Saturday, November 02, 2013

Statement of Mr. Sourn Serey Ratha to KPPM's supporters in Paris29 comments:

Anonymous said...

Good Speech! Make sense! We don't need King, Communist and Hoon Xen! True story!

I agree and support his speech.

Hoon Xen and his clans must go!

Anonymous said...

soun serey ches ter tha..

Anonymous said...

បងប្អូនរួមឈាមនិងរួមទុក្ខជាទីមេត្រី!
ក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរ យើងបានឃើញភាព គ្រោះថ្នាក់ប្រទេសជាតិនៅចំពោះមុខយើង។
បងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្នុងប្រទេសបានមើលឃើញ
គំរោងហូជីមិញនៅឥណ្ឌូចិនដែលយួនចង់លេបប្រ
ទេសខ្មែរដាក់ក្នុងសហពន្ធ័ឥណ្ឌូចិន ហើយខំទាម ទារតាមមធ្យោបាយដែលអាចធ្វើបានដូចជាធ្វើបាតុ
កម្មតវ៉ាលើកបដា ប្រកាសគោលជំហ៊រក្នុងឋានះជា
ម្ចាស់ប្រទេស។ល។
ចំពោះបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានមើលឃើញ
បានមើលឃើញប្រទេសគូដេវ៉រ៍ ដែលអ្នកដឹកនាំប្រ
ទេសបានព្រងើញកន្តើយនិងជនជាតិជិតខាងខ្លួន
ដែលហូរចូលមក ហើយពង្រឹងខ្លួនគេ រហូតដល់ បោះឆ្នោតឈ្នះតាមផ្លូវច្បាប់ខ្នាតអន្តរះជាតិ។ នៅ
ពេលបាត់បង់អំណាចនិងសទ្ធិជាម្ចាស់ប្រទេសទើប
ខំតវ៉ា ធ្វើឲ្យអន្តរះជាតិយកច្បាប់ខ្នាតអន្តរះជាតិមក
អនុវត្តន៍ ធ្វើឲ្យម្ចាស់ដើមមានទោសទៅវិញ។
ដូចគ្នានេះដែរ បងប្អូនខ្មែរស្នេហាជាតិបានមើល ឃើញថា គណះសង្រ្គោះមិនបានគោរពនូវការទាម
ទារចង់ប្តូរអាយ៉ងយួនឲ្យចេញពីអំណាចទេ បែជា
ខំស្តារមុខមាត់អាយ៉ងយួនមានហ៊ុន សែន,ជា ស៊ិម,ហេងសំរិន វាបន្តុកនៅថ្ងៃ៧មករា ឆ្នាំ១៩៧៩

ឥឡូវនេះ យើងបានឃើញអន្តរះជាតិនិងប្រទេស
មហាអំណាច(ស.រ.អា)បានបញ្ជូនលោកScot
Mircielឧបការីរងជាន់ខ្ពស់ជាមន្រ្តីក្រសួងការ
បរទេសទៅស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃទី៣ ខែវិច្ឆិការ ២០១៣
និងនៅពាក់កណ្តាលខែវិច្ឆិកានេះ នាយករដ្ឋមន្រ្តី
ជប៉ុនក៏និងទៅស្រុកខ្មែរដែរ។ ស្របពេលគ្នានេះ
ក្រុមចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរក៏និងចូលរួមប្រជុំនៅទីក្រុងWashington,DC សហរដ្ឋអាមេរិកជា
មួយWorld Affairs Councils of America (WACA)នៅថ្ងៃទី១៣,១៤,១៥ ខែវិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៣ខាងមុខនេះដែរ។
ដូច្នេះខ្ញុំបាទយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរ
ស្នេហាជាតិទិកដីប្រទេសជាតិសូមរួមគ្នាទាញទំលាក់មេផ្តាច់ការអាយ៉ងយួននេះឲ្យវាធ្លាក់ពីអំណាច
ទើបយើងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខ ព្រោះថា កំ
ឡាំងជាអន្តរះជាតិយើងបើកទ្វារឲ្យគេមើលហើយ
កម្លាំងពលរដ្ឋត្រូវតែបន្តសកម្មទៅទៀត ព្រោះថា យើងមិនឯកោដូចសមយ័ឆ្នាំ១៩៧៥ដល់៧៩ទេ។
អ្នកណាមានជំណាញខាងអ្វីធ្វើហ្នឹងទៅតវ៉ាជាមតិ,
ផ្តល់ពត៌មានតាមហ្វេសប៊ុក និងសកម្មភាពនានា៕
សូមផ្តាំថា ឯករាជ្យ,សេរីភាពនិងយុត្តិធម៌មិនមែន បានដោយ យើងមិនធ្វើបញ្ចេញសកម្មភាពទេ!!!

