Tuesday, October 15, 2013

RFA: Khmer leaders are not following King Father's advice


Political analysts: Khmer leaders aren't following footsteps of former King Norodom Sihanoukអ្នក​ឃ្លាំ​មើល៖ អ្នក​នយោបាយ​ព្រងើយ​កន្តើយ​ចំពោះ​ព្រះរាជ​បណ្ដាំ​របស់​សម្ដេចឪ 

អតីត​ព្រះមហាក្សត្រ សម្ដេច​ព្រះ នរោត្តម សីហនុ ព្រះ​បរម​រតន​កោដ្ឋ បាន​យ៉ាង​ចូល​ទិវង្គត​អស់​រយៈពេល​មួយ​ឆ្នាំ​មក​ហើយ។ កាល​ពី​ព្រះអង្គ​នៅ​មាន​ព្រះជន្ម​នៅ​ឡើយ​នោះ ព្រះអង្គ​មាន​ព្រះរាជ​បណ្ដាំ​មួយ​ចំនួន ក្នុង​នោះ​មាន​ដូច​ជា សុំ​ឲ្យ​ខ្មែរ​ទាំងអស់​ចេះ​សាមគ្គី​គ្នា រួប​រួម​កសាង​ជាតិ​ជា​ធ្លុង​មួយ ជៀស​ឲ្យ​ផុត​ពី​ការ​បែក​បាក់។ ប៉ុន្តែ ព្រះរាជ​បណ្ដាំ​នោះ​ត្រូវ​បាន​សាធារណជន​មើល​ឃើញ​ថា ហាក់​មិន​មាន​អ្នក​នយោបាយ​មាន​ឆន្ទៈ​ពិត​ប្រាកដ ឬ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​អនុវត្ត​តាម​នោះ​ទេ។

59 comments:

Anonymous said...

Sihanouk is a killer and a clown. He watched 3 million children murdered before his eyes, then he started dancing and singing his way out of his crimes.

Sihanouk real son is Hun Sen because Hun Sen is a Vietnamese dog killing more Khmer. Why would the Khmer people wants to follow the footsteps of these 2 killers?

Anonymous said...

There is nothing good in the Sihanouk's footstep to follow, but stupidity! Do we want to march the stupidity? Give me a break!

Playboy lifestyle all along. That thug would sleep with your wife, my wife, your daughter, my daughter, if he so chooses!

Khmer krom was gone under his watch, too! Do we want to follow that "F***ing Footstep"?

Anonymous said...

The CPP and Hun Sen have never followed the advice of Sihanouk anyway as long as the advice leads to their loss of power!

There is nothing new here!

Sihanouk's advice is not important to them. Why should it be? They break even the Constitution, the supreme law of the land with the support of Sihanouk's son, the current king in order to cling on to power.

It is something to be expected!

Pissed Off

Anonymous said...

follow in somebody's footsteps =
to do the same job or the same things in your life as someone else, especially a member of your family

Ex: He followed in the king's footsteps and stood up against injustice.

Anonymous said...


អាស្ដសចម៍រូបនេះ ក្នុងមយយជីវិតវាឥតមាន
មនសិកាជាតិខ្មែរសូម្បីបន្តិចសោះឡើយ! ព្រោះ
កៅអីបល្ល័ង្ក វាយកពួកយៀកកុងមកឲ្យកាប់សម្លាប់
ខ្មែរក្នុងអម្លុង១៩៧០ - ១៩៧៥​​ ដោយឥតញញើត
ដៃ ។

ពេលគ្រងរាជ្យ វាដើរតែថតកុនជាមួយស្រី..
អាស្ដាចម៍បំផ្លាញជាតិខ្មែរ!

Anonymous said...

អាស្ដាចម៍បំផ្លាញជាតិខ្មែរ!
THANKS

Anonymous said...

Hey chanda,

Is that your f* king?

He is bad motherf*er king in Cambodian history.

Jendhamuni said...


Dear 10:57 AM,

I am just a messenger. Not my words...

I respect you, for not spelling out the cursing words. And I would still respect you even if you spelled out the whole cursing word because it does not bother me.

With Respect,
Jendhamuni

Anonymous said...

Sihanouk is a Chey chestha III:

https://fr-ca.facebook.com/photo.php?fbid=10200815399695460&set=p.10200815399695460&type=1&theater

Anonymous said...

The first twos are not Khmer in nature. We must understand before we called someone names. Those two person speake for himself.

Sihanouk is a true Khmer hero. He made some mistakes but he loved Cambodia. He did his best for Cambodia unlike the traitor Hun Sen stealing from the nation.

Son of Farmer said...

