Thursday, October 24, 2013

មហាបាតុកម្មសង្រ្គោះជាតិ (by Jasmine Kc)


1 comment:

Anonymous said...

ភាសាល្ខោនអាមេបោក
សម រង្សី ,អាគឹម សុខា
និយាយ​ភាសាពីរខុសគ្នា :

* ពេលនៅក្រៅស្រុកប្រាប់ខ្មែរថា៖

- ដេញអាយ៉ងហ៊ុន សែនចេញពីអំណាច!
- ដូរហ៊ុន សែន ដាក់ខ្លួនវិញ!
- ដេញអាយួនចេញពីស្រុកខ្មែរ ឲ្យតែខាងបាន!
_________________________________

* ដល់នៅក្នុងស្រុកនិយាយថា៖
(ឮតែពាក្យអត់ក្បាល អត់កន្ទុយ)
គឺនិយាយមួយកំណាត់ ទុកមួយកំណាត់ ..មិនច្បាស់លាស់?
(អត់ឮពាក្យអាយ៉ងហ៊ុន សែនសូម្បីមួយម៉ាត់!)

-ឮតែផ្លាស់ប្តូរ!....តែមិនដឹង ផ្លាស់ប្តូរស្អី?
-ឮតែដូរ.........តែមិនដឹង ដូរស្អី?
-ឮតែទាមទារយុត្តិធម៌?..តែមិនដឹង យុត្តិធម៌ស្អី?