Wednesday, November 13, 2013

សុំនិយាយផង!30 comments:

Anonymous said...

ពេលស្រុកខ្មែរមានបញ្ហា
-អាផ្តាច់ការតាំងខ្លួនជាមហាត្មៈគន្ធី..សម រង្សី
-អាយួនផ្តាច់ការ.................កឹម សុខា
-មីស្វាអួតតាំងខ្លួនជា AUNG SAN SUU KYI
.......មួ សុខហួ
DO NOTHING...USELESS CNRP

** អាមាន់ស្ងោរជ្រក់ សម រង្សី
-វាត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរ​​​​​​ថ្ងៃនេះ
12 - 11 - 2013 តែមិនចូលភ្នំពេញទេ
វាបន្លំគេច(បញ្ហា)។
......វាយកលេសវៀងទៅដើរលេង
នៅប្រាសាទព្រះវិហារសិន ។

Anonymous said...

អា ឆ្កួត នេះ ហុន សែន អត់ខុសទេហើយ អត់ចង់បាន អំណាចទៀត ចង់បានតែ បក្សសង្រ្គោះជាតិទេ ហើយវាចង់ឃើញ ហុន បាញ់ ពួកសំ រង្សី ដូចរូបខាងក្រោមនេះនោះវាសប្បាយចិត្តហើយ។
ហុន សែន ជាង៣០ឆ្នាំហើយតែឥតចង់បានអំណាយ ទេ ពូកែសរសេរណាស់ ចង់បានអំណាចតែបក្សសង្រោះជាតិ បើគេមិនចង់បានគេខំធ្វើៗអី បើមិនចែកក៍ហុន មិនដើរចេញឯណា លោកគ្រាន់ណាស់ មើលឃើញកំហុសតែម្ខាង តែម្ខាងទៀតធ្វើអ្វីក៍ត្រូវដែរ បើគ្រាន់ជាអ្នកកាសែត្រមែន ហេតុម្តេចមិនលើកកំហុសរៀងខ្លួនមកមើលតើ អ្នកណាខុសច្រើនជាង?
ដូចអ្នកដែលពូលីសបាញ់ស្លាប់នេះ លី ឌៀប ថាអ្នកលក់បាយនោះខុសហើយមើលទៅ ព្រោះហេតុអ្វីបានជាគាត់ទៅលក់នៅទីនោះ តើអញ្ចឹងមែនទេលោក ឌៀប?
នៅស្រុកខ្មែរមានតែហុន តេដែលត្រូវ ​​​​​​ឯអ្នកការសែត្រវិញមានតែលី ឌៀប ទេដែលពូកែជាងគេ រកគ្មានទេលើលោកនេះមើលទៅ។

Anonymous said...

លោក 6:56AM,
ក្រៅអំពីពាក្យប្រមាថយ៉ាងថោកទាប តេីលោកមានយោបល់បែបណា
ដេីម្បឲបក្សរបស់លោកឈ្នះ ? ។ បេីលោកយល់ថា បក្សរបស់លោក
ចង់បានអំណាចដែរ ចុះហេតុអ្វីចាំបាច់ត្រូវទៅបោករាស្ត្រ ? ។ ចំណែក
ការបាញ់សម្លាប់អ្នកលក់បាយវិញ ខំ្ញុបានឮលោកកឹមសុខាមានប្រសាសន៍
ថា បក្សរបស់លោកឈ្នះ «លំហសេរីភាព» និងឈ្នះសីលធម៏ហេីយ តេី
ពំុមែនទេឫ ? ។ ខំ្ញុពំុបានការពារពួកអាយ៉ងយួនថា ពួកវាមិនចង់ក្រាញលេី
អំណាចនោះទេ ខំ្ញុបានសរសេរពីពួកនេះជាច្រេីនរួចមកហេីយ នរណាក៏
ដឹងថា បេីពួកវាចុះពីលេីខ្នងខ្លានឹងត្រូវស្លាប់ដែរ ។ សួរថា ៖ តេីពួកមេៗរបស់លោក
ទៅចរចាបែងចែកអំណាចជាមួយពួកវា អាចយកឈ្នះពួកវាបានដែរឫ ?
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