XihanoukVarman was arrogantly, selfishly, and boastfully thinking that he is a greatest king of all Khmer kings, therefore he was never humanly realizing that he was the only one who keeps continuously destroying Cambodia even he already ashamedly dead!

XihanoukVarman was only the toy, which was repeatedly used by French, Uncle Ho, Pol Pot, and once again Uncle Ho's children and Hun Xen..

If XihanoukVarman have only humanly basic common sense, he would not involved in Khmer PoliSick, he would be stayed or remained as a traditional Cambodian King... In order for him to have the complete control of power, he must deliberately destroyed and killed anyone who democratically standing against him.

If he is truly, patriotically, or simply loving Khmer as he repeatedly has said,...

why he secretly, but later publicly allow Youn's soldiers staying inside Khmer's soil?
American could not invaded Cambodia..

Why he madly not came back to work with Lon Nol, but he was no longer have an absolute power, in order to stop Khmer Rouge increasingly expanding power?

The ultimate problem of XihanoukVarman is he arrogantly or unconscientiously has never seen his own mistakes, and additionally these highly educated Khmers, as a speaker above, still repeatedly and boastfully giving him too much credits, which XihanoukVarman had accomplished nothing, beside continuously bringing the death of Cambodia..

What was XihanoukVarman's job, while he officially staying in Power?

He was a singer, actor, songwriter, movie producer, and playboy... How many movies did he make? Did he have enough time to work in his office as a leader?

Please, stop unconscientiously or stubbornly saying XihanoukVarman is the best or greatest Khmer leader...

Without him,
American would not lost Youn's war..
No Khmer Rouge
No Hun Xen..

Anonymous said...

11:09 AM. Your brain is retarded. How did Sihanouk tried to save Khmer by allowing 3 million Khmer to be killed?

Did Sihanouk ever apologized for those 3 million people? A true hero would do anything at all cost to save our country, but your hero died in China and lived like a rat in a sewage.

Anonymous said...

Keep praying for Sihanouk just like praying for Hanoi: http://www.washingtonpost.com/world/vo-nguyen-giap-dies/2013/10/04/9fa4639e-2d02-11e3-8ade-a1f23cda135e_gallery.html#photo=7

Anonymous said...

Fuck all of you Royal bashers. You lost the election. Don't be fools.
We endorsed the CPP for 5 more wonderful years.

Anonymous said...

12:39 PM. AH Chkae Youn, it is the CPP that are bashing Sihamoni and his dad. Sam Rancy and Kem Sokha both respect the Royal families and holding him hostage.

Anonymous said...

Ar-choy-mray CNRP how stupid they are .... look rainsy fight with ar-choy-mray HUN SEN and you get a long with AR-SIHANUK, ar-choy-mray sam raingsy you fight with Ar-ranareth and you work a long with Sihanuk

Ar-mray - sam rainsy you fight with Ar-hun sen you get along with Ar-sihakmony

AR-CHOY-MRAY SAMRAINGSY YOU FIGHT WITH AR-HANOI ,and you SUPPORT AR-CHINA how STUPID IT's .....you can fool with stupid khmer but you can not fools with khmer like me.


From me Vancouver, bc.canada

Anonymous said...

To all Cambodians, we all have along way to go. Please pull ourselves together, because 'united we stand and divided we fall'. Yes, Kingta made alot of mistakes but in the end he did confess about, what went wrong and why? e,g he trusted them and in the end, he got stabbed. His message is loud and clear e.g I helped them (both VC and Chinese) in every way I could, until I lost everything including my throne and they still talked bad about me, they are expansionists and they are like crocodiles'.

Well, to be a good leader, you have to know the real facts of life e.g everyone is to themselves like, if you don't love your children, no one in the world will. If you go out of the box of life, you will find that life is full of shitl and full of injustice etc. That is why, China and VN have send hundreds of thousands people to the west to learn from their ideology e.g about how to improve their living standards. Some went into studying economic, agriculture, engineering (road, bridge, electricity), doctor, lawyer or for trade and commodity etc.

Once they have completed they are encouraged to return get a good salary from the gov't by helping to rebuit the whole system. Because life is about a never ending improvement. While as in Cambodia, we have very few intelligents but only to be pushed away from such a low life gov't. Very sad and so uneducated. This mean we will get no where. The truth is, we have plenty of jobs, from building constructions, to roads, housing, treated water dams to be used for all purposes etc.

Now, if we have a good leader, we would share job around, from area A-Z. each town has a their own specific job to do e,g who is responsible for road and engeering construction, etc. So, please wake up. we have to conform and show Kingta that we are alot better without him. Please, again, if khmers don't love khmers, no one in the world will.

Anonymous said...

