Saturday, December 21, 2013

ហ៊ុនសែន ​ថា៖​«ឡើងនិងចុះ តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ»


8 comments:

Anonymous said...

ទង្វើយដែលហ៊ុន សែននិយាយមក គឺក្រុមប័ក្សប្រជាជនបានរៀបចំចងក្រងនៅច្បាប់ការពារ
អំណាចរបស់ពួកវារួចជាមុនស្រេច ហើយច្បាប់ទាំងនេះក៏មានតែក្នុងប្រទេសខ្មែរទេដែលអនុវត្តតាម
ទ្រឹស្តីយយួនក្រហម រឿងអ្វីៗយួនជាអ្នកចាត់ចែងបន្ថែម ឲ្យអនុវត្តន៏តាមមាគា៏ អាហូ ជីម៉ីញហើយសំដី
វាបាននិយាយ បើរាស្រ្តបិទផ្លូវជាការបិទឈាមខ្លួនឯង បានន័យថាវានិងរៀបក្រុមឆ្កែចចកវាឲ្យចាំខាំ មានប៉ូលីស អហ.មកបាញ់ប្រហារ វាយលើប្រជាជនបាតុករ តើវាជាខ្មែរប្រភេទអ្វី? ជាខ្មែរយៀក មីញ ខ្មែរក្រហមសម័យថ្មី ខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរដើម្បីការពារផលប្រយោជន៏យួន៏ និងប័ក្សពួក ដូច្នោះវាជាជននៃក្រុមក្បត់ជាតិ ដូច្នេះវានឹងប្រើអំណាចផ្តាច់ការសំម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរមែនទេ!! ហ៊ុនសែនសួរថាតើខ្ញុំបានធ្វើ
កំហុសអ្វី? ម្តេចមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីខុស? ចំជាអាមនុស្សភ្លើពិតប្រាកដបើច្បាប់ឲ្យអាពលរដ្ឋយួនចូល
មករស់នៅពេញប្រទេសខ្មែរបង្កើតឲ្យពពួកអាមន្ត្រីពុករលួយមានពួកអាឩញ៉ាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពេញទំហឹងបើដៃឲ្យចិនយួនសៀមយករ៉ែគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសខ្មែរ បង្កើតកាស៊ីណូតាមព្រំប្រទល់ បង្កើតរាស្ត្រ
ខ្មែរចាក់ចេញពីប្រទេសទៅធ្វើនៅបរទេសក្រៅ យកយួនចូលស្រុក វិញ ប្លន់ប្រមូលយកដីរាស្ត្រគ្រប់ទីកន្លែ
ងដីណាដែលត្រូវថ្លៃ ប្រគល់ដីសម្បទានឲ្យយួន ចិន កូរ៉េ ។ល។ ទាំងនេះវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅកំហុស
ក្បត់ជាតិរបស់អាឯង ល្មមដឹងខ្លួនឯងដែលធ្វើខុសផង មានឈ្មោះជាបណ្ឌិតភ្លើ ៕

Anonymous said...

`Hun Sen has never been elected by people and there our constitution is not real. It is fake because it is being controlled by foreigners and its mafia group. But now, we people of Cambodia have elected our true leaders (compatrot leaders) like Sam and Kem. Therefore, according to our real constitution (based on people power) we are demanding for Hun/Cpp/VC and CH controlling freaks to get out of our constitution now!!! before it is too late. Because a 'crime is a crime'. Hun and his mafia group must go and it has to be now.

You mafia law is to protect your group only and not our poor people. Therefore, we don't need your jungle law whatsoever. You said so yourself, that "I am a Viet's puppet, nobody wants to lose their land or sea but because we are under their controlled'. well, we don't want a puppet like you to run our country and nation, no more, can't you get it. So, piss off!

soul

Anonymous said...

ខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់សួរអានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្បត់ជាតិ
ហ៊ុន សែនថា«កាលឯងធ្វើរដ្ឋប្រហារយកអំណាច
ពីន.រ៉ានរិទ្ថិ កាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧​ និងជា
រឿងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬ?។ហើយថ្មីៗនេះ
អែងបានឲ្យពួកអាកញ្ជះអែងគជបជួយបន្លំឆ្នោត
ថែមទាំងមានការផ្សំគំនិតពីក្រុមប្រឺក្សាក្បត់ធម្មនុញ្ញជាតិហើយនិងអាស្ដេចកូនយួនជួយធ្វើរដ្ឋប្រ
ហារធម្មនុញ្ញ ដើម្បីឲ្យអាក្បត់ជាតិអែងឲ្យបានធ្វើ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឯកប័ក្ស រហូតដល់ថ្ងៃនេះ។
នេះឬការឡើងកាន់អំណាចដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់
អាក្បត់ជាតិអែង?៕

Anonymous said...

HUN SEN has committed too many crimes killing too many Cambodian people. HUN SEN has signed illigal document with Vietnam allowing Vietnam to take more Cambodian land, sea, natural resources and allowing 3 million Vietnamese refugees living in Cambodia, from those points HUN SEN never wish to step down because he has no where to go ? the best way is using Cambodian polices and Cambodian solders forces to remove HUN SEN from the power

Anonymous said...

Vietnam wish to see HUN SEN to use forces killing more Cambodian, and Vietnam is waiting to get benefit,

Anonymous said...

If Hun sen uses forces on the Khmer people, there'll be no benefit for youn, trust me.

Anonymous said...

No, you didn't win squarely by the constitution, you have cheated to win since 1993 to the last one in 2013. We wouldn't let you go down to hell with the constitution either, we would bang your head with the 2x4 and then we will send your dead body to Hanoi for soup instead of wasting and leaving your body to decay as a sewer dirty rat.

Anonymous said...

Hun Sen created the constitution to keep him in power, but not to go down. That means, regardless he wins or loose the election, the constitution still gives him the power.....lol.