Saturday, December 21, 2013

អ៊ូ វីរះ ជាសាសន៍អី

ខាងក្រោមនេះជាសំដីដែល អ៊ូ វីរះ បានសរសេរក្នុងបណ្តាញសង្គម Fb ថា "ខ្មែរពូកែនិង​រីក​ចំណេះដឹងខាងជេរ បណ្តាសារជាងចំណេះដឹងផ្សេងទៀត ។ " ម្យ៉ាងដែរ ។
ខ្ញុំសូមសួរទៅលោក អ៊ូ វីរះ ថា ការលើកឡើងរបស់លោក លោកមានគិតទេថាខ្មែរ នៅ​លើ​ផែនដីនេះមានខ្មែររស់នៅប៉ុន្មាននាក់ ? ម៉ែ ឳ បង ប្អូន ប្រពន្ធ និងសាច់ញាតិ លោកជាខ្មែរទេ ?  ហើយអ្នកទាំងអស់នោះជាមនុស្ស ពូកែនិង​រីក​ចំណេះដឹងខាងជេរ  បណ្តាសារជាងចំណេះ​ដឹង​ផ្សេងទៀត ដូចលោកនិយាយនេះមែនទេ ? ។
ខ្ញុំយល់ថាលោកកំពុងតែឆ្គួតលីលាពេកហើយ កន្លងមកក៏ដូចជាពេលនេះលោកបាន លើកឡើង ថាការដែលហៅយួនថាយួនជាការរើសអើង បានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មជាច្រើន ចំពោះលោក តែមិន​មែនបានន័យថាខ្មែរទាំងអស់គ្នាប្រតិកម្មនោះទេ ។ នៅពេលនេះ លោកមិន​ត្រឹមតែមិន​ទទួល​យក​នូវការពន្យល់ណែនាំពីអ្នកដ៏ទៃទេ គឺថែមទាំងបន្ថែម ការរិះគន់របស់ខ្លួនដល់ខ្មែរទូទៅទៀត ។ ទង្វើ​នេះជា​ការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោក កំពុងតែមោទនភាពទាំងឆ្គួតលីលា  ហើយភ្លេចខ្លួនឯង​ថា​ជានរណា សាសន៍អី  ព្រោះការលើឡើងរបស់លោក ជាការប្រមាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ​ទៅលើប្រជា​ពល​រដ្ឋខ្មែរទូទៅ រួមទាំងម៉ែ ឳ បង ប្អូន ប្រពន្ធ និងសាច់ញាតិលោកផងដែរ ប្រសិនបើពួកគេជាខ្មែរ ៕
១៨ ធ្នូ ២០១៣
ឆាំ ឆានី


103 comments:

Anonymous said...

Virak should resign, no knowledge or qualification to be human right leader. He is short mind, no critical thinking.

Anonymous said...

Chham Chany, you are rigth.

Anonymous said...

He knews how to fine money to eat good opotize ,if he doesn't exposes some things to buy his boss that he never understand what right what wrong.this man never read histories or he not know his mother?where are they came from?

Anonymous said...

A Youn ou vireack , son style et sa sale gueule on dirait un cochon.
Bientôt tu sera puni par le peuple khmer, tu verras
Chacun son tour, tu doit payé très très chère pour ton trahison en vers le peuple khmer.

Anonymous said...

អាមួយនេះមើលយូរៗទៅកាន់តែដូចយួនមែនទែន សូម្បីភាសាដែលវាប្រើក៏មើលងាយខ្មែរដែរ។

Anonymous said...

Ou ahrak is inside his wife's sarong( women'skirt). she and families are Yuon'slaves. Mr. ou Virak is really weak than a woman, he is under his wife' ass!

Anonymous said...

OOOOOOOOOU Vea Roooook (aka Virak) is Khmer 100%. The only difference from other Khmer is he "chhlouk Tek Kondouy Yuon" Since Chhey Chetha II, Khmer leaders could get brainwash by "Tek Kalong Yuon" easily. After they "eat KALONG Yuon" they will come to bite their on race. Now ah OU want to protect all Yuon in Cambodia. All Khmer watch out , ah OU will chop your head to make “Te Ong” for his master!

Anonymous said...

Ce gros cochon on dirait qu il a une problème de retard mental, just son regard on voire très bien qu il est fou.

Anonymous said...

Ou Virak is a shame for all Khmer. He must resign from his position. He, himself, is corrupted that how he maintains his lifestyle. He must be secretly paid for by the CPP. Watch out what he is going to say next.

Anonymous said...

You are so greedy! You have foods on both hands. But do not sell "Cheat Khmer for your food!"
I suggest you to watch the wild life video and lean how to protect your race from those animals.

Anonymous said...

is the woman next to him is his whore then?

Anonymous said...

Ou virak, i think he didnot have សញ្ញាបត្ត្រ័ ខ្មែរចំណេះទូទៅទេ។ he grown up in the states and come to teach at មហាវិទ្យាលយ័ បញ្ញាសាស្ត្រ and then move straight to work cchr. វា គា្មន ខ្មែរbackgrown ទេ។
He move from the cheap teacher at បញ្ាសាស្ត្រ

Anonymous said...

dump ass, tonite Khmer pple will burn your house, prepare to move to your dOU mai family.

Anonymous said...

