Saturday, November 16, 2013

ស្វែងរកស៊ួនសុវណ្ណនៃឋានសួរគតិ
បុគ្គលក្នុងកំណាព្យ ឆ្អាបឈាមខ្មែរទូទាំងរដ្ឋា
សូមកុំឃាត់គេជេ សូមកុំហាមគេស្ដី!
ម្ដេចមានប្រល័យជាប្រណីតតាហារ អប្រិយទុយសហិង្សា?
ប្រព័ន្ធនៃបេះដូង ឈាមជ័រខ្មែរតែមួយ ទុក្ខវេទនាចាំងចក្ខុហើយ ចរន្នលោហិតារុណ
នុះឯងហើយចាំមាត្រាក្រិត្យ សន្មតធម្មជាតិនៃលោក!

កំណាញ់អ្វីម្លេះ បើគ្រាន់តែផ្ដល់យុត្តិធម៌?
អ្នកគ្រាន់តែប្ដូរមកជាល្អ ទ្រទ្រង់ជាតិផងយើង
ពោលថាក្លាហាន គឺឧត្តម្ភគតិលះ ពុំមែនយកឈ្នះ លើសាសន៍ឯងឡើយ!

អ្នកតូចទាបខ្សោយ បន់ស្រន់រាល់ថ្ងៃ
សូមអំណាចរដ្ឋាថ្មី ប្ដូរឥរិយាបទ
កើតមកជាមនុស្ស មានខ្ចោះគ្រប់រូប
ប្រញាប់ប្រែកាយ សះស្បើយឡើងវិញ!

ព្យាបាលទាន់ពេល សូមកុំទុកត្រាំត្រែង
បើពិតជាម្រេញ ផុតវេជ្ជវិទ្យាឳសុថផ្សំ សាកលលោកគេខ្ពើម យមលោកទាមទា
ម្ចាស់ឈាមតៃហោង ចោមរោមរុករកហៅឈ្មោះ
ព្រោះតែបំណុល ស័ក្ដសិទ្ធចងចាំជាក់
វ័ណ្ឌករដោយឈាមខ្មែរអ្នកស្លូតត្រង កុំចាំក្រែងយ៉ឺតខ្លួនឯងក៏មិនអភ័យ
ពេលក្លាយជាប្រែតទ្រង់ប្រោសចាកឆ្ងាយ
ដង្ហើមចុងក្រោយស្រូបផ្ដាសាញាតិប្រទេច
កិតិយសអក្សារបង់ប្រឡាក់ឈាមងំ ខ្លិនខ្លួនអសោច៍ជាអមតៈ

ឳកូនខ្មែរអើយ សូមបញ្ចប់សាងអាស្រូវ
ឈប់សាងកម្មពៀរទៅ អភិរក្ខសាវតារខ្មែរមាន
ចាប់ដៃរគ្នាជាស្ពាន ទាន់ជឿនលឿនវិទ្យា
អភិវឌ្ឍន៍កល្យាណ ស៊ួនសុវណ្ណសំណប់លោកី!

Anonymous reader 1:12 PM

RE: Complaint Lodged Against Security Chiefs Over Woman’s Shooting

5 comments:

Anonymous said...

ALL HUN SEN supporters who has killed or abused Cambodian people will have the luck like Mr Tree Nareen who recently was crashed by car accident and Mr Ung Poeurn the former Kraties Province who was killed by car accident

Anonymous said...

Not sure...ha ha.

Anonymous said...

Hi Jendhamuni,

This poem title is the main idea leading towards the conclusion.
It is not explicit the whole reason, such as the briefing:

ហេតុតែស្វែងរក ស៊ួនសុវណ្ណ នៃឋានសួរ៌គតិ ខ្មែរបានឆ្លងកាត់ការវាយដំ បាញ់ទឹកផ្តក់គ្រាប់។ល។
So I short cut it.

I know you try to post the my poem the march the meaning of the photograph, but it's looked untitled and uncompleted.
To make it complete with title, and march with the photographs meaning I can change and rearrange it for the difference by making it a new title and the old title becomes the topic sentence of the last paragraph.

អជ្ញាធរដែលដីលោភៈ

បុគ្គលក្នុងកំណាព្យ ឆ្អាបឈាមខ្មែរទូទាំងរដ្ឋា
សូមកុំឃាត់គេជេ សូមកុំហាមគេស្ដី!
ម្ដេចមានប្រល័យជាប្រណីតតាហារ អប្រិយទុយសហិង្សា?
ប្រព័ន្ធនៃបេះដូង ឈាមជ័រខ្មែរតែមួយ ទុក្ខវេទនាចាំងចក្ខុហើយ ចរន្នលោហិតារុណ
នុះឯងហើយចាំមាត្រាក្រិត្យ សន្មតធម្មជាតិនៃលោក!