Ar-choy-mray CNRP how stupid they are .... look rainsy fight with ar-choy-mray HUN SEN and you get a long with AR-SIHANUK, ar-choy-mray sam raingsy you fight with Ar-ranareth and you work a long with SihanukAr-mray - sam rainsy you fight with Ar-hun sen you get along with Ar-sihakmonyAR-CHOY-MRAY SAMRAINGSY YOU FIGHT WITH AR-HANOI ,and you SUPPORT AR-CHINA how STUPID IT's .....you can fool with stupid khmer but you can not fools with khmer like me.From me Vancouver, bc.canada

Anonymous said...

Ar-choy-mray CNRP how stupid they are .... look rainsy fight with ar-choy-mray HUN SEN and you get a long with AR-SIHANUK, ar-choy-mray sam raingsy you fight with Ar-ranareth and you work a long with SihanukAr-mray - sam rainsy you fight with Ar-hun sen you get along with Ar-sihakmonyAR-CHOY-MRAY SAMRAINGSY YOU FIGHT WITH AR-HANOI ,and you SUPPORT AR-CHINA how STUPID IT's .....you can fool with stupid khmer but you can not fools with khmer like me.From me Vancouver, bc.canada

Anonymous said...

Ar-choy-mray CNRP how stupid they are .... look rainsy fight with ar-choy-mray HUN SEN and you get a long with AR-SIHANUK, ar-choy-mray sam raingsy you fight with Ar-ranareth and you work a long with Sihanuk Ar-choy mray - sam rainsy you fight with Ar-hun sen you get along with Ar-sihakmony.AR-CHOY-MRAY SAMRAINGSY YOU FIGHT WITH .AR-HANOI ,and you SUPPORT AR-CHINA how STUPID IT's .....you can fool with stupid khmer but you can not fools with khmer like me.From me Vancouver, bc.canada

Anonymous said...

Ar-choy-mray CNRP how stupid they are .... look rainsy fight with ar-choy-mray HUN SEN and you get a long with AR-SIHANUK, ar-choy-mray sam raingsy you fight with Ar-ranareth and you work a long with Sihanuk Ar-choy mray - sam rainsy you fight with Ar-hun sen you get along with Ar-sihakmony.AR-CHOY-MRAY SAMRAINGSY YOU FIGHT WITH .AR-HANOI ,and you SUPPORT AR-CHINA how STUPID IT's .....you can fool with stupid khmer but you can not fools with khmer like me.From me Vancouver, bc.canada

Anonymous said...

Ar-choy-mray CNRP how stupid they are .... look rainsy fight with ar-choy-mray HUN SEN and you get a long with AR-SIHANUK, ar-choy-mray sam raingsy you fight with Ar-ranareth and you work a long with Sihanuk Ar-choy mray - sam rainsy you fight with Ar-hun sen you get along with Ar-sihakmony.AR-CHOY-MRAY SAMRAINGSY YOU FIGHT WITH .AR-HANOI ,and you SUPPORT AR-CHINA how STUPID IT's .....you can fool with stupid khmer but you can not fools with khmer like me.From me Vancouver, bc.canada

Anonymous said...

Ar-choy-mray CNRP how stupid they are .... look rainsy fight with ar-choy-mray HUN SEN and you get a long with AR-SIHANUK, ar-choy-mray sam raingsy you fight with Ar-ranareth and you work a long with Sihanuk Ar-choy mray - sam rainsy you fight with Ar-hun sen you get along with Ar-sihakmony.AR-CHOY-MRAY SAMRAINGSY YOU FIGHT WITH .AR-HANOI ,and you SUPPORT AR-CHINA how STUPID IT's .....you can fool with stupid khmer but you can not fools with khmer like me.From me Vancouver, bc.canada

Anonymous said...

Ar-choy-mray CNRP how stupid they are .... look rainsy fight with ar-choy-mray HUN SEN and you get a long with AR-SIHANUK, ar-choy-mray sam raingsy you fight with Ar-ranareth and you work a long with Sihanuk Ar-choy mray - sam rainsy you fight with Ar-hun sen you get along with Ar-sihakmony.AR-CHOY-MRAY SAMRAINGSY YOU FIGHT WITH .AR-HANOI ,and you SUPPORT AR-CHINA how STUPID IT's .....you can fool with stupid khmer but you can not fools with khmer like me.From me Vancouver, bc.canada

Anonymous said...

First and for most, His son, Sihamony did not listen to him. Why should Ah Chke Hun Sen listen to Sihanouk!

Anonymous said...

