Friday, November 22, 2013

Free Bopha NOW !7 comments:

Anonymous said...

Omg. 5 posts? Just to get attention? Theary Seng, Ki Media is not yours to abuse.

You are smart enough to emulate yourself. What you are doing is making us hate your religion by forcing it on us. Now you are forcing us to give you more attention.

Anonymous said...

គ្មានទេចរចាទេមានតវារទាមទារកយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះ!

អ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ ត្រូវចាំថា៖ បើគ្មានអំណាចស្មើរគ្នា
ការចរចាមិនអាចយកជាការបានឡើយ!
ដឹងអ្វីខុសអ្វីត្រូវសម្រាប់ បច្ចុប្បន្ននឹងអនាគតយើងជាខ្មែរ
ដល់តំណាក់កាលនេះហើយ មានតែបន្តរឈានម្ដង មួយជំហានៗតស៊ូរហើយអត់ធ្មត់
ទើបអាចទទួលជោគជ័យបាន!

ហេតុឥរឿងឥ យើងជាខ្មែរមិនអាចបន្តរ កាន់កាប់មាតុប្រទេសដែលជាកម្មសិទ្ធរបស់យើង ក្នុលក្ខណៈទៀងត្រង់? ឈរលើឧត្តម្ភគតិជាតិការពារជាតិខ្មែរ នឹងទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរ ក្នុងមោទនភាពថ្លៃថ្នូរ
គ្មានអ្វីខ្មាស់អៀននណា៎ក្នុងលោកនេះឡើយ!

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងយួន វាសែនអាម៉ាស់! ដែលប៉ងយកដីខ្មែរពីយូរយាណាស់មកហើយៗវានៅបន្តរ ដោយប្រើគ្រប់កល្បិច ឥតកេរិ៍ខ្មាស ឲ្យយើងឃើញអាក្រក់ជាល្អ ហើយយកការឈ្នះ
ទាំងកម្រោងបួនជ្រុងមោទនៈភាព វាក៏ជានយោបាយ ចតុកោណ របស់ លោក ហ៊ុន​សែន នុះឯងហើយ។

Anonymous said...

អ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ត្រូវតែស្វែងរកការពិត+លុបបំបាត់និទណ្ឌភាព(ភាពរួចទោស) និងដាក់
កំហុសទៅតាមផ្លូវច្បាប់។នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរសព្វ
ថ្ងៃឭសូរសម្រែកទាមទាររកយុត្តិធម៌គ្រប់ទិសទី។
បើសិនជាគ្មានយុត្តិធម៌ តើសេចក្តីសុខរបស់ប្រជា
ពលរដ្ឋនៅត្រង់ណា?។ចំពោះអ្នកមានអំណាចគេ
រស់បានសុខមែន,តែក្នុងចិត្តក៏មិនសុខប៉ុន្មានដែរ
ព្រោះថា រឿងក្តីក្តាំក្នុងករណីយដែលមណ្ឌលសិទ្ធិ
មនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងនិងចាប់ចូលនិទណ្ឌ
ភាពហើយជនល្មើសមិនបានឃាត់ខ្លួនទាល់តែសោះ។មជ្ឃមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាននិយា
យពីករណីយនេះឡើវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការរ
បស់ខ្លួនថ្ងៃនេះដើម្បីប្រារពពិធីសិទ្ធមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីបញ្ចប់និទណ្ឌ
ភាពថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា។
ករណីយដែលអង្គការសិទ្ធមនុស្សកម្ពុជាបានរំលិកឡើងវិញមានតាំងពីកាសំឡាប់អ្នកកាសែតរហូតដល់សកម្មជនការពារសិទ្ធមនុស្ស។ករណីយទាំងនោះមិនដែលមានការស៊ើបអង្កេតម្តងឡើយ
នេះបើយោងតាមកំណត់ហេតុនៃអង្គការនេះ។
សំណុំរៀងទាំងនោះមានដូចជាករណីយឃាដកម្មលោកជា វិជ្ជា,លោកឈុត វុទ្ធី,លោកម៉ៅ សុខ
ចាន់,អ្នកកាសែតលោកហង់ សេរីឧត្តម,និងករ
ណីយលោកឈូក បណ្ឌិតដែលបានបាញ់កម្មករ
ឲ្យរបួសជាដើម។ល។
ដូច្នេះវប្បធម៌និទណ្ឌភាពបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំង
ទៅលើការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិប្រជាធិប្បតេយ្យនិងសិទ្ធ
មនុស្ស ហើយត្រូវបានពិភពលោកមើលឃើញថា
និទណ្ឌភាពមានការរីកដុះដាលនៅពេញប្រទេស
កម្ពុជា ហើយជាញឹកញាប់អ្នកបង្ករបទល្មើសរស់
នៅដោយមានសេរីភាព។ ដូច្នេះ ដើម្បីបំបាត់និ
ទណ្ឌភាព(ភាពរួចទោស)យើងជាពលរដ្ឋត្រូវតែ
ប្រមូលភស្តាងបទឧក្រិដ្ឍនានា ប្តឹងទៅតុលាការ
ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរះជាតិ ដើម្បីឲ្យគេចាត់ការតាមចាប់
និងដាក់ជើង​្ប​ បញ្ចប់និទណ្ឌភាព ដើម្បី យើង​ជាពលរដ្ឋរស់ផុតពីភយ័ខ្លាចពីរបបគំមនុស្សនិងកុ ម្មុយនិស្តដែលចេះ ត្រឹមតែការ កាប់សំឡាប់៕