AH CHROUK CHKEH YOUN. HIS MOUTH LOOKS LIKE A PIG MOUTH.

Anonymous said...

he looks happy becuz those foods are best food in his life. he barely makes $1000us/month working for cchr. he can't afford anything that why join cpp. his wife's parent is cpp member, and never shown her pic becuz she looks like a lil hoho.

Anonymous said...

OU VIRAK,the word YUON all Khmer people used from thousand years ago to express the nation living near Khmer country,the both nations accepted this word. Do you want to blame Khmer ancestor too?. Why OU VIRAK,you have a headache with this word and you used this word to blame Khmer people? . This word is important and has more interest than Khmer country? Now you still living in Khmer country, eating food of Khmer people or you living at Hanoi? Turn your tongue and your brain thousand times before you talk.Now Khmer country almost lost by the hand of Hun Sen and Khmer people still cry,because they lost the land ,the workers have low salary they are poor,they still fighting for freedom for justice,they sacrifice every thing for Khmer country,if you don't care about Khmer country, you should shut your mouth up.

Anonymous said...

He is right Khmer is good at nothing, but insulting other, Just read this command posts.

Anonymous said...

His should STOP his PARENTS too.
king siha nouk too.
SOY SOPHEAP too.

Anonymous said...

kou te khmer yoeung nom khnea som dok ah ou virak chenh pi sethmonos

Anonymous said...

is he human right?he look like a human shit

Anonymous said...

is he human right?he look like a human shit

Anonymous said...

is he human right?he look like a human shit

Anonymous said...

I will agree with Ou Virak if he can find any one document that support his opinion about the word youn.So far every document we found say not thing bad about word youn. Word youn was used thousand years.

Anonymous said...

My open message about " YUON" to Ou Virak...
Dear Virak,you should learn how and why most Khmer Peole are so concerned and alert to "YUON PEOPLE"...This is not because we're racism. But the fact,
in the past, from the history in South East Asia, we can learn more about the following story - 1,Yuon swallowed the whole Nokor Champa(Cham people),in present day map is Central Viet Nam.
2,Yuon swallowed teuk dey Kampuchea Krom,a great part of Khmer territory rich of fertilizer from Mekong data.
3,Nowadays, Yuon is trying to finish swallowing Khmer and Laos in order to form these countries into Indochina Fedration State(Vietnam,Laos,Cambodia). In this case Yuon tried so many times to interfere in Khmer politic,in the 50's Yuon invaded Khmer by sending Yuon Yiekming to Cambodia in the reason of helping fighting French colonialism, In the 60's Yuon invaded Khmer again,this time they sent Yuon Yiek Cong,in the reason of helping fighting American imperialism and continued to destroy Kmer nation by defeating the Khmer Republic in 17 April 1975,then continued interfering in Khmer politic by the implementation of their secret policy in destroying Khmer nation,and causing more than a million lives of Khmer people dead,...In late 78's or early 79's Yuon changed their face by sending Vietnamese soldiers troop invading Cambodia to topple its clan in the reason of helping rescue Khmer people from Pol Pot. Finally,In order to colonize Cambodia Yuon has changed its new policy for Cambodia,After their invasion in 79's till present day,Yuon keep sending their own people into Cambodia. These people can live,and travel freely in Cambodia,step by step,these YUON people have organized in both Sectors, Private and Governmental Friendship Committees with Hun Sen government in Phnom Penh such as A Friendship of Vietnamese Khmer Cultural Committee ,Friendship of Vietnamese Khmer Educational Committee,Friendship of Vietnamese Khmer Provincial Committee,Federation of Khmer Vietnamese Association etc.... Nowadays,we can find Yuon people every where in Cambodia,and in the near future Hanoi will tell Hun Sen to sign the final treaty with Yuon putting Cambodia into the State of Indochina Federation. After this treaty Hun Sen will be promoted to be a new ONG LEUNG KHMER representing YUON in Nam Vang.

Anonymous said...

It is too long for him to work at cchr. He never improve himsef . He get too low khmer knowledge education. He only go to seat and cash the salary. he is done nothing for cchr. He never know khmer history.
So far,1979to1990, since cambodia under យួនអាណានិគម ,យួន never order Hun sen to stop khmer to use ពាក្យយួន. យួនnever complait and concern. Why ou virak is very concern and upset.
Who are you ពិតប្រាកដ. You want to show that(ល្ងង់ ធ្វើ ចេះ). បណ្ឌិត ឈឹម ផលវិរុន he used to in cchr also . He is good khmer knowledge edutation. During he worked in cchr he never damage cchr. He always improve himsef and help cchr. But since he lost job, he have to look for new job that He have to work to feed his few wifes(german wife, khmer wifes).now he become(ចេះ ធ្វើ ភ្លើ).
តើ this 2 people ,who is,better?

Anonymous said...

Man, I love sushi!!!

Anonymous said...

ah OU VIRIK komplich your dad call Ah YOUN too

Anonymous said...

anh kapeum muk ah reing nass, ah kbot pheasa cheat khmer.

Anonymous said...

Heh Ah Chkuot Poul Chrouk! Did ah kwak promised you any position in his cabinet. I believe you would expect him, because you've been working recently hard at barking and criticizing the opposite party. Are you the leader of the CCHR, and how come you look so childish and no manner at the table. Just like monkey adoring with copper collar around it neck.