Ar-choy-mray CNRP how stupid they are .... look rainsy fight with ar-choy-mray HUN SEN and you get a long with AR-SIHANUK, ar-choy-mray sam raingsy you fight with Ar-ranareth and you work a long with Sihanuk Ar-choy mray - sam rainsy you fight with Ar-hun sen you get along with Ar-sihakmony.AR-CHOY-MRAY SAMRAINGSY YOU FIGHT WITH .AR-HANOI ,and you SUPPORT AR-CHINA how STUPID IT's .....you can fool with stupid khmer but you can not fools with khmer like me.From me Vancouver, bc.canada

Anonymous said...

I wish washington.dc keeping shutdown and make china lose a lot money ( time to make china crying ) how smart armerican is will china give more money to Ar-hun sen ????? Time to kick china ass .Communist china will down soon.

Russa no place to make money.( syria )

Iran give up ( isral)


China get upside down (crying for lose a lot money (washington shutdown) and Ar hun sen no place to go we will kill hime soon

Anonymous said...

I wish washington.dc keeping shutdown and make china lose a lot money ( time to make china crying ) how smart armerican is will china give more money to Ar-hun sen ????? Time to kick china ass .Communist china will down soon.

Russa no place to make money.( syria )

Iran give up ( isral)


China get upside down (crying for lose a lot money (washington shutdown) and Ar hun sen no place to go we will kill hime soon

Anonymous said...

US NO MONEY TO BUY AND CHINA NO PLACE TO SELL WHO WILL LOSE THE MONEY ??? DId china will give more money to ar-hun sen ???

From me :Vancouver.bc.canada

Anonymous said...

I wish washington.dc keeping shutdown and make china lose a lot money ( time to make china crying ) how smart armerican is will china give more money to Ar-hun sen ????? Time to kick china ass .Communist china will down soon.

Russa no place to make money.( syria )

Iran give up ( isral)


China get upside down (crying for lose a lot money (washington shutdown) and Ar hun sen no place to go we will kill hime soon

Anonymous said...

Les intellectuels khmers sont des bêtes naïfs; tous veulent importer tout ce qui est étranger pour le Petit Peuple.

Anonymous said...

1:13 PM

Ah Choy Mary ." me from Vancouver "
you are insulting a Khmer Hero.
Khmer like you, Yuon love you to lick their ass.

Anonymous said...

1:16 PM

Ah Choy Mary " me from Vancouver ",
you are nothing but a good Yuon's dog.
Your fucking Decho Hun Shit is selling out your country to Yuon.
You must bark against Hun Shit and Yuon.

Anonymous said...

អស់ចិត្តនិងស្តេច ភ្លេចនិងជាតិឯង ខំស្រែកក្តែងៗ
អាងខ្មាំងការពារ(នេះកាលស្តេចនៅរស់នាំយៀក កុងមកសំឡាប់ខ្មែរដល់ផ្ទះ)។ស្តេចសីហនុមិនត្រឹម
តែក្បត់ជាតិជាតិទេ តែស្តេចសីហនុក្បត់រាជ្យបល្គង័
ទៀត។ នៅឆ្នាំ១៩៥៥ស្តេចដាក់រាជថ្វាយបិតារួច
ស្បថថាមិនឡើងគ្រងរាជទេ នៅពេលព្រះមាតាសុំ
ឲ្យចៅ(ដារ៉ាដេប៉ូ)ឡើងគ្រងរាជ្យ ព្រោះចៅមាន ឈាមជាខ្មែរ​ តែត្រូវបានសីហនុប្រឆាំង។ដូច្នេះ
ប្រទេសខ្មែរនៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៦០ ដល់ ១៩៧០
នយោបាយស្តេចសីហនុនាំយួនមកបំផ្លាញឯករាជ្យ
ខ្មែរ បង្កាត់ភ្លើងសង្គ្រាមឲ្យយួនយៀកកុងសំឡាប់ ខ្មែរ បើទោះបីជាលោកលន់ ណល់ខំទប់ស្កាត់ ដោយសូមបញ្ជូនលោកយែម សំបូ និងទ្រង់កន្តុល
ទៅជំរាបស្តេចប្រមុខរដ្ឋសីហនុក៏ស្តេចមិនព្រមដែរ
លោកលន់ ណល់ស្រែកប្រកាសសុំឲ្យយៀកកុង
ដកទ័ពចេញពីដីខ្មែរក្នុងរយះ១៥ថ្ងៃ តែយួនយៀក
កុងបានវាយបាញ់សន្ធាប់មកលើកងទព័ខ្មែរទៅវិញ
តែត្រូវកងទ័ពខ្មែរបាញ់សំឡាប់និងចាប់បានជាឈ្លើយបង្ហាញជូនអន្តរះជាតិ។ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ១៩៧០ រដ្ឋសភាដកសេចក្តីទុកចិត្តពីស្តេចសីហនុ