កំណាញ់អ្វីម្លេះ បើគ្រាន់តែផ្ដល់យុត្តិធម៌?
អ្នកគ្រាន់តែប្ដូរមកជាល្អ ទ្រទ្រង់ជាតិផងយើង
ពោលថាក្លាហាន គឺឧត្តម្ភគតិលះ ពុំមែនយកឈ្នះ លើសាសន៍ឯងឡើយ!

អ្នកតូចទាបខ្សោយ បន់ស្រន់រាល់ថ្ងៃ
សូមអំណាចរដ្ឋាថ្មី ប្ដូរឥរិយាបទ
កើតមកជាមនុស្ស មានខ្ចោះគ្រប់រូប
ប្រញាប់ប្រែកាយ សះស្បើយឡើងវិញ!

ព្យាបាលទាន់ពេល សូមកុំទុកត្រាំត្រែង
បើពិតជាម្រេញ ផុតវេជ្ជវិទ្យាឳសុថផ្សំ សាកលលោកគេខ្ពើម យមលោកទាមទា
ម្ចាស់ឈាមតៃហោង ចោមរោមរុករកហៅឈ្មោះ
ព្រោះតែបំណុល ស័ក្ដសិទ្ធចងចាំជាក់
វ័ណ្ឌករដោយឈាមខ្មែរអ្នកស្លូតត្រង កុំចាំក្រែងយ៉ឺតខ្លួនឯងក៏មិនអភ័យ
ពេលក្លាយជាប្រែតទ្រង់ប្រោសចាកឆ្ងាយ
ដង្ហើមចុងក្រោយស្រូបផ្ដាសាញាតិប្រទេច
កិតិយសអក្សារបង់ប្រឡាក់ឈាមងំ ខ្លិនខ្លួនអសោច៍ជាអមតៈ

ស្វែងរកស៊ួនសុវណ្ណ នៃឋានសួរ៌គតិ
ឳកូនខ្មែរអើយ សូមបញ្ចប់សាងអាស្រូវ
ឈប់សាងកម្មពៀរទៅ អភិរក្ខសាវតារខ្មែរមាន
ចាប់ដៃរគ្នាជាស្ពាន ទាន់ជឿនលឿនវិទ្យា
អភិវឌ្ឍន៍កល្យាណ ស៊ួនសុវណ្ណសំណប់លោកី!

Anonymous said...

មានយួនច្រើនណាស់បានដូរឈ្មោះមក
ជាខ្មែរហើយធ្វើជាល្បិចសាងគ្រោះដដែលៗឲ្យ​​ជាតិរលាយរលត់រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

អាយួនញញឹមបោក ទាំងនេះគឺ៖
១ -អាយួនពាក់ដួន ៧មករា សម រង្ស៊ី
២ -អាយួនពាក់ដួន ៤យួន កឹម សុខា
៣ -មីយួនពាក់ដួន ៦កណ្ដួយ មួ សុខហួ

*សូមបងប្អូនខ្មែរកុំប្រើមនោសញ្ចេតនាបុកគល់

*ហើយច្រទ្បំថាអាយួនញញឹមបោក
គណបក្សសង្រ្គោះជាតិខ្មែរក្លែងក្លាយ
ខាងលើទាំងអស់នេះថាជាខ្មែរ ?

*អាយួនទាំងអស់នេះវាជាចារកិច្ចធ្វើការបំរើ
ប្រទេសយួន វាសម្លាប់ខ្មែរឧ្យទាល់តែអស់

*តើកូនខ្មែរគិតទុកឧ្យអាយួនសាងគ្រោះឲ្យ​​ជាតិរលាយរលត់ខ្មែរកាប់សម្លាប់ខ្មែរតទៅទៀត?

*ឬក៏ត្រូវនាំគ្នាតតាំងសម្លាប់អាយួនទាំងអស់នេះ
ចោល ?

*អាស្វាយួនCNRPវាកំពុងតែអូសបន្លាយពេលវេលា
បន្លំស៊ីឡាកក្រុមបាតុកម្ម
ចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរ ?

Jendhamuni said...


Dear 12:59 AM,

I'm sorry for the late reply. I just got home. No need for you to rearrange the words. I will re-post this with different images.

With Respect,
Jendhamuni