Anonymous said...


LY diep like soun serey !

LY diep ches ter tha... too !

Anonymous said...

ah achgo min ban ka ey te ah mouy neung

Anonymous said...

He is right,his speeches always make sense and he understand the rule of nature and politics many generations before up to nowadays...He is a good lecturism when come to rules of politics in Scamofia many generations before.I like his speeches,i wish all khmers understand the tricks of those thugs=monarchy=communismetc. Good lecture after all...

Yobal Khmer

Anonymous said...

Sourn Serey Ratha send here by CPP. Don't be a foul. I can sense he's a CPP Crook.

Anonymous said...

Les khmers en France n ont pas besoin les commentaires de Mr Soun serey rotha pour jouer les compliments.
Mr Soun serey rotha,do you know all cambodian in france do not need your comment,because you are so young to understand the real politic between khmer and youn.

Anonymous said...

Soun serey serey rotha,tu es trop jeun en politique et tu veut manipuler les khmers en France?

Anonymous said...

ឣ្នកណាខ្លះ ដែលស៊ីលុយ ហ៊ុន សែន !

បើមិនចេះព្រូស និងមិនចេះខាំ រង្ស៊ី ទេ…
មិនយូរទេ ហ៊ុនសែននិងកំចាយចោលទាំងអស់ហ្នឹង!
បើមិនជឿ ចាំមើលចុះ!!

Anonymous said...

Just talk and raise fund that make Hun sen will fall down.khmer million people stand up and speak out. It mean they're doing every right now but what sery ratha do ?

Anonymous said...


I have never known this gentleman before, but I have heard about him when a group of youths were arrested at the time they had given the flowers to the authority polices before the protests.
While he was talking about the ICC, I believe that he has a thorough understanding about the Court procedure similar to the way I understand after I was doing my research four months ago.
In this video, I heard him saying that it takes six months for the ICC investigators to conduct the preliminary examination in Cambodia that is indeed a confidential task. If this true I’m really applauding for his effort and the Pre-Trial Chamber Judge for authorizing an investigation on crimes against humanity in Cambodia.
Now, I can see the reason why Hun Sen and CPP officials are so concerned and sensitive about his group. I’m also hoping that the CNRP committee would take this approach and help collecting crime evidences to present to the ICC to bring Hun Sen and his associates to justice.

Teuk Phnek Khmers.

Anonymous said...

My Dear School of Vice:

I only hope that you are not a member of this KPPM. I have spoken with Mr. Rotha several times and my first impression tells me that Mr. Rotha is yet to prove anything beyond his front doors. He is trying to make a name for himself by criticizing SRP and especially Mr. Rainsy without him being there to challenge Mr. Rotha. A below the belt attack on Mr. Rainsy which I found that very hard to swallow, not that I am defending Mr. Rainsy, but I think Mr. Rotha has no capacity nor the intelligence to match Mr. Rainsy on international stage. Mr. Rotha's credibility has severely been tarnished since I last spoken with him and that has been several years ago. Having spoken with him and observing his activities in the place where he is residing, I have come to one conclusion and that is how does he support himself without a job in the United States? I have been here more than 30 years and it is very hard to make a living in the US, not to mention Mr. Rotha, beside not working, he has time and money to operate his KPPM. This is what I would like to know.

If you know or have spoken with Mr. Rotha, please ask him to see if he can make a video response to this question. Thanks


XMEN

Anonymous said...

ប្រយ័ត្នវាជាពួកហ៊ុនសែនប្រើសំរាប់បោកនិងសំលាប់អ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរ!!!!

Anonymous said...

សួរថាតាំងពីអាឆ្កែ
កញ្ជះយួនសម រង្ស៊ីធ្វើនយោបោក ឆ្កួតៗមក
តើស្លាប់ខ្មែរតូចតាច អស់ប៉ុន្មាននាក់ហើយ?

-តើអាឆ្កែយួនសម រង្ស៊ី
វា​ដែលទទូលខុសត្រូវ ម្តងណាទេ?

Anonymous said...

អាឆ្កែហ៊ុនសែន6:54 AM

School of Vice said...


Dear Xmen,

I posted this video for the purpose of fostering debate and to give other political groups claiming to be interested in democratic development and political freedom a room to air their views and ideas so as to put those ideas under or before the public spot light and judgement.

Personally, I don't have connections with any political party or personality at all as I have mentioned more than a few times before.

I do feel we should not exclude [from this forum] someone without concrete or plausible evidence that would warrant such exclusion.Anonymous said...