ស្តេចសីនុស្បថថា៖មិនសោយរាជ្យទៀតទេ តែមិន
ដឹងយ៉ាងមេច ក៏សុំនិយាយគ្នាជាមួយសមមិត្តហ៊ុន
សែននៅទស្សវត្តន៍៨០ក្បត់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង ប៉ារីស៍ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩១ បានគ្រងរាជ្យ ជាលើកទី២ នៅឆ្នាំ១៩៩៣ជាអំណោយហ៊ុន សែន

សីហនុប្រមូលអ្នកស្នេហាជាតិទៅចូលរួមជាមួយ
ហ៊ុន សែន ហើយត្រូវហ៊ុន សែនបាញ់សំឡាប់នៅ
ថ្ងៃទី៥,៦,៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧។ ប៉ុណ្នឹងហើយ សីហនុនៅសរសើរហ៊ុន សែនទៀត​

សមមិត្តហ៊ុន សែនដឹងគុណសីហនុមែន ទោះបីសី
ហនុស្លាប់ទៅបានស្មូនរូមសីហនុឈរបែបគារះវះ
គោរពរបៀបយួនដែលផ្ទុយនិងរូបស្តេចខ្មែរសមយ័
អង្គរ។ ណ្ហើយចុះខ្ញុំសូមសង្ខេបត្រឹមនេះសិនចុះ។
ទិដ្ឋិឧជុំ ករោតិ=អ្នកស្តាប់និងធ្វើនូវទិដ្ឋិឲ្យត្រង់ឡើង

Anonymous said...ឣាចុយម្រាយ Vancouver.bc.canada

ល្មមៗបានហើយឣាលប់សត្តិ ឣាចុយម្រាយ ។

Anonymous said...

អាស្ដេចកុម្មុយនីស្តនេះហើយដែលនំាសត្រូវ
(ចិននិងយួន)មកកំទេចនិងសំលាប់ខ្មែររាប់លាន
នាក់។គាត់ស្រលាញ់អោបរឹតតែកុម្មុយនីស្ត។គាត់ហ្នឹងហើយដែលដឹកនំាខ្មែរក្រហមអោយដល់ជ័យ
ជំនះ។ទូន្មានរបស់គាត់ដូចជាទូន្មានរបស់កូនចឹងដែរគឺរួបរួមជាតិ ឯកភាពជាតិនៅក្រោមចង្កូមយួន។
ការរួបរួមជាតិក្នុងកណ្ដាប់ដៃដែករបស់អាយ៉ងនិងមេអាយ៉ងគឺជាមហាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិខ្មែរ។ត្រូវតែខ្មែរទំាងអស់រួបរួបគ្នាដេញយួនចេញកុមអោយវានៅបញ្ជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរតៅទៀតទើបខ្មែរអាចផុត
មហាគ្រោះថ្នាក់នេះ។

Anonymous said...

នោះវាមកពីដែល ទ្រងបានអនុវត្តន៍កន្លងមកថា ពិតជាមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាបរាស្ដ្រប៉ុណ្ណាដែរ?
យើងក៏មិនបានដឹង​ តើទ្របានចែកពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្មានផ្នែកដែរ សម្រាប់អនុវត្តន៍ផែងការណ៍អ្វីខ្លះរបស់ទ្រង់?
អ្នកខ្លះនិយាយយ៉ាងនេះ អ្នកទៀតនិយាយយ៉ាងនោះ
ការពិតនោះគឺអ្វីដែលកើតឡើងទៅលើអ្នកបានបាត់បង់ជីវិត្តកន្លងមកៗពីហេតុអ្វី? អ្នកណាខ្លះមិនរវិលរវល់ក្នុងរឿង បរទេសមកតាំងទីលំនៅ ក្នុងទឹកដីខ្មែរចាប់តាំងពីពេលណាមកដែរទៅ? រឿងដែលសំខាន់ គឺខ្មែរមិនអាចទទួលយកអំពើឃោឃៅ បាត់បង់ធនធានសព្វបែបសព្វយ៉ាងតទៅទៀតបានជាដាច់ខាត! គិតតែពីឳ្យគោរពដឹងគុណៗ ហើយការប្រពឹតខុសគ្មាននណា៎បកស្រាយឳ្យច្បាស់ នោះហើយដែលធ្វើឳ្យអ្នករងនូវអំពើអយុត្តិធម៌ មិនគាំទ្រ ទ្រង់នរោតមស៊ីហនុ តំណរក្រោយ របស់ព្រះរាជវង្ស!
អាស្រ័យកុំឳ្យដូចរឿងកើតឡើង ស្ដេចនឹងអ្នកនយោបាយគួរតែពិចារណារ ហើយផ្ដលយុត្តិធម៌ឳ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯង មិនគិតតែយកឈ្នះនោះទេ!