Anonymous said...

First of all AH Ou Virak talked as he is a linguistic expert! But AH Ou Virak is not a linguistic expert and he has no background in linguistics and what give him the right to judge what Khmer people including Khmer King can use or can not use Khmer language such as the word "YOUN" which Khmer and YOUN people have accepted the word "YOUN" as the correct terminology for thousand of years! If it is not correct terminology how the fuck Khmer and YOUN people can communicate with each other?

Here come along AH OU Virak dare to judge how Khmer people including Khmer politicians as being a racist and dehumanized "YOUN" people? What give AH Ou Virak the right to be judge and jury on Khmer language! AH Ou Virak needs to define his role as a Human Right advocate not as linguistics advocate. Because at the moment there are so many human right violations in Cambodia and AH Ou Virak needs to come out to speak for the poor innocent Khmer people who have no voice! If only AH Ou Virak goes to live in Vietnam and being Khmer and he will know first hand of how the Vietnamese conduct their racist policy toward Khmer.

This is sad day for all Khmer people!

Anonymous said...

According to AH Ou Virak...If I am a Khmer politician and now I can't even order my favorite soup (samlor ma jou youn) for being politically correct!

Fuck AH Ou Virak for saying that any Khmer politician use the word "YOUN" as a racist toward the Vietnamese! In Cambodian there are too many educated fool and Cambodian people don't need enemy because these educated fools are working for the enemies without knowing it!

Anonymous said...

To Ou Virak,
1) Your comment your Wall in Facebook, it means that you have insulted and looked down Khmer nation.
2) I'm one of Khmer like other too.

1)&2)=> a) You have insulted me & othe Khmers, b) You must resign from your post as HR in Cambodia, c) We will make protest against you as long your chair will be burned..

Khmer PhD

Anonymous said...

Enjoying a good life Ou Virak. don't give a crap about these un_civilized bunch of idiot. All they have to say is swearing words, they don't even give a fair criticism but all they do is swearing.

Anonymous said...

Koh Tral Island must not be forgotten

By “any patriot Khmers”

Why do Koh Tral Island, known in Vietnam as Phu Quoc, a sea and land area covering proximately over 30,000 km2 [Note: the actual land size of Koh Tral itself is 574 square kilometres (222 sq miles)] have been lost to Vietnam by whose treaty? Why don’t Cambodia government be transparent and explain to Cambodia army at front line and the whole nation about this? Why don't they include this into education system? Why?

Cambodian armies are fighting at front line for 4.6 km2 on the Thai border and what's about over 30,000km2 of Cambodia to Vietnam. Nobody dare to talk about it! Why? Cambodian armies you are decide the fate of your nation, Cambodian army as well as Cambodian people must rethink about this again and again. Is it fair?

Koh Tral Island, the sea and land area of over 30,000 square kilometres have been lost to Vietnam by the 1979 to 1985 treaties. The Cambodian army at front line as well as all Cambodian people must rethink again about these issues. Are Cambodian army fighting to protect the Cambodia Nation or protecting a very small group that own big lands, big properties or only protecting a small group but disguising as protecting the Khmer nation?

The Cambodian army at front lines suffer under rain, wind, bullets, bombs, lack of foods, lack of nutrition and their families have no health care assistance, no securities after they died but a very small group eat well, sleep well, sleep in first class hotel with air conditioning system with message from young girls, have first class medical care from oversea medical treatments, they are billionaires, millionaires who sell out the country to be rich and make the Cambodian people suffer everyday.

Who signed the treaty 1979-1985 that resulted in the loss over 30,000 km2 of Cambodia??? Why they are not being transparent and brave enough to inform all Cambodians and Cambodian army at front line about these issues? Why don't they include Koh Tral (Koh Tral size is bigger than the whole Phom Phen and bigger than Singapore [Note: Singapore's present land size is 704 km2 (271.8 sq mi)]) with heap of great natural resources, in the Cambodian education system?

Look at Hun Sen's families, relatives and friends- they are billionaires, millionaires. Where did they get the money from when we all just got out of war with empty hands [in 1979]? Hun Sen always say in his speeches that Cambodia had just risen up from the ashes of war, just got up from Year Zero with empty hands and how come they are billionaires, millionaires but 90% of innocent Cambodian people are so poor and struggling with their livelihood every day?

(No Copy Right Restriction and You Have Permission repost or print at any where)

Anonymous said...

Dear all Khmer patriots!

