Wednesday, December 18, 2013

Prime Minister-elect Sam Rainsy: Please send me your feedback at these numbers.


សេចក្តីជូនដំណឹង / ១៨ ធ្នូ ២០១៣ / 18. Dec. 2013
សូម ជំរាបជូនដំណឹង ដល់បងប្អូន ជនរួមជាតិ ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស មេត្តាជ្រាប ថា, ប្រសិនបើ បងប្អូន ដែលមានបំណង ចង់ផ្តល់ជាយោបល់ ដល់រូបខ្ញុំ, សូម បងប្អូនមេត្តា ទំនាក់ទំនង តាមរយៈទូរស័ព្ទ លេខ៖
១- ០៩៩ ៥៥៥ ៨៧០
២- ០៩៧ ៥៥៥ ១៨៧២
៣- ០៦៩ ៥៥៥ ៨៧២
៤- ០៦៨ ៥៥៥ ៨៧២
៥- ០១២ ២៦៨ ៨៧៦
អាស្រ័យ ដូចបានជម្រាបជូន ខាងលើ, សូម បងប្អូន ជ្រាបជាព៌ត័មាន។

សម រង្ស៊ី / Sam Rainsy
www.facebook.com/rainsy.sam.5


20 comments:

Anonymous said...

People who want to die for Khmer please go ahead die right now, I'm begging just die right now. And will make stupa for your sacrifice.

Anonymous said...

KHMER MUST PAY ATTENTION WITH THIS POST.

THIS POST IS POSTED BY MI KUNTORP YOUN SENG THEARY. SHE WORKS FOR YOUN INTEREST. SHE FOOLED THE WORLD AT THE KHMER ROUGE TRIAL... SHE GOT HER TODAY JOB BECAUSE OF SECRET YOUN ORGANIZATION TO PUT HER THERE FOR YOUN INTEREST. HER ROLE IS TO TELL THE WORLD THAT KHMER KILLED KHMER TO ERASE YOUN ATROCITY BEHIND THE KHMER ROUGE.

Anonymous said...

sam rainsy, stop tricking and exploiting the villagers! they live in peace for the first time since the pol pot's killing fields, they don't need you to exploit them in your comedy hour!

Anonymous said...

leave the villagers alone!

Anonymous said...

7:50AM,8:31AM ONLY DUMMY PEOPLE LIKE YOU CAN FOOL YOURSELF. KHMER PEOPLE'S UNITED TODAY! >REMEMBER<SOON CPP'S WILL FALL A PART, SELF DISTRUCTION.

Anonymous said...

REMINDER - REMINDER -REMINDER

TO ALL KHMER,

PLEASE TELL HUN SEN TO STEP DOWN ON HIS FACEBOOK PAGE.

https://fr-ca.facebook.com/pages/Samdech-Hun-Sen-Cambodian-Prime-Minister/111975152184324

Anonymous said...

SR you want my opinion? Make up your mind do you want to be a statesman in Mandela's or Hitler's mold? since the time you were Minister of Economy & Finance you have regularly launched race-based diatribes. Do you really think the US, the EU etc.. (your natural allies) will keep a blind eye if your incitements lead some of your demented followers to believe they can get away with racial violence?

Anonymous said...

khmer politics by trait is always requiring western intervention to save it from destruction. but yuon and siem, though, khmer don't want yuon and siem because they always dream of stealing khmer land from cambodia and its people since the fall of angkor civilization in the 16th century onward. so for that reason, forget yuon and siem, khmer people can never trust them nor want nor need them to intervene in khmer politics. only the west is better because the west is highly educated and ethical and professional and khmer people can always depend on them for assistance, education, training and guidance, etc!

Anonymous said...

R.I.P. Mr Samramm Sy Prime minister-elect of Wat Phnom and leave the poor people alone... Mike.

Anonymous said...

សម រង្ស៊ី :
“អង្គរក្សខ្ញុំប្តេជ្ញាចិត្តថា ហ៊ានបូជាជីវិតដើម្បីអោយខ្ញុំរស់បានអំណាច…”

Anonymous said...

Please, please I'm begging you, please sacrifice your self right now, so that khmer can move on and make a living.

Anonymous said...

Khmers doivent unité pour libéré le pays, et de chasser tous les youns hors du cambodge, car c est une seule solution que la nation khmer puis d exister Sur notre planète.
Les khmers n ont d autre choix à part de cette solution, car c est les youns q ils ont voulus de nous suppriment, donc en tant que nous de la nation khmer nous allons protéger notre pays jusqu'a la dernière goutte de notres sang.

Anonymous said...

A person that advocate hate like RAINSY is working for YOUN. you can see right now he use khmer again khmer that mean it play in the hand of YOUN. In the past it was Pol Pot who want all YOUN out of Cambodia and you see what happen. Those YOUN use them the kill 1.4 million khmers. Right now Rainsy do the same thing, but this time he will fail.

Anonymous said...

Prime Minister-elect of Wat Phnom and Facebook Samramm Sy...Lol. Mike.

Anonymous said...