Anonymous said...


ឣាស្តេចឡប់ ឣាស្តេចភ្លើ បណ្តោយឱ្យ យួន និង ចិន បោកក្បាលប្រើ សំរាប់សម្លាប់ជាតិឯង ឣាស្តេចឆ្កួក ។

ជីវិទខ្មែរច្រើនណាស់ដែល បានស្លាប់ដោយសារ នយោបាយ ឣាស្តេចឆ្កួត ដែលក្រាញឣំណាច ដូចឣាហ៊ុនសែនសព្វថ្ងៃ។

Anonymous said...

អាចោររន្ទះបាញ់តៃហោង
សម រង្ស៊ី + ឣាកឹម សុខា លួចឆន្ទះរាស្រ្ត

ទៅចូលដៃជាមួយ អាចោរយួនរន្ទះបាញ់ហ៊ុន សែន!

Jendhamuni said...


Hmmmm.....

In my whole life, I never knew men like to swear and curse...

Oh, well ;)

Anonymous said...

Ms. Jendhamoni,

NO matter what people say, you remain
calm, sweet, and professional; if all khmer copy your social skill, we do not have much of the chaos.
Also, I am not a King fan, however, I respect Mr. Rainsy so much, that some in WKR in sarcasm says I worship him. I think no one knows for sure if Sam Rainsy really believe in Sihanouk but he does what he is supposed to because 1- Cambodia kingship is a culture.2- majority of ordinary Khmer like the King.
I remember one time when asked if he likes the Monarchy, Mr. Rainsy said that it is up to the people.
I think people who hate Sihanouk are those who supported the Lon Nol regime, without it, problems would be less to be solved. if Sihanouk is wrong and so was Lon Nol. that is long enough for me to say.

Rithy.

Anonymous said...


Rithy.

Perhaps it is easy for you to forget.
But, many people here lost a lot family members because of Sihanouk’s stupid politic.
If you want people to forget just don’t bring Sihanouk up to hurt their feelings.


Anonymous said...

សូមនិយាយបន្តិច ! ដែលអ្នកនយោបាយ និង ពួកដឹកនាំសព្វថ្ងៃមិនធ្វើតាមពាក្យបណ្តាំរបស់ស្តេច
សីហនុ ជាពិសេស ពួកអាគណៈបក្ស ហ៊ុនសែន តែម្តង ។ នោះក៍មកតែពីស្តេច សីហនុធ្លាប់បាន
ប្រព្រឹត្តតែអំពើអាក្រក់ ប្រព្រឹត្តខុសចំពោះរាស្រ្គ
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត រឿងអីដែលពួកវាត្រូវធ្វើតាម
បណ្តាំអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើខុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះ ។

ករណីនេះវាមិនខុសពីក្នុងគរួសារមួយដែលមាន
ឪពុកដើធ្វើចោរលួចប្លន់អ្នកស្រុក ធ្វើឈាតករ
សម្លាប់ជីវិតអ្នកស្លូតត្រង់ ។ល។ ហើយ ឪពុក
នោះមកប្រដៅកូនឲធ្វើល្អ កុំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់
កុំដើរលួចប្លន់គេ កុំកាប់សម្លាប់គេ ។ សុំសួរថា
តើកូននោះវាព្រមស្តាប់បង្គាប់ឪពុកវាទេ ? វាធ្លាប់
សួរទៅឪពុកវាវិញថា ចុះឪឯងយ៉ាងម៉េចដែរ ឪ
ឯងដើរលួចប្លន់គេរាល់តែថ្ងៃ កាប់សម្លាប់គេរាល់
តែដងម្ត៉េចក៍បាន ហេតុអ្វីខ្ញុំធ្វើមិនបាន ? ។

ពាក្យប្រៀនប្រដៅពីបុរមបុរាណបានចែងថា ឪពុក ម្តាយ និង គ្រូអាចារ្យ ត្រូវធ្វើគំរូល្អឲកូនចៅ
មើលតម្រាប់តាម ។ អ្នកដឹកនាំក៍ដូចគ្នាដែរ ត្រូវ
ធ្វើគំរូល្អឲអ្នកដើរតាម និង អ្នកក្រោមបង្គាប់យក
តម្រាម់តាម ។ ដូច្នេះ ពួកអាយ៉ង ហ៊ុនសែន ក៍
ដូចអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែរ គេយល់ឃើញ
ថា រឿងអីដែលពួកគេត្រូវស្តាប់តាមបណ្តាំអ្នកដែល
ធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះហ្នុះ ។

និយាយឲចំទៅ ញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះ គឺទាំងអស់គ្នា ជាតិ និង​ អន្តរៈជាតិ ត្រូវធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជា
ពលរដ្ឋខ្មែរដែលចងើបាន ។ បើអ្នកណាមួយមិន
គោរពតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេអ្នកនោះជាអ្នកខុស ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាតិ និង អន្តរៈជាតិ ។ ព្រមទាំង ចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្រ្ត
ខ្មែរទៀតផង ។ ​

Anonymous said...