Above all the commentators up here, I totally agree with you all over a " Ou V”
The mis-representive of Cambodia Centre Human Right (CCHR), Virak has always tackled only to the opposition party most of the time. With this type of his reason, we were believed that he was attempting and arousing by turning his back around against to all citizens regardless the leadership or ordinary Khmer people just because of one single word that we called “a youn yiek cong “as “a youn” instead of Vietnam.
“And that it was a pejorative and/or racism; derogative—“ Virak said, and then” he had preferred the president of the opp’s party to apologize in public [ SIC.] One of the good things that we no need to go further back in past of history but I just want to have him/OU knows as the word “ YOUN” has been using since I was born in 1954.
Here it comes up with a thousand questions to the president of CCHR (Mr. Ou) who the office was working under the barbaric; dictatorship; authoritarian; or would call the Cpp’s subordinate [ to] YOUN, consequently.
Working as non-biased perception about human rights and your office represented as of a NGO, could you possibly tell Khmer of what the CPP’s regime has done to the nation. “So then is Oaky.” that you can just go ahead mentioning those such as problems by beginning from 1997 up, till now?
e.g.; those problem as: Corruption system it did have from the Letter A-Z and was applying on all of every institutional government, Shooting spree, the lives of citizens get killed and the suspect has never been arrested, eviction of land grabbing and confiscating, the temple and the monk were getting maltreat and killed by the military force and the gang’s whether indirectly or directly, illegal of immigrant influx moving inside over Khmer territory with a non-stoppable , deforestration, land concession 99.99 year; re-producing drug, human trafficking, etc. How about the PM of CPP had dominated to his citizens not that long ago as if anyone who is dared to fight with youn , the coffin ; and gun ammunition will be provided by him. How about the closed door hit a dog? Hit and run to people escpecially by high ranking officier. Those cases has been involved with Hun’s family and Mr.Chheam’s . More and more…
Unfortunately; you were- dismayed; distort to twist a wry perhaps a swindler in Khmer society heart.
Well the outburst with your bull that was really matters or to affect to citizens since we knew exactly that you was being helped out the enemy’s Khmer while the rest of all people and the opposition’s leader members were still focusing and asking Hun to leave his office. Well if you can desist from now on that’s your own…
to be conntinue...

Anonymous said...

conntinue..7:37 AM

Once again here’s another important thing that you should keep in mind as you power will, your new family, your wealth build up recently those kind of things, it does not really guarantee you to you’re your life forever though your kids, grand- kids when if the Cambodia National Rescue Party lose the victory or it cann’t take over the power from the CPP’s party’ you given to citizens.
It seemed you have such a metal ill to reflect to the Cambodia citizens of interest and [will]. Otherwise you may need to have a mentor a very great mentor people to help you out with your typical job. You are certainly being dealt to human rights in Cambodia. And that is our best advice in order to remove your name from the black list of the CPP’s thug’s group.
Here are both men as - H.E. Mr. Brad Adam and H.E. Mr. Sorya Subedi - they might help you to walk your life path out of the communist’s CPP party youn. As if you want to save your face and your identity of original Khmer citizen. It’s all up to U. Perhaps you think that’s Okay that you were enjoyable with your power greedy and money corruption system by the CPP’s controlling the power.
The vice president of the strongest opposition party, H.E. Kem Sokha has declared before/after the national election as we all citizens had heard clearly by not fighting among Khmer and Khmer and made no individual citizens as an enemy. So, isn’t make sense to now Mr. OU?

Reas Khmer

Anonymous said...

Uncivilized nation like Cambodia will always lost their land and sea to the other nation. Becuase Cambodia are to bussy fighting wach other for power, they forget to educate their people the right way, all they do is advocated hatred, and divided them. Cambodia is dirt poor while their the country around it are getting richer and powerful every day. Before you talk about getting your land and sea back, make your nation powerful and educate your people how to be united or else don't ever dream about get you land back.

Anonymous said...

anh kapeum muk ah Ou Virek erng nass ,ah kbot pheasa cheat khmer. Go to hell baster.

Anonymous said...

anh kapeum muk ah Ou Virek erng nass ,ah kbot pheasa cheat khmer. Go to hell baster.

Anonymous said...

You are right Ah Varak!!!, Khmer reak chamreoun neng poke che puok ah mean khuor kbal samrab lok douch puok eng neoung.

Dear friends, He has been used by CPP long time ago. Do not worry too much about his awful words.

Tx

Anonymous said...

I would dive in!!!

Anonymous said...

He is like band of thief like Ah Chim Phalvarun too.

Anonymous said...

AH OU Ke theakk , AH OU CHORP CHROVAKK AH OU PNEK KWAK, AH OU BEUK SAMPORTT CHAKK, AH OU OSS LEAK CHONG TROV KBAL KROAB LUNH.

Anonymous said...

ខ្មែរពូកែនិងរីកចំណេះដឹងខាងជេរ បណ្តាសារជាងចំណេះដឹងផ្សេងទៀត តែនៅក្នុងចំណោមនឹងក៏មាន
អាអូ វិរះ អាជាម យ៉ាប់ នឹង ពពួកអាប័ក្សប្រជាជនមួយចំនូនទៀតដែរ ពូកែ និងរីកចំណោះខាងនិយាយ
កុហក់ បំបិតការពិត ផ្សាយភាពកុហក់ដូចជា អាជុំ អកុសល អាង្វៀង វុន,អាសត្យា រួមរក្ស,អាផៃ ស៊ីផោម,
អាសោម ពីផល,អាឈឹម ផលវរួយ នឹង អាអេង ឫទ្ធីជាដើម សុទ្ឋតែពពួកអាមាត់ស្អុយ៕៕

Anonymous said...

យួនចាប់ត្រីខ្មែរ អាឆ្កួតវិរះមិនខ្វល់ យួនកាប់ព្រៃខ្មែរ អាវិរះមិនឈឺក្បាល ។ ខ្មែរប្រើពាក្យយួន យួនមិនទាំង care អីផង វាបែរជាអាចំកួត វីរះ ទើបនឹងកើតម៉្ងៃណោះ ចេញមុខឈឺឆ្អាលចំនួសយួនកន្ទបទៅវិញ។ ថា១០ជើងរាប់១មិនខុសទេ អាវង្វេងជាតិរបៀចនេះ ។

Anonymous said...