បន្ថែម ៖
ពាក្យ «បោករាស្ត្រ» គឺនៅត្រង់ពួកមេៗរបស់លោកអះអាងថា «ឈ្នះ៦៣កៅអី» ែតបែជាទៅចរចាសំុបែងចែកអំណាចជាមួយ
បក្សចាញ់ ឫបក្សដែលខ្លួនបានចោទថាជាចោរប្លន់សន្លឹកឆ្នោត
របស់រាស្ត្រ ។

Anonymous said...@6:56 AM
អាឆ្កួត លី ឌៀប វាឆ្កួតមែនទែនហើយ។ ពួកហ៊ុន សែន កាន់កាំភ្លើងបាញ់គេងាប់ បែរឣត់ខុស។ ហើយថាមកឣ្នកនេះ ឣ្នកនោះ !
ឣាឆ្កែ លី ឌៀប !


Anonymous said...


ពួកហ៊ុន សែន កាន់កាំភ្លើងបាញ់គេងាប់ បែរជាឣត់ខុស។ ហើយថាមកឣ្នកនេះ ឣ្នកនោះ !
ឣ្ហែងទៅជាឆ្កែទៅល្ឣជាង ! លី ឌៀប ឣាឆ្កែ !

Anonymous said...

លោក 8:05AM,
ចុះពួកមេៗរបស់លោក ែដលហក់ទៅចរចាសំុបែកចែកអំណាចជាមួយ
ពួកអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែន គឺជាមេល្អល្អាច់ឬ ? ។ ខំ្ញុឆ្គួត តែខំ្ញុពំុបានធ្វេី
ឲមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារខ្លួនម្នាក់ណានៅឡេីយទេ !! ដូច្នេះសូម
មេត្តាកំុធ្វេីឫកឲថោកទាបជាងពួកអាយ៉ងយួនទៅទៀតនោះ !!
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ឌៀប

Anonymous said...

លោក 8:09AM,
តេីវគ្គកន្លែងណាដែលខំ្ញុនិយាយអំពីការបាញ់សម្លាប់គ្នា ?
អ្នកដែលបាញ់គេអត់កាំភ្លេីងនៅក្នុងដៃ វាពំុដែលត្រូវទេ
លោក !! ការទៅយកយួនធ្វេីជាចៅហ្វាយ, ការស៊ំុគ្រលំុ
ជាមួយវាតយកទឹកដីខ្មែរ, ការប្រេីអំណាចផ្តាច់ការ ពំុមែន
ជាប្រធានបទរបស់ខំ្ញុនៅខាងលេីទេ !!
ដោយគោរពរាប់អាប,
លី ឌៀប

Anonymous said...


ឣាលី ឌៀប ឣាឆ្កែ ! មិនបាច់ហៅឣ្ហែង លោក ទៀតទេ !
ពួកហ៊ុន សែន កាន់កាំភ្លើងបាញ់គេងាប់ ឣ្ហែងមានឃើញទេ ???
ហើយថាមកពីឣញ្ចេះ ឣញ្ចុះ !
ឣា លី ឌៀប ឣាក្បាលសុទ្ធតែឣាច់ច់ច់ !

Anonymous said...

បន្ថែម ៖
ចុះពួកមេៗរបស់លោកដែលហក់ទៅសំុចរចាបែងចែកអំណាចជាមួយ
ពួកអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែន វាមិនអន់ជាងខំ្ញុដែលជាឆ្កែទៅទៀតទេឬ ?
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត,
លី ឌៀប

Anonymous said...

8:22 AM Watch you language!

Anonymous said...