These are the most stupid political analysists never speak the true about all the historic events that from the day that had been ruling Cambodia as the kind, as prime minister, as chief of state, as the rebel leader and finally as the king again of the second Banana Kingdom of Cambodia. All the games he had been playing with Cambodia as his toy, Vietnam united as a great nation, Hun Sen has became the Emporer and Cambodia itself is pretty like another Kampuchea Krom. All of these are the end results of games that Sihanouk had been playing all along for yuons or for Khmers. Speak the truth so Khmer people in general would benefit from it.

Anonymous said...

Ah sdach Si ach Youn Communists.

Anonymous said...

Sihanouk is still destoying Khmer people even after his death. He is the only king in this world who killing his own people.

Anonymous said...

Today's Khmer leaders are physically Khmers and mentally Youns.

Anonymous said...

ដើរតាមស្នាមយុគលបាទឬ គឺនាំយួនចូលស្រុក
អព្យាក្រិតភាពក្លែងក្លាយ លទ្ធីប្រជាធិបតេយ្យ
ត្រឹមបបូរមាត់ ឬថារបបកុម្មុយនិស្តប្រែរូប ឬថា
ឪយ៉ាងម៉េច កូនយ៉ាងនោះ Tel père tel fils ចោរភ្នែកទោលជាកូនក្រៅខោរបស់សីហនុ
ជាច្បាប់របស់ធម្មជាតិ កូនច្រើនពូកែជាងឪ ឬថា
អ្នកបង្ហិន និងអ្នកបង្ហើយ ទីបំផុតគឺសូន្យ ។

Anonymous said...

Dear, To whom may be concern KI staff

How come this King Ta post didn't stay on top of every others post for the whole year until October 15, 2014.

Ta Cyclo

Son of Farmer said...

My beloved 1:13PM!

I am completely agreeing with you, we Khmer must not only mentally, but conscientiously be loved each other, and determinedly united together in order to rebuild our beloved miserable country...

I am not absolutely sure, when or where you have evidently heard Xihanouk's confession of his ultimately repeating mistakes. On the other hand, I have explicitly never heard of his confession or apologies for the millions of the unearthly hellish unwanted death!

During Xihanouk's regime, did you have basically acknowledgeable of his selfishly boastful poliSick?

Many highly educated Khmers, who academically or poliSickally have earned Master or PhD degree could not work with him, because they were not corruptors or ass-kissing.
Not only that, Xihanouk madly ordered to kill them.

Anonymous said...

For Shihanock confession please watch this;
http://www.youtube.com/watch?v=493e4to7Z3o

Anonymous said...

if can't get into it go to youtube type the world

'King Sihanock called Youn Crocodiles'

Anonymous said...

Thank you for deliberately offering the Youtube or Xihanouk's words,...

If Xihanouk honestly hated Youn,
why he intentionally helped Youn installing Hun Xen into complete power?

Did you ever hear Xihanouk personally, openly, or publicly attacking his beloved adopted son, Hun Xen? Hopefully you did..

But realistically speaking, every time they both were meeting each other, Xihanouk always bowed down his head lower than Hun Xen's.

This is only the poliSickal game of Youn for psychologically fooling Khmer people and especially Xihanouk's royally died-hard supporters!

Everyone of us won't desperately or academically need to earn the Master or PhD in order to exclusively understand the history of Khmer leaders, only if we must patiently, unashamedly, or reasonably accept the ugly truths of our leaders' repeating mistakes?

Anonymous said...

7:02 AM

During that time in 1993, after Ranarith being elected as PM. Hun Sen threaten to kill him and his dynasty because he would never let go of his power. He said that he is a Viet's puppet and so, Viet is the one who is controlling everything and so, Hun Sen had to do was to do from Viet's order. Because Viet's aim is to take control over the whole srok khmer but they can not do it without using khmers to kill khmers or else, the international community would condemn them. So, during that time, Viet also ordered Kingta to get rid all of the UN base as well.

Why? because VC did not want UN to know their true aimbition/goal, that is to swallow Srok Khmer. After that UN left, the VC has created one party after another in order to them to execute each other, so that they could have it all in the end. Just like they did to KR regime. These kinds of tricks and tactics have been used by them crooks for thousand of years, that is again, making khmers kill khmers or killing two birds with one stone.