Hun Sen ordered secretly to steal Buddha's Relics because he believe that will save him.

Ou Virak don't dare to say it!

Anonymous said...

Ou Virak must be resigned from his current position because he abuse Khmer Nation and 14 millions of Khmer People.

Ou Virak kiss ass Hun Sen to get an opportunity to be rich but your action betrayal Khmer Nation and Khmer people. It's called traitor.

People like Ou Virak who make million Khmer people suffer under his manipulation. Can Ou Virak protect and find justice for Khmer people that had been killed by Youn at Khmer Krom? If he can't because his master mind is only serving Uncle Ho.

Anonymous said...

Ou Virak is only protect and serve Uncle Ho master plans.

Ou Virak will do any things and manipulates any things to make Khmer people and Khmer nation suffer in order to please his master Uncle Ho.

Anonymous said...

This ou virak is not an expert but a khmer opportunistic idiot.

Anonymous said...

He's a worthless human being.

Anonymous said...

Suddenly declaring that a normal word is now discriminatory or racist is a typical liberal, leftist, or socialist/communist tactic. This practice is designed to slowly nudge your culture toward change you do not want. Mr. Virak says Yourn is a pejorative term. Tomorrow it will be declared racist. This is a typical Saul Alinski tactic. (“Rules For Radicals” Alinski dedicated his book to Lucipher. i.e. the devil). Today it’s “Yourn” tomorrow it will be “Siem” or another simply ordinary part of your culture that will be deemed suddenly and arbitrarily offensive. There will be no reason. It will just be declared offensive and must be changed. And by whom? Ask yourself, who are these people who have suddenly said this is wrong? Who is the CCHR? A non-aligned human rights organization? What is that? Where do they get their funding? What is their real agenda? This organization has no authority or power over you. Do NOT fall for this “political correctness”.

Yourn is not a pejorative or racist term. What gives the word its negative connotation is not a Khmer’s use of it but what the Yourn themselves have come to represent. It is the negative things the Yourn have done that that has changed what people think when they hear this word. If Mr Virak does not want “Yourn” to be used as a pejorative, then is it up to the Yourn to stop being pejorative. Long Live Khmer! Give Cambodia back to the Cambodians!

Anonymous said...

By even acknowledging this Ou Virak, this CCHR, this no one, we have given him power. Take it back and simply ignore him. He is of no consequence and will do nothing for Cambodia. Have another glass of chardonnay Ou, your 15 minutes are almost up.

Anonymous said...

អាអូ វិរះ, don’t look down on Khmer, you motherfucker! You skunk can't even fucking talk right man. If you think that you’re better than someone else, return to USA and have a job over here, you scumbag motherfucking asshole shit for brains. You couldn’t find a job at United State and you evil shit went back to Cambodia have a life over there. And now, are you retarded beast looking down on Khmer???

Anonymous said...

អាអូ វិរះ, it's not high educated like somebody thought. he was an unemployed in usa, no love, no money, low class, lived in the ghetto neighborhood. and decided to join his ou family in Cambodia.

Anonymous said...

Ou virak is the មនុស្សទី3 ជ្រៀតចូល cchr.
No1 was ផៃសុីផាន that cpp dismiss from the senator. He was working for cchr not disturbing,but he work well for cchr ngo.
After ផៃ​​ សីុផាន resign another man come is ឈឹមផលវិរុណ and then he lelf another come is ou virak.
ខ្មែរ , យួន, ចាម,សៀម are the name of the races.
But this agent,ou virak,connot keep patient long enough that he think ខ្មែរ already សាមគ្គីគ្នា for defending the last small land remain,and become very strong as អីស្រាអែល។ he have sent 1,2 open letter to sam rangsy, to sorry his យួន gang in Saigon moeuy(ច្បារអំពៅ),Namyang(ភ្នំពេញ) ។ល។ if samrangsy not sorry for his gang he will send 1រយ,1ពាន់,1មឺុន ដង open letter more. This is the beginning សេនារឺយូ of this agent(a strange cylone) .He will create another story if the khmer អ្នកស្នេហាជាតិ speak about ចាម,ភ្នង,គួយ,រដែរ។ល។ he will ask to pardon again that is រើសអើង។ he will set up new party as kem sokha,name យួនparty. He estamate that he can expect 2million vote and can subornate with cpp.យួនagent try to learn khmer but cannot succeed that he is យួនbrain. Like joke story said ( where is angkorwat, the agent said angkorwat in Kompong Speu. Virak you should លាលែងឆាប់ៗទៅ let the khmer work. Vietname never happy when see the khmer strong .they alway send many agent to interupt ខ្មែរសាមគ្គីគ្នា។

Anonymous said...

CPP have tanks and gun. What does CNRP have? Please don't let the poor khmer die because of your long for fame and and power. If to think that the world will sorry for the death khmer? You have to open your eyes and see. There are death every where in Egym, Syria, Iraq, Liyba, CAR etc.. Did the world give a dam about it? Khmer can work together if khmer love khmer or else blood will spill in phnom Phen streets. Justic will never came soon enough.

Anonymous said...