មិនបាច់ហៅឣ្ហែង លោក ទៀតទេ !
ឣាលី ឌៀប ឣាក្បាលឣាច់ច់ច់ !
ពួកហ៊ុន សែន កាន់កាំភ្លើងបាញ់គេងាប់ ! ឣាខ្វាក់ !
ម៉េចឣ្ហែងមិនចោទ ខ១… ខ២…ខ៣… ទៅ ?

Anonymous said...

8:28 AM Really?

Anonymous said...


មិនបាច់ហៅឣ្ហែង លោក ទៀតទេ !

ពួកហ៊ុន សែន កាន់កាំភ្លើងបាញ់គេងាប់ ! ឣាខ្វាក់ !

Anonymous said...

លោក 8:22AM,
លោកពំុចាំបាច់គួរសមអ្វីទេ លោកចង់ហៅខំ្ញុថាជាអ្វីក៏បានដែរ !!
ក៏ប៉ុន្តែសូមលោកមេត្តាជួយដាស់តឿនពួកមេៗរបស់លោកផង
គឺកំុទៅសំុបែងចែកអំណាចជាមួយពួកអាយ៉ងយួនដែលជាឃាតករ
សាហាវព្រៃផ្សៃនោះបានហេីយ !!
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត,
លី ឌៀប

Anonymous said...


មិនបាច់ហៅឣ្ហែង លោក ទៀតទេ !
ពួកហ៊ុន សែន កាន់កាំភ្លើងបាញ់គេងាប់ ! ឣាខ្វាក់ !
ហ៊ុន សែន ខ្វាក់តែម្ខាង ឣ្ហែងឣាលី ឌៀបទាំងសងខាង !

Anonymous said...

លោក 8:37AM,
បេីខំ្ញុខ្វាក់ មេរបស់លោកខ្វាក់មុនខំ្ញុទៅទៀត
ពីព្រោះបានទៅសំុបែងចែកអំណាចពីពួកអាមេ
ឃាតករព្រៃផ្សៃនោះ !! ឬមួយលោកខ្វាក់ដែរ
បានជាមិនបានប្រាប់ពួកមេៗរបស់លោក ?!
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត,
លី ឌៀប

Anonymous said...មិនបាច់ហៅឣ្ហែង លោក ទៀតទេ !
ពួកហ៊ុន សែន កាន់កាំភ្លើងបាញ់គេងាប់ និងមានរបួស ! ឣាខ្វាក់ លី ឌៀប !

Anonymous said...

លោក 8:43AM,
ខំ្ញុបានជំរាបប្រសាសន៌លោកហេីយតេី ៖
បេីខំ្ញុខ្វាក់ មេរបស់លោកខ្វាក់មុនខំ្ញុទៅទៀត
ពីព្រោះបានទៅសំុបែងចែកអំណាចពីពួកអាមេ
ឃាតករព្រៃផ្សៃនោះ !! ឬមួយលោកខ្វាក់ដែរ
បានជាមិនបានប្រាប់ពួកមេៗរបស់លោក ?!
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត,
លី ឌៀប

Anonymous said...


ឣាខ្វាក់ លី ឌៀប ! ថាមកពីឣញ្ចេះ ឣញ្ចុះ !

ពួកហ៊ុន សែន កាន់កាំភ្លើងបាញ់គេងាប់ និងមានរបួស ! ឣាក្បាលឣាច់ច់ច់ !

Anonymous said...

លោក 8:52AM,
ខំ្ញុថាអញ្ចេះអញ្ចោះយ៉ាងម៉េចលោក ? ខំ្ញុអត់បាននិយាយអំពីរឿង
បាញ់គ្នាទេ ! ខំ្ញុនិយាយតែពីរឿងការធ្វេីបាតុកម្ម, ការបែងចែកអំណាច
គ្នាប៉ុណ្ណោះ ! តេីលោកអានច្រឡំអត្ថបទទេដឹង ? បេីលោកចង់លេីក
ឡេីងអំពីរឿងបាញ់គ្នា សូមលោកសរសេរខ្លួនឯងទៅ ចុះហេតុអ្វីបាន
ជាងាកមកខាំខំ្ញុឯណេះទៅវិញ ?
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត,
លី ឌៀប

Anonymous said...ឣាឆ្កែ លី ឌៀប ! ថាមកពីឣញ្ចេះ ឣញ្ចុះ មិនចេះចប់ !
សុំបែងចែកអំណាច មិនមែនជាទោសបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទេ ! អាឆ្កួត លី ឌៀប !

