Wednesday, August 07, 2013

សហរដ្ឋអាមេរិក​រិះគន់​ប្រទេសយួន​លើ​ច្បាប់ស្តីពី​ការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់​អ៊ីនធើណែតUS criticizes Vietnam internet control law

 BBC News

Vietnam has more than 30 million internet users


The US has criticised a new internet decree in Vietnam that would restrict online users from discussing current affairs.

The law, announced last week and due to come into force in September, says social media should only be used for "[exchanging] personal information".


The US embassy in Hanoi said it was "deeply concerned" by the decree.

Vietnam has convicted at least 46 activists, including bloggers, for anti-state activity this year.


The law, known as Decree 72, bans the online publication of material that "opposes" the Vietnamese government or "harms national security".

It also specifies that social networking sites such as Twitter and Facebook should only be used "to provide and exchange personal information".

In a statement on Tuesday, the US embassy in Hanoi said it was "deeply concerned by the decree's provisions that appear to limit the types of information individuals can share via personal social media accounts and on websites".


"Fundamental freedoms apply online just as they do offline," it said.

Campaign group Reporters Without Borders, which has included Vietnam among its list of "Enemies of the Internet", said: "If [the decree] takes effect, Vietnamese will be permanently deprived of the independent and outspoken information that normally circulates in blogs and forums".


The law would also require foreign internet companies to keep a server inside Vietnam, news agency AP reported.

The Asia Internet Coalition, an industry group that represents companies including Google and Facebook, said in a statement: "In the long term, the decree will stifle innovation and discourage businesses from operating in Vietnam."

Vietnam is a one-party communist state and the authorities maintain a tight grip on the media.

8 comments:

Anonymous said...

I believe that Hanoi is afraid of the uprising in Vietnam seen the Cambodian situation.

Anonymous said...

Yeah, because they wouldn't able to educated them in their New World Order plan if they don't have access to the populous young generation.

Anonymous said...

Hey, Mike did you what I saw!

Anonymous said...

IT WILL SOON HAPPY TO LOAS, VIET THE PIRATE NATION. JUST A MATTER OF TIME!

Anonymous said...

Ah coward Short Live Viet Nam should read this.

Anonymous said...

PUT RED AND BLACK ON YOUR MOTHER'S ASS!!!!

Anonymous said...

Yes, they know that they thieves in our world!

Anonymous said...

ខ្មែរ​ទាំងអស់ត្រូវតែចេញ​ទៅបញ្ហាញខ្លួន ដើម្បី​ជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំ ដែលអាចនាំមកអោយខ្លយយើង នូវភាព យុត្តិធម៌ ជាដាច់ខាត!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ! ដើម្បីរកយុត្តិធម៌អោយខ្លួនឯង!!!!!!!!!!!!!!!!!

ខ្មែរ ត្រូវ​តែប្រកាន់ជំហរ របស់ខ្លួនជាដាច់ខាត មិនត្រូវរេដូចចុងស្រល់ត្រូវខ្យល់បក់បានជាដាច់ខាត!
គ្មានអ្នកណាគេជួយយើងបាន បើយើងមិនច្បាស់លាស់ខ្លួនឯង! មិនត្រូវចាញ់ល្បិចកល់ញស់ញង់ ទោះបីជាត្រូវប្រើវេលាប៉ុន្មាន ក៏ត្រូវតែតស៊ូរ ហើយអត់ធ្មត់ បើពុំដូច្នោះទេ កូនខ្មែរមិនអាចមានអនាគត​ ភ្លឺចិញ្ចាចដូចគេឯងទេ!


(រឿងច្បាស់ក្រឡែត កាលពីឆ្នាំ១៩៧៥ លោក លន់ ណុល បានសម្រេចចុះ ហត្ថលេខា ចុះចាញ់ ហើយប្រគល់ជ័យនះទៅឲ្យពួកខ្មែរក្រហម ព្រោះពួកគាត់នោះមិនចង់ឲ្យខ្មែរបង្ហូរឈាមតរទៅទៀត ដោយមិនបានគិតថា ខ្មែរនាំអាចធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅលពិឃាត ដូច្នោះ ហើយ អាមេរិក ក៏គ្មានលទ្ធភាព បន្តរជំនួយ ត្បិតខ្មែរត្រូវគ្នាហើយ លុះដល់ក្រោយមកទើបពួក លន់ ណុល គិតឃើញថាខ្លួនចាញបោកចខ្មែរក្រហមទាំងស្រុង!)

ខ្ញុំមិនចង់និយាយរឿងចាស់ទេ ន័យរបស់ខ្ញុំគឺ អ្នកដែលចង់ជួយរកយុត្តិធ៌មឲ្យខ្មែរ គេមិនចង់ក្លាយខ្លួនទៅជានអ្នកឈ្លានពានខ្មែរទៅវិញ ដ៏រាបណាខ្មែរនៅតែមិនច្បាស់ខ្លួនឯង!

ក៏ប៉ុន្តែ យើងមិនអាចយល់បាន បើមិនយករឿងពីអតីតកាលមកពិចារណា ឬ មិនដឹងអតីតកាល របស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ទេ៖ ដូចក្នុងកាលទេសៈខ្មែរធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាបន្តរបន្ទាប់ យើងមិនអាចដឹងបានថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណា សម្រាប់ បច្ចុប្បន្ន នឹងអនាគត់របស់យើងឡើយ។

ដូច្នេះហើយ យើង ត្រូវតែបន្តរ(ព្យាយាមអតធ្មត់) ត្រូវតែសិក្សារ អំពីអតីតកាលរបស់យើង យកជាបទពិសោធន៍ចាស់ ជាមេរៀនមកពង្រឹងបច្ចុប្បន្នកាល ឆ្ពោះទៅកាន់អនាគត របស់យើងអោយបានរុងរឿងទាំងអស់គ្នាជាដាច់ខាត!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ខ្មែរ​ទាំងអស់ត្រូវតែចេញ​ទៅបញ្ហាញខ្លួន ដើម្បី​ជាកម្លាំងដ៏រឹងមាំ ដែលអាចនាំមកអោយខ្លយយើង នូវភាព យុត្តិធម៌ ជាដាច់ខាត!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ!
ដល់ពេលត្រូវតែចេញហើយ! ដើម្បីរកយុត្តិធម៌អោយខ្លួនឯង!!!!!!!!!!!!!!!!!