Anonymous said...

7:23 PM

I agree with Theary Seng 100%. I used to spend alot of time here on KI media, but I now decided to drift away abit because I found that, it is getting unprofessional. People can post and share their news but not with personal matter, which I have seen alot so far. I believer it needs to have its own principles of operation like within its framework, including the ethical code and the code of conduct, following its goal and mission as well as the outcome of achievement

e.g what do you want from the readers. e,g maybe the aim to get some valuable imputs, like ideas from some unknown professional imput (free ideas), someone who just want to help his/her country to grow to become a bigger and better nation, just like their neighbouring countries as well as maybe trying to warn or avoid from going into a deadly trap, etc.

Anyway, KI media used to be really well organised but not anymore, I wonder what is happening and why? Ki media, must go back to its way of doing things before, people start to lose interest of it and then, would give the mafia group the upper hands to continue their evil actions which then, could ruin it all for us and our nation.

Anonymous said...


Dear compatriots,

During this crucial time in our history, we should understand and accept most of the precautious measures taken by the CNRP's leaders after the election.

The task to remove the election’s loser CPP and Hun Sen from power require patience, perseverance, flexibility, and great determination.

So, please be patient !!

The December 10th demonstration must be centered on the election's loser CPP and Hun Sen to concede their defeat or accept the formation of an independent committee to investigate the election's irregularities or opt to have a new election.

So far, this Yuon slave illegal government of Hun Sen has been playing dumb by acting like it is the winner of the election and ignoring all local and international critics.

The loser CPP must go !!

Khmer people have voted you (Hun Sen) out !!

The CPP's time is up !!

Best wishes and good luck to the CNRP and its leaders for their noble efforts to save Cambodia from the traitorous CPP’s government and its evil master Vietnam.

Bun Thoeun

Anonymous said...

le théâtre de hun sen sur cette histoire a touché à la fin, mais après yom bopha il y aura quelqu un d autre que hun sen va faire comme elle.

Anonymous said...

*អ្នកស្រី ទេព វន្នី​ AUNG SAN SUU KYI(ខ្មែរ)
......រំដោះ.....បាន យោម បុប្ផា!
__________________________________

*ចុះអាស្វាយួនសម រង្ស៊ី អារញឹមបោក
តាំងខ្លួនជា មហាខ្មេះគន្ធី (ស្មែរ)
.....វាសង្គ្រោះ.......
ប្រទេសជាតិ បានហើយឬនៅ?