Saturday, December 21, 2013

កណ្តាប់ដៃទាំងបីរបស់ ហ៊ុន សែន ?


6 comments:

Anonymous said...

mouy khnhom thak kbai ah HUN SEN 8 dang

Anonymous said...

ទង្វើយដែលហ៊ុន សែននិយាយមក គឺក្រុមប័ក្សប្រជាជនបានរៀបចំចងក្រងនៅច្បាប់ការពារ
អំណាចរបស់ពួកវារួចជាមុនស្រេច ហើយច្បាប់ទាំងនេះក៏មានតែក្នុងប្រទេសខ្មែរទេដែលអនុវត្តតាម
ទ្រឹស្តីយយួនក្រហម រឿងអ្វីៗយួនជាអ្នកចាត់ចែងបន្ថែម ឲ្យអនុវត្តន៏តាមមាគា៏ អាហូ ជីម៉ីញហើយសំដី
វាបាននិយាយ បើរាស្រ្តបិទផ្លូវជាការបិទឈាមខ្លួនឯង បានន័យថាវានិងរៀបក្រុមឆ្កែចចកវាឲ្យចាំខាំ មានប៉ូលីស អហ.មកបាញ់ប្រហារ វាយលើប្រជាជនបាតុករ តើវាជាខ្មែរប្រភេទអ្វី? ជាខ្មែរយៀក មីញ ខ្មែរក្រហមសម័យថ្មី ខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរដើម្បីការពារផលប្រយោជន៏យួន៏ និងប័ក្សពួក ដូច្នោះវាជាជននៃក្រុមក្បត់ជាតិ ដូច្នេះវានឹងប្រើអំណាចផ្តាច់ការសំម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរមែនទេ!! ហ៊ុនសែនសួរថាតើខ្ញុំបានធ្វើ
កំហុសអ្វី? ម្តេចមិនដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអ្វីខុស? ចំជាអាមនុស្សភ្លើពិតប្រាកដបើច្បាប់ឲ្យអាពលរដ្ឋយួនចូល
មករស់នៅពេញប្រទេសខ្មែរបង្កើតឲ្យពពួកអាមន្ត្រីពុករលួយមានពួកអាឩញ៉ាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពេញទំហឹងបើដៃឲ្យចិនយួនសៀមយករ៉ែគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសខ្មែរ បង្កើតកាស៊ីណូតាមព្រំប្រទល់ បង្កើតរាស្ត្រ
ខ្មែរចាក់ចេញពីប្រទេសទៅធ្វើនៅបរទេសក្រៅ យកយួនចូលស្រុក វិញ ប្លន់ប្រមូលយកដីរាស្ត្រគ្រប់ទីកន្លែ
ងដីណាដែលត្រូវថ្លៃ ប្រគល់ដីសម្បទានឲ្យយួន ចិន កូរ៉េ ។ល។ ទាំងនេះវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនៅកំហុស
ក្បត់ជាតិរបស់អាឯង ល្មមដឹងខ្លួនឯងដែលធ្វើខុសផង មានឈ្មោះជាបណ្ឌិតភ្លើ ៕

Anonymous said...Dear compatriots,

It is not surprised that the traitor Hun Sen refused to step down from his illegal power.

I would like to sincerely admire again to our people, especially to Mr. Sam Rainsy and Mr. Kem Sokha for showing their exceptional courage against the brainless Yuon’s slave illegal government of Hun Sen.

1- The CNRP needs to remind people that Vietnam has controlled Cambodia since 1979. Vietnam is not going to give up Cambodia without a big fight.
The CNRP needs to inform the people about the approximate number of the people who need to make ultimate sacrifice before we can get the victory.
We should have at least 100,000 people who are willing to sacrifice to save Cambodia. By knowing in advance about our loss, we will not be panic when the actual events happened. We can compare 100,000 to a 10 solid defense lines – at 10,000 each line. We will not back down after we lost 2 or 3 defense lines (20 or 30,000 people).

Realistically, by the time we lost about 30,000 people, the international community will intervene and punish the real Khmer killers -Vietnam - and its puppet Hun Sen. That‘s why I called 100,000 is the psychological winning number. It makes our people mentally stronger, readily to protest and absorb pain.

2- Do not think that 100,000 are too many for people to sacrifice to save Cambodia.
We should think this way: how many MILLIONS Khmer people have died in vain since 1970 ? and now Cambodia is under Vietnam’s control ?

We should ask ourselves this question: Are 100,000 sacrifice people enough to save Cambodia at this time? I say yes FOR THIS TIME, because the international community is eagerly waiting to help us, but we must help ourselves first.

Decades later, maybe 30 to 50 years from now, even if we sacrifice a few millions more, we would not be able to save Cambodia because this evil Vietnam’s grip is getting tighter and tighter as time goes by. Whenever the Vietnamese became the majority in Cambodia, we will be finished.

Therefore, making sacrifice AT THE RIGHT TIME is critical for our survival. And this is the RIGHT TIME. The CNRP cannot pass this fight (demonstration) to the next generation, it will not work for them.

3- The CNRP must let people know about their top 50 rankings. Now we know Sam Rainsy is first, Kem Sokha is second. Who is the 3rd, who is the 10th, etc…. In case that the evil Vietnam and Hun Sen kill Sam Rainsy and Kem Sokha, the next ones in the top ranking will carry this task automatically. There is no time to lose.
Try envisioning this upcoming events and prepare to have the solution in place, and stay away from Preah Reach Damress Sdach Ting Moung Sihamoni.

4- To counter Hun Sen’s fake love of the King or Kingdom, just bring back Hun Sen’s voice in 2005 to the people when he was threatening the King. Hun Sen said if the King did not sign the supplemental treaty, he will change the regime.
Hun Sen’s voice clearly showed that the King is a tool for him to use. Hun Sen’s love toward the King is totally sarcastic.

Bun Thoeun

Anonymous said...

តើដូចគ្នាទេ!រូបភាពដែលបានឃើញនេះ តើ!អាណាគេបាញ់បោះកន្លែលក្រុង វាជាមេគំរូសំរាប់ ជនទី ២ ឬបី...នេះបានអ្នកដឹកនាំអាក្រក់បន្តិចទៀតវាដូចគ្នាហើយ ។

Anonymous said...

I appeal all Cambodian solders and polices who has carried a big bombs, why don't try to kill who has worked and served Vietnamese interest, if you can do this, all Cambodian will remember your name, you and your family will be named as a Hero, if you can do that, all Cambodian will remember your name forever

Anonymous said...

YOUNS have no rights to be involved in Cambodia's internal politics, in any way or form, PERIOD.