អាជនផ្តាច់ការមុខអាចម៍រុយ-ញញឹមបោក
សម រង្ស៊ី ហ្នឹង
ចចេសរឹងក្ត ចុយម្រាយហើយ!

វាជាអ្នកបង្កើត បញ្ហាភេរវកម្ម​នយោបាយ​
បោកយុវជន យុវនារីខ្មែរ-ចាម.........
មិនចេះចប់ មិនចេះហើយ!

គ្មានបុកគល់អង្គណា អាចទៅ
បំពានទទូលថ្មបាក់ពី អាស៊ីបានទ្បើយ!

*** អាPOLICEយួន វាសម្លាប់ខ្មែរ អ្នកស្នេហាជាតិតាមរយ:
អាគណបក្សចោរសង្គ្រោះយួន..សម រង្សី
អាក្រទ្បាប់ទ្បានងាប់តៃហោង ចុះនរក នេះឯង


កុំញ៉ែច្រើនពេក

Anonymous said...

khmer people united of the world!

Jendhamuni said...


Dear XMEN,

Mr. Rotha won't be able to prove anything. Negative talks, with no positive actions. One thing I know he's really good at is swearing at the whole world. The man who loves using animal's language....

With Respect,
Jendhamuni

Jendhamuni said...


Dear School of Vice,

I totally agree with your intention. We should not exclude ourselves from this forum... 11 or 12 hours ago, I almost asked you to stick this post somewhere at the top.

~Jendhamuni

Anonymous said...

Stop BS tov where is the proof whatever you are talking about.

Anonymous said...

Very well written point of view Mr. XMEN and School of Vice.

Anonymous said...

ថា​ហ៊ុន​ សែនខ្ញុំស្អប់តែឥឡូវស្អប់អាសួនសេរីរដ្ឋថោកជាងអ្វីស្អីទៅទៀត។
អាឆ្កែរបស់ស៊ីភីភី

Anonymous said...

សួរថា តើអាប្រតហ៊ុន សែនវាដែលនិយាយថា វាជាខ្មេរក្រហមទេ? វាមាននិយាយពីការក្បត់ជាតិដែរឬទេ? អាប្រេតហ៊ុនសែន​មានបាទដៃប្រឡាក់ឈាមខ្មែរ។

Anonymous said...

មីយួនផ្តាច់ការ មីមេឃាតករ....មួ សុខហួ

មីស្វា-សនេះ វាជាមេបញ្ជាការ
ឲ្យពួកអាឆ្កែ POLICE យួន
បាញ់ សម្លាប់បាតុករខ្មែរ...ម៉ៅ ស៊ីចាន់ !!!

កណ្ដួយម៉ែមីរន្ទះបាញ់ ចំទំពោក!

Anonymous said...

8:51 PM
សួរថា! តើអាប្រេតសម រង្សី
វាដែលនិយាយថា វាធ្លាប់ ស៊ីលុយអាមេអបគមន៍ហ៊ុន សែនទេ?
__________________________________

វាមាននិយាយថាវាជាជនក្បត់ជាតិដែរឬទេ?
__________________________________

*អាប្រេតសម រង្ស៉ី មានបាទដៃប្រឡាក់ឈាមខ្មែរ
គឺបាតុករខ្មែរ...ម៉ៅ ស៊ីចាន់។

Anonymous said...

អាឆ្កែយួនរបស់អាស៊ីភីភី8:51PM
អញឥឡូវស្អប់អា8:51 PM ជាងអាចម៍ទៅទៀត!

-អាយួនមាន់សម្ល សម រង្សី អាមុខអាចម៍រុយ
ល្មមដល់ពេល​ចុះចេញទៅ ទុកឲ្យ
លោកសួន សេរីរដ្ឋា និង ពលរដ្ឋខ្មែរ គេធ្វើ​វិញម្តង។


កុំញ៉ែច្រើនពេក

Anonymous said...

អាឆ្កែយួនរបស់អាស៊ីភីភី
អញឥឡូវស្អប់អា8:51 PM ជាងអាចម៍ទៅទៀត!

-អាយួនមាន់សម្ល សម រង្សី អាមុខអាចម៍រុយ
ល្មមដល់ពេល​ចុះចេញទៅ ទុកឲ្យ
លោកសួន សេរីរដ្ឋា និង ពលរដ្ឋខ្មែរ គេធ្វើ​វិញម្តង។

-ប្រទេសខ្មែរ មិនមែនជារបស់ដាច់មុខ
សំរាប់ អាព្នងយួនសម រង្សីឡើយ ។ល។

កុំញ៉ែច្រើនពេក