12:10 PM

You still use Youn trick to scare Khmer people again. If it happen US marine apache will intervene immediately like Gadafi as your example.

Who do you think drive those tanks? The answer is simple "soldiers who hate Hun Sen to death" because they are smart enough to understand Hun Sen is the reason of their suffering at the first place so 'No Hun Sen = No suffering for them and their families".

At the end:

Evil Hun Sen's faith = Gadafi's faith

***Note Gadafi had more tanks, Guns, jet combat than Hun Sen and look where is Gadafi now. Understand!!! Youn Trick!!!

Khmer people keep fighting and Khmer people will win evil man Hun Sen regime for sure!

Anonymous said...

ខ្ញុំកោតតែម្ដាយឪពុកបងប្អូននិងញាត្តិសន្ដានរបស់បុគ្គលវីរ៖នេះ គ្មានប្រតិកម្មអ្វីសោះដូចជា លោក អ៊ូ ច័ន្ទរិទ្ធ ដែលជាបងបង្កើត ហើយជា
សមាជិកសភានៃគបស គឺបានន័យថាទុកឲ្យអ៊ូ វីរ:ដៀលតិះខ្មែរ មានឪពុកម្ដាយវាជាដើម។ល៕

Anonymous said...

Yes, Gadafi out, but look at that country, death is everyday and where is democracy?

Anonymous said...

just look at him in the picture. Does he look like an educated person with manner and class? How did he end up holding a position as president in that center? What have happened to those activists inside and abroad; did they blind their eyes before they choose Ou Virak to take that position? Waw..!! what a jerk..!!

Anonymous said...

Meul Mouk ah thork.

Anonymous said...

It is sad to see all the abusive reactions to Ou Vireak ‘s open letter on the word yuon. Khmer are too busy fighting each other and are quick to lose sight of the real problem. No wonder if we are loosing land to youn and siam. Maybe we should only blame ourselves for that and not the youn, siam and Ou Vireak who people are quick to call traitor. Some even blame the Khmer Rouge tragedy as a youn plot. I am using the word Yuon here because I am not a politician and I agree with Ou Vireak who said that it depend on which context this word (like many other words) is used. Yes sometime it is derogatory although if this word exist for 1000 years and is commonly used in Khmer language. A politician with a statute of Sam Rainsy and Khem Sokha should be extra careful in choosing words because it is their responsibility to educate the population. If the word Yuon has become pejorative in certain context why don’t avoid it not to put oil on fire. This is regardless on how much problems we may have with Yourn. Ou Vireak is not (and cannot) forbidding using this word but warn about politician using it in a context that could promote racial hate. If words ‘Barang”, “Chen”, Cham have not become over the years connoted with racial pejorative it is not a problem. The English word niger (negre en francais) also existed for century and were normal to use and even now depending on the context but try to have a politician in France or USA using it in public speeches?! Same with the pakis which is commonly used in Britain but would immediately become a derogatory/pejorative if used by public figures who must have highest standards.

Anonymous said...

Pourquoi A ou vireak soutien les youns, car il a su que sa mère etait trompé son père avec un youn.
Maintenant on est très claire sur ce sujet.

Anonymous said...

i think all khmer people should do the protest to get him out from human right office. all protester should do protest both hun sen out from power and our virak out of human right chair.

Anonymous said...

The word YOUN is not derogatory. It is derogatory only when the YOUNS say so. Then all the CPP members will follow.

Remember, CPPs are all controlled by YOUNS. Their thinking level is below that of a dog.

Anonymous said...

Look at his picture. This YOUN's slave called Ou Virek loves to eat and it shows. After filling his stomach, he's ready to serves the YOUNS, not the poor people of Cambodia. What a WASTE of life!

Anonymous said...

You are born only once. Do something good for your community Ou Virek. If you have nothing important to do or nothing good to say, just keep your mouth shut.

Anonymous said...

7.32 AM
You were too bz blaming other people for using bad words and you forgot to take a look at your own words. You have been such a fooled ......

Knhom Khmer said...

Om....Mr. Ou V.. I'm hat to say the words that many people have been saying already..! So your face look like.....! and shut up ! I'm do not know you at all, But you are better go to make your and allof your family living life in VietNam , Go..! Goo....! Goooo......! away .

Anonymous said...

Another corrupt minded Khmer. Khmer society is really bad in Phnom Penh.
We need to changed government now.

Anonymous said...

Ah Oooo Virook!Who told you to stop us, Khmer to use the word"Yuon"? Ah Chhkourt Chrouk! Ah Phleur! Beu L-gneur Kom Thveur Chess! Ah Choy Mraay!!! Khmer have right to use their own language! We never stop Yuon to calls us " Khmer" Why Ou Vireak wants to eliminate Khmer word? Today he illeminate a Khmer word. Tomorrow he want to illeminate Khmer language! Mother fucker fat pig,Ah Ou!

Anonymous said...

A fuck and shit Virak OOOOOOOOOOOOOO

Anonymous said...

this fucking shit a moran
look at him eating too much pussy youn
his face look like a pussy,

Anonymous said...

To all comments and pablic: Ou Virak,he is bumb as.he married with VC girl.his familly's wife are real VC ,now they are living in P-Penh,so no doubt about him.he is a Slavery of V-cong.it is time to kick him out from Cambodia .he is interfering political in Cambodia,his job just working for Humanity only.he will be lose his job soon as long as Cambodians people file complaints to his Headquarters in U.SA (CCHR U.S.A).