សូមអស់លោកពិនិត្យ​មើលមុខយួននឹងឈ្មោះ
ពួកអា(ង្វៀង),អា(ហូ)អា(យី​វ)អា(កៃ)
អាតួល្ខោនកៃលឿង សង្គ្រោះសំផឹងយួនទាំងអស់នេះ
ដូចជា :​

-អាយី​វ សម រង្សី
-អាកៃ សុខា
-(អូហូ) វិរៈ,
-ង្វៀងពុង ឈីវហ្កេច,
-ង្វៀងពុង ខៀវសែ,
-ង្វៀងសេង ធារី,
-ង្វៀងមួ សុខហួ,
-កាំង ហ្កេកអ៊ាវ,
-ង្វៀងគី តិច,
-ង្វៀងឡៅ ម៉ុងហៃ,
-ង្វៀងឡៅ ម៉េងគិន,
-ង្វៀងឡេង ប៉េងឡុង,
-ហូ ណាមបូវ៉ា,
-ង្វៀងហៃ Fuck
-ហូហែម ហេង,
-ហូហេង សំរិន,
-កៅ គឹមស្ហៀរ,
-ង្វៀងគាត ឈុន,
-ង្វៀងសុខ អាន,
-ង្វៀងសុខ គង់,
-ស៊ា កុសល់,
-ង្វៀងស៊ាន ប៉េងសែ,
-ង្វៀងសាម ហ៊ាង...aka សាម ង្វៀង
-សេង ធារី,
-អឹង យុក តិចហូ,
-អេង ឆៃង្វៀង,
-ឱម យិនង្វៀង,
-ង្វៀងងួន ធីញ៉ឹល,
-ង្វៀងតាវ សេងហួរ,
-ង្វៀងខៀវ កញ្ញារឹទ្ធិ,
-ង្វៀងវ៉ា គិម ហុង,
-ង្វៀង វុន...etc...

តើមុខនឹងឈ្មោះពួកវាជាខ្មែរដែរឬទេ???

Anonymous said...

no exploitation of any form is allowed in cambodia!

Anonymous said...

11:30 PM

មុខនឹងឈ្មោះវាជាខ្មែរ:
-Ho Chiminth
-Hoon Xen
-Bun Yoni
Thay are all real Khmer 10000% and they love Khmer to death.

Anonymous said...

9:24 Sam Rainsy were elected by the whole nation. Except not from the small group like yours.

Anonymous said...

អាឆ្កែផ្តាច់ការទាំងពីរ មើលទៅដូចជាគេកំពុងតែហែរអ្នកតាអាចម៍ឆ្កែយួន
ធ្វើទេសចរណ៍កំសាន្តវិលវង់ក្នុងគុកយួនយ៉ាង​​កងរំពង​ ក្រោមកិច្ចសហការណ៍បើកដៃ
ដោយហ៊ុន សែន!

Anonymous said...

Koh Tral Island must not be forgotten

By “any patriot Khmers”

Why do Koh Tral Island, known in Vietnam as Phu Quoc, a sea and land area covering proximately over 30,000 km2 [Note: the actual land size of Koh Tral itself is 574 square kilometres (222 sq miles)] have been lost to Vietnam by whose treaty? Why don’t Cambodia government be transparent and explain to Cambodia army at front line and the whole nation about this? Why don't they include this into education system? Why?

Cambodian armies are fighting at front line for 4.6 km2 on the Thai border and what's about over 30,000km2 of Cambodia to Vietnam. Nobody dare to talk about it! Why? Cambodian armies you are decide the fate of your nation, Cambodian army as well as Cambodian people must rethink about this again and again. Is it fair?

Koh Tral Island, the sea and land area of over 30,000 square kilometres have been lost to Vietnam by the 1979 to 1985 treaties. The Cambodian army at front line as well as all Cambodian people must rethink again about these issues. Are Cambodian army fighting to protect the Cambodia Nation or protecting a very small group that own big lands, big properties or only protecting a small group but disguising as protecting the Khmer nation?

The Cambodian army at front lines suffer under rain, wind, bullets, bombs, lack of foods, lack of nutrition and their families have no health care assistance, no securities after they died but a very small group eat well, sleep well, sleep in first class hotel with air conditioning system with message from young girls, have first class medical care from oversea medical treatments, they are billionaires, millionaires who sell out the country to be rich and make the Cambodian people suffer everyday.

Who signed the treaty 1979-1985 that resulted in the loss over 30,000 km2 of Cambodia??? Why they are not being transparent and brave enough to inform all Cambodians and Cambodian army at front line about these issues? Why don't they include Koh Tral (Koh Tral size is bigger than the whole Phom Phen and bigger than Singapore [Note: Singapore's present land size is 704 km2 (271.8 sq mi)]) with heap of great natural resources, in the Cambodian education system?

Look at Hun Sen's families, relatives and friends- they are billionaires, millionaires. Where did they get the money from when we all just got out of war with empty hands [in 1979]? Hun Sen always say in his speeches that Cambodia had just risen up from the ashes of war, just got up from Year Zero with empty hands and how come they are billionaires, millionaires but 90% of innocent Cambodian people are so poor and struggling with their livelihood every day?

(No Copy Right Restriction and You Have Permission repost or print at any where)