer, you must stop A CHEANG VON, A CHEAM Yeap, A PHY SEE PHAN, A LIM KEAN HOR, a Sok AN and A CHOM PRASET from the power, because I have been told from many Cambodian, they hate those people very much

Anonymous said...

រឿងព្រះវិហារជារឿងក្តីរួចទៅហើយ ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំខ្មែរដែលជាមនុស្សបណ្ឌិតអវិជ្ជា គ្មានស្គាល់ពីអ្វី
ដែលថាប្រវត្តសាស្ត្រ ប្រទេសខ្មែរនោះទេ ចង់បែងចែកព្រះវិហារជាមួយសៀម ថាក់ ស៊ីន តែត្រូវបរាជ័យ
ក៏កើតមានការវាយប្រហារគ្នាទៅ រឿងទាំងអស់នេះគឺ ហ៊ុន សែនជាអ្នករៀបចំឡើងដោយយួននៅពីក្រោយ
ពេលនេះទៀតអង្គការតុលាការ ICJ បានបោកស្រាយជាថ្មីវានៅតែជារបស់ខ្មែរ ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះបែរជាថា
ហ៊ុន សែន វរះជនខ្មែរការពារទឹកដីនៅភូមិភាពខាងលិច តែភូមិភាពខាងកើតកាត់ព្រំប្រទល់ដីឲ្យយួន ដី
កោះសមុទ្របើសិទ្ធឲ្យយួនចូលមករស់នៅតាមសេរី តើ!ហ៊ុន សែននៃប័ក្សប្រជាជននឹងប័ក្សពួកជាមនុស្ស
ក្បត់ជាតិដ៏ដែល ។