Anonymous said...

បើខ្លួនវាមិនមែន យួន ក៍ខាងម៉ែក្មេកវាដែរ បានជាវាដៀលខ្មែរដូច្នេះ ។ ដើម្បី យួន វាហ៊ាន
ដៀលប្រមាថមើលងាយខ្មែរដូច្នេះ ពួជអ្វីក៍ថោក
ទាបម្ល៉េះ ? ។ បើលោកឯងមិនមែនជាខ្មែរទេ លោកឯងគ្មានសិទ្ធមកប្រឡូកក្នុងរង្វង់នយោ
បាយខ្មែរ មកធ្វើជាអ្នកវិភាគនយោបាយ អ្នក
ផ្តល់យោបល់ ឬ អ្វិទាំងអស់ ។ រឿងខ្មែរទុក
ខ្មែរដោះស្រាយដោយខ្លួនឯង លោកឯងត្រឡប់
ទៅស្រុកអ្នកឯងវិញទៅ ។

ប៉ុន្តែ បើលោកឯងជាខ្មែរ លោកឯងត្រូវតែសុំ
ទោសខ្មែរទាំងអស់ជាសាធារណៈ ដែលលោកឯង
តិះដៀល ប្រមាថមើលងាយខ្មែរទាំងអស់តាមទំ
ព័រព៌តមានជាសាធារណៈនោះ ។ បើពុំនោះទេ យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអត់ឧនឲលោកឯង ហើយ មិនទទទួលស្គាល់លោកឯងថាជាខ្មែរ
ឡើយ ។

Anonymous said...


Ou Virak has already a new job as polician in CPP/Vietcong for an acceleration to create a old dream of his uncle Ho Chi Mihn, Indochina confederation, so all Khmer in US and in Phnom Penh must to quit him from the old job as HR.
Please stop to listen his advises about Cambodia anymore because because his was sold already, Or maybe his parents are Youn like Ah Preth Chim Phalvarun too?

Anonymous said...

Ou Vireak is Hun Sen dog

Anonymous said...

He still make a fun,he don't look himself he look like a dog

Anonymous said...

Mr.OU Virak,you are on the wrong side of the history and you will be punished by the history.You are not defending your dad's legacy he die defend you from Youns invasion.

Kim Ea said...

I know Ou Virak he live in same city of Fresno Ca . He learn some Khmer language in the refugee camp he grow up and graduate BA from Fresno state ,he don't have any Khmer education at all . After graduation he can't fine job in Fresno and then he jump ship to Cambodia in hope to find any fortune . he just a peace of junk in Fresno . This is the real story of his life ,he grow up with Pol Pot and learn Khmer in the Refugee Camp no Khmer high education at all . Avery thing he claim about Khmer is a big lie.

Anonymous said...

វាមិនពិបាកជជែកគ្នាច្រើនទេ ចំពោះពាក្យថា‹‹យួន››នេះ ព្រោះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេ។តែចំពោះកូនខ្មែរអ្នកស្នេហាភាសាជាតិវិញ ត្រូវថែរក្សាភាសាជាតិឱ្យបានគង់វង់ គឺត្រូវនាំគ្នានិយាយពាក្យនេះឱ្យកាន់តែច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពោលគឺនៅលើរាល់អត្ថបទ រាល់សុន្ទរកថា រាល់ការសន្ទនាជជែកគ្នា...យើងប្រើពាក្យនេះជានិច្ច ពេលនោះពាក្យថាយួននេះច្បាស់ជាលែងមានបញ្ហាទៀតហើយ ព្រោះវាក្លាយទៅជាពាក្យធម្មតា ដូចដូនតាយើងបានប្រើពីមុនមកនោះ។

Anonymous said...

I respect the spirit of ta OU. Ta OU called Vietnamese ah Yuon, ah skakeiy dong, ah kontop.

Except hi grand son, for some reason ah Virak forget TE ONG, Kampuchea Krom, KOSH TRAL, ILLEGAL YUON IMMIGRANTS fill up Tonle Sap, 99 years land concession to Yuon, Angkor watt is sold to Sok Kong, Phnom Boko . . .

You Look so fat now, eat, drink FUCK Kalong Yuon every night! You are done.
I’m really thank you that you have courage to come out and show your identity as ah Kbal Yuon Kloun Khmer!!

Pi Ta OU friend,

Anonymous said...

Look, this jackass stuff himself with good food while poor khmers can barely feed their families. This fool probably end up baking donut or the most he can do is a social worker back in the U.S. I hope this moron get a stroke and paralyze so he can not open his stinky mouth.

Anonymous said...

អ៊ូ វីរះ លោកចំជាល្ងីល្ងើមែន!បើចង់ចួយយួនយើងមិនចាំបាច់យកសញ្ញាបាត់របស់លោកតៅកប់ចោលនៅស្រុកកម្ពុជាទេ នាំឱ្យខ្មែរគេស្អប់។ធ្វើដូចលោកធំៗរបស់លោកមួយចំនួននោះបានហើយ...ហេហេហេ...។

Anonymous said...