ពួកហ៊ុន សែន កាន់កាំភ្លើងបាញ់គេងាប់ និងមានរបួស ! ឣាខ្វាក់ លី ឌៀប !Anonymous said...

លោក 9:07AM,
បេីតាមមេីលទៅ លោកមិនចង់ឲខំ្ញុនិយាយអំពីរឿងពួកមេៗរបស់លោក
ទៅចរចាសំុបែងចែកអំណាចជាមួយពួកអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែនដែលបាន
បាញ់គេងាប់ទេ គឺលោកចង់ឲខំ្ញុនិយាយត្រឹមពួកអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែន
បាញ់គេងាប់ប៉ុណ្ណោះ... តេីមែនទេលោក ? ចុះតេីហេតុអ្វីបានជា
លោកមិនព្រមសរសេរ បេីភ្នែកលោកភ្លឺ ?
ខំ្ញុសូមឈប់ឆ្លេីយជាមួយលោកទៀតហេីយ !!
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុត,
លី ឌៀប

Anonymous said...


ឣាឣ្នកកាសែតខ្វាក់ លី ឌៀប !

រឿងបាញ់ងាប់ និងរឿងបាញ់មានរបួស ជាទោសបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ !
ពួកហ៊ុន សែន កាន់កាំភ្លើងបាញ់គេងាប់ និងមានរបួស ថ្មីៗ ! ឣាឣ្នកកាសែតខ្វាក់ !

Anonymous said...

FAIR & BALANCE:
http://khmerlotus-media.blogspot.com

Anonymous said...

8:37 AM What the hell?

Anonymous said...

I thought Ly Diep Ngoc already dead? Somebody told me that he went to see the the king of death few year ago. That's why it was quiet....
Now he comes back to stir up the work that people are fighting with HS?

Is Ly Diep Ngoc a yuon spy?

Anonymous said...

LY DIEP U SHOULD CHANGE YOUR SUGGESTION AND DON'T EXPECT SOME THING CHANGE FOR THE NEXT ELECTION.
HOW DEEP U UNDERSTAND THE VIET?.
THE LEADERS OF CNRP THEY PUT THEIR LIFE IN THE FRONT LINE AND U THINK THIS IS A PERSONAL AMBITION. YOUR OPINION ONLY IN THE NEW AND ACTION IS ZERO IF THEY BOTH DIE CAN U REPLACE THEM ASK YOURSELF.

LY CHEUNG PEUK.

Anonymous said...

លប់មែនលឺងុកឌៀប និយាយដូចគ្រាន់បើណាស់ ទីបំផុតអាសុណក់សោះ

Anonymous said...

លី ឌៀប វានិយាយដដែលៗដូចខ្អែលក្រោមខ្លៀក អញ្ចឹង ឫ ដូវកូនក្មេងបៀបដៃ ៣ខែហើយ មានតែ បែងចែកអំណាច ធ្វើដូចជាខ្មែរទាំងអស់ អាន ខេអាយ ឆ្គួតឡប់ដូចវាដែរ បើវាពូកែញ៉ែអញ្ចឹងប្រហែលប្រ
ពន្ធវាចេរាល់ថ្ងៃហើយមើលទៅ គួរដាក់ចំណងជើងថា អាដដែលៗ លាងគូថឯងមិនស្អាតផងចង់លាងគូថគេ
ខំសរសេរដដែលៗ បោកគេមិនបានអញ្ចឹង ហើយគ្មានអ្នកជឿ តើគេថាអ្វីទៅលោក ឌៀប?