So, it is time for all of us to wake up. Hun Sen should learn from such trick of the trade by now. Hun Sen should give in his power for the benefit of our nation, if he is smart. Because no outsider would want to grow but to fall apart. e.g right now, 1.3billion chinese, 90 million Viets and 80 million Thai, why are they getting bigger and better all the time? because they conform and they would let outsiders to interfere in their internal affair. But in Srok Khmer both VC and Chinese are controlling our system. Very dangerous for all of us khmers, really.

Anonymous said...

correction;
1) so, Hun Sen had to do by what was told to do from Viet's order

2) After UN left, the VC has created one party after another in order for them to execute khmers, so that they could have it all in the end.

3) because they have conformed and they wouldn't let outsiders to interfere in their internal affair.

Anonymous said...

In life or in death King Sihanouk is the personal property of Hun Sen! Just remember not all Cambodian people can mourn the death of King Sihanouk because Hun Sen said so!

Anonymous said...

And AH HUN SEN is the personal property of the Vietcong!

Anonymous said...សូម្បីទេវត្ដាក៏ហាមឈាត់កុំឲ្យរាស្រ្ដចូលរួម ព្រះ​បរម​រតន​កោដនរោត្តម សីហនុ ​ឆ្នាំទីមួយដែរ។

ទឹកជំនន់ផ្តល់កសិណសាក្សី ស្រាប់។

​ព្រះរាជ​បណ្ដាំសុំ​ឲ្យ​ខ្មែរ​ទាំងអស់​ចេះ​សាមគ្គី​គ្នា រួប​រួម​កសាង​ជាតិ​ជា​ធ្លុង​មួយ ជៀស​ឲ្យ​ផុត​ពី​ការ​បែក​បាក់។ អាចបានឫទេ ?

ពេលទឹកជំនន់ រាស្ត្ររស់យ៉ាងវេទនា មន្ត្រីរាជការធ្វើបានប្រារព្ធពិធី យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេង។

តើ​សាមគ្គី​គ្នា រួប​រួម ជា​ធ្លុង​មួយយ៉ាងណាទៅ?។


ពេលទឹកជំនន់ពិធីអំទូកលុបចោល បោះបង់ចោល តើព្រះ​បរម​រតន​កោដនរោត្តម សីហនុអាចលុបចោលឫទេ ?។

ប្រយោជន៍រាស្ដ្រអាច បង់ចោលបាន ប្រយោជន៍ គ្រួសារស្ដេចមិនអាចបង់ចោលកើត។

នេះជា ភស្តុតាង ថាប្រយោជន៍រាស្ដ្រ ផ្ទុយ ពីប្រយោជន៍ គ្រួសារស្ដេច តើរាស្ដ្រអាចសង្ឃឹម លើស្ដេចមកការពារ ប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឬទេ? ។

Anonymous said...

ប្រយោជន៍ស្ដេចជាអ្វី?

ចាស់ទំអម្បូរខ្ញុំធ្លាប់និយាយថា៖
"មនុស្សស្លាប់មិនអាចប្រោសអោយរស់បានឡើយ មនុស្សរស់បើអាចសង្គ្រោះបានហើយពិតជាតំណរនៃជោគវាសនា!"

ទាក់ទងទៅនឹងប្រយោជន៍រាស្ដ្រ ហើយនឹងប្រយោជន៍ស្ដេច ចាស់ទំក៏ធ្លាប់ពោលដែរថា៖ "ទូករាស្ដ្រវែងចម្នោះរាប់សិបនាក់ គេតែងប្រើសម្រាបអុំប្រណាំង រីឯព្រះរាជាគង់លើទូកមូលដូចសំបកឪឡឹ ប្រើជាទីន័ងមហិច្ឆតា កែឆ្នៃរង្វាស់រង្វាល់និរន្ដមហិទ្ធិឫទ្ធិ ទៅតាមប្រាថ្នា ត្រង់ណាក្បាលឬកន្សៃ ហ្លួង អោយនាមតាមហេតុការណ៍ រាស្ដ្ររងវេទនាស្ទើរលោះព្រលឹង ព្រោះតែ មហិទ្ធិឫទ្ធិទ្រព្រះរាជបល្លង្ក"

ចាស់ទំខ្មែរផ្ដាំកូនចៅថា៖
"កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស កុំឈ្លោះនឹងព្រះរាជវង្ស កុំក្រោធនឹងព្រះហឫទ័យព្រះរាជា កុំមាថព្រះចេស្ដា នាំស្លាប់ប្រាំពីសន្ដាន"

តើមានប្រយោជន៍រាស្ដ្រដែរឬទេ?