ថ្ងៃចុសប្តាហ៍នេះ ខ្ញុំគិតថានឹងនាំ អ៊ូ វិរះ ទៅពិនិត្យ សុខភាពនៅពេទ្យឆ្គួត " ព្រែកត្នោត " លោកអ្នក យល់ម៉េចដែរ ?

Anonymous said...

ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នេះ ខ្ញុំគិតថានឹងនាំសម រង្ស៊ី កូនសំពា​យទៅយួនCPP ពិនិត្យ សុខភាពនៅពេទ្យឆ្គួត " ព្រែកត្នោត "
លោកអ្នក យល់ម៉េចដែរ ?

Anonymous said...

Mr Ou Virak is another khmer traitor

Mr Ou Virak is another Vietcog agent in Cambodia.

Mr Ou Virak is not suitable to fullfill his current position. He must be resign from his position as he abuse Khmer people and Khmer nation very badly.

Mr Ou Virak is an opportunistic who make millions Khmers suffer with his manipulating master mind. He aims to serve Vietnam Hanoi better.

Mr Ou Virak doesn't look like Khmer.

Mr Ou Virak is a very bad man who betrayal 14 millions Khmer people and Khmer nation with what he just demonstrate so far.

Khmer people and Khmer nation won't listen or trust this traitor name Ou Virak from now on.

Anonymous said...

Mr Ou Virak is an enemy of Khmer people and Khmer nation because of what he has done so far.

His action speak clearly than words that he is serving Vietnam to control Cambodia according to plans of Uncle Ho.

Anonymous said...

Khmer people can't accept this traitor name Mr Ou Virak as he has damaged to Khmer people and Khmer nation very badly.

He won't protect Khmer people who suffer under CPP Youn Hun Sen regime but Mr Ou Virak cares about his master Uncle Ho plans to swallow Cambodia and make Cambodia become Nambodia.

Anonymous said...


New briefing:

That is no doubt why Ou Virak say like that because Ou Virak is relative from Sok An. All Khmer must to know this.

Anonymous said...

Ou Virakk= kroper vong veng bung

Anonymous said...

Oushit virakshit worthless than youn dogshit.

Anonymous said...

To the monks and the people who upset the monks and others such as Bee Hive, opportunistic people:

"Don't take it as your personal, must put Khmer nation first before you."

Question:

Is this another Youn Trick CPP Evil Hun Sen to break the Khmer spirits of mass demonstration to demand Hun Sen must step down?

Think about Khmer Nation before yourself because the aim is only to wipe out dictatorship and Youn slave regime out of Cambodia and free Khmer people and manufacture real democracy in Cambodia.

Think about the big picture rather than personal.

International communities are behind this peaceful mass demonstration.

In case, Hun Sen start using force than international communities have all the evidences use against Hun Sen and make decision to intervene with US military air force. This is a process to gain President Obama approve military rescue Khmer people from Hun Sen but President Obama can't tell you what to do that is the reason why Khmer people must stand up with this mass demonstration to show that Khmer people don't want Hun Sen and the more Khmer people show up in mass demonstration the more gain support from international communities such America, Nato, UN.

Don't worry if Hun Sen start using force than President Obama will has strong evidences to ask the congress for air strike and full military intervene because American people don't want Cambodian people live under dictator but everything need step and the way its process.

Anonymous said...

i wish this guy die sooner as hun sen
fuck you dog yuon
you make want to kick your ass hold to intil die

Anonymous said...

Stop sending money to support this guys. he think he live in America USA! Cut the bullshit come to reality in ASIA....Khmer is dirt poor he should know. shut the fuck and do your jobs.
Dont blame NGO or SAM for the word Youn.

Anonymous said...

To 6:37 AM,
Your comment is meaningful and what you said is the right way for detroy Hun Sen clique. I support your 100%.

Anonymous said...

U VIREAK's wife is MR Chea Sim niece, he recently has got million dollars from HUN SEN to buy an expensive house in Phnom Penh

Anonymous said...

Yo, you forgot wasabi with it!

Anonymous said...

You accuse Virak of eating good food like you know Sam Rainsy only eats salt and fish sauce? Sam Rainsy doesn't even sleep in Freedom Park with protesters. CNRP supporters are a bunch of communists and attack whoever doesn't agree with them. Bunch of narrow minded people. They can't show that they are different from CPP. You are not even in power, and you're trying to dictate what people should do?

Anonymous said...

4:10 PM. Yes that explains the motive of YOUNS' slave Virek.

Anonymous said...

Chhker KanhCheas Chor NHOEUNG KANTORP.

Ah Ou Virak.

Anonymous said...

He is so fat from eating too much. I bet the money is from robbing the poor!

This guy is causing incitement among the people. Go and find something important to do instead of inciting hatred!

Anonymous said...

Chers compatriotes,

Il ne faut jamais associer aux fous comme OU Virak mais s'associer aux sages, rendre hommage à Rainsy et Kim Sokha. Ils méritent d'être honorés.

Tant dit OU Virak, il ne fout rien pour le peuple Khmer. Il est vendu 100% pour sevir l'intérêt de Hun $en et Hanoi. C'est un homme qui vaut 2 $. c'est tout.

Selon l'enseignemet du bouddah a dit que: Si un homme parle ou agit avec un mauvaise esprit, la souffrance le suit de près que la roue suit le sabot du boeuf tirant le char.