Sunday, December 01, 2013

News from November 30, 2013


ក្រុម​អ្នក​ល្បាត​ព្រៃឡង់​រក​ឃើញ​ឈើ​ខុស​ច្បាប់​រាប់​ពាន់​ម៉ែត្រ​គូប
Corruption Unit (by Jasmine Kc)
Corruption Unit
ឈឺចាប់ទេកូនខ្មែរពេលមានមេដឹកនាំបែបនេះ!
ស្ថានភាពកសិករ នៅឃុំក្តុលតាហែន ស្រុកបរវេល ខេត្តបាត់ដំបង
Public gathering in Melbourne to support Mass Demonstration in Cambodia
Suthep set to paralyse Thai govt
Ten day parade planned to mark Human Rights Day
ដំណឹងជាតិខ្មែរ
ADB seeks cooperation with ACU
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ធម្មយាត្រា-សិទ្ធិយាត្រា
បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ស្វែង​រក​ថវិកា​ពី​អន្តរជាតិ​ជួយ​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ជាប់​បំណុល
បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិអំពាវនាវ​ឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ចូល​រួម​ធម្មយាត្រា​សិទ្ធិ​យាត្រា
ប៉ូលិស​ឃុំ​នៅ​បាត់ដំបង​រង​ការ​ចោទ​ថា​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​លើ​អ្នក​ភូមិ
អាដហុក​គ្រោង​ចុះ​អង្កេត​ករណី​សកម្មជន​បក្ស​ប្រឆាំង​ម្នាក់​ដែល​ត្រូវ​ពស់​ចឹក
ម្តេចមិនឃើញមក? (ដោយ ផ្កាស្រពោន)
សណ្ឋានអ្នកខ្លាំង (ដោយ ញ៉ឹកគីរី)
December 2, 1978, Hanoi Approved a Plan for Full Scale Invasion
Legendary skateboarding legend Tony Hawk visiting Cambodian...
"Joint-Report on the Conduct of the 2013 Cambodian Elections"
James McCabe is on a mission to protect abused Cambodian kids
Postcard from France
Reminder: Kem Sokha will be in Seattle-Tacoma Dec. 1
នេះសុទ្ធតែជារឿងពិតទាំងឣស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរ
Album to be launched at CNRP concert on December 15th
ស្នាដៃដែកជោរ (ដោយ យឹម ពិសាល)
អគ្គនាយកដេកមិនលក់ព្រោះរឿងក្រោមផ្សិត ត្រូវបានតែងតាំង ?
Previous news | Nov. 30, 2013Nov. 29, 2013Nov. 28, 2013 | Nov.27, 2013 | Nov. 26, 2013 | Nov. 25, 2013 


23 comments:

Anonymous said...

WHY THEARY SENG POSTED ON TOP OF THIS BOX????

Anonymous said...


KD,TS should leave ki blog. not listen to reader.

Anonymous said...that woman layer ts needs attention. look she just top old new on this blog

Anonymous said...KI TEAM, CAN YOU MOVE THIS BOX UP?

Anonymous said...


JEN,

Are you here? Please move LATEST NEWS back to the top.

Khmer Democrat, if you don't respect readers and KI team, why don't you leave KI-Media? JEN works so hard to make many readers happy. Why you do this to her?

Can someone from KI team move this box up please?

Too pissed off!

Anonymous said...


As a longtime reader, I found this is very frustrated to see Ms. Theary Seng abusing readers and the lack of respect she has for her team. Ms. Jendhamuni did a great job with the news box she places above all posts. Very easy to glance through without having to scroll down.

I am very upset

Anonymous said...


KI TEAM
PLEAE BAN KHMER DEMOCRAT AKA THEARY SENG!!!

Anonymous said...

THEARY SENG?
Why you do this to Jen?

Jendhamuni said...


Dear readers,

Please do not worry. I can always move this portlet back up when I'm in front of the computer. Needless to say more.

With Respect,
Jendhamuni

Anonymous said...

2:56 AM

We thank you.
We love you.


Concerned Khmer

Anonymous said...

Anonymous said...

Babe,sweety chocolate pie Jendah,remove anything you want,it your house,clean it,maintain it,pick up the trash!
Can you Re-POSTE Maya Men story again my love chocolate cokie Jendah!

Kdamjor

12:05 AM
Anonymous Anonymous said...

Well,I love you to your floab of meat that hang below your belly called "Love-handle" I love it hang low...

Kdamjor

12:10 AM

Anonymous said...

What kind of lawyer is Theary S ? Seems like she knows nothing about the law. Time for her to stop her none sense bible post on the blog. This woman does not know anything about respect.

Stay strong sister Jendha. Many of us are behind you. We are very proud of you!

Anonymous said...

Stop repost these crabs over again,will you!? Do yourself a big favour;Do not Re-POST any of Kdamjor comments period.
"Stop it for the sake of unity!"

Real:Kdamjor

Anonymous said...

Samraincy received 2 millions dollars donation from Swaziland.

Anonymous said...

Well,did you want some of that money kill Hun sen,Rainsy will pay that 2 millions dollars.

Anonymous said...


Jen,

Cambodia is very proud to have you as her daughter. Keep up. You are a great role model for us!

Your Fan

Anonymous said...


LOOKS LIKE TS WILL NOT GO TOO FAR WITH HER SICK ATTITUDE. SO DISGUSTED BY HER STUBBORNT HEAD!

Anonymous said...

Persistant will wins resistant,Theary already wons her ambitions to preach gospel in here to all CREATURES that lost their soul in K.I,Nambodia is proudly to have Theary Seng as her daughter and as a role model due to her stubbornness and Persistantness to her causes;Preach gospel to all CREATURES around the world until the second coming of the LORD Jesus Christ...Tame your tongue Satan son of evil expedition,think before you talk,your iniquities will follow you as your shadow never leave you,tame your tongue no and repent your sin/ iniquities.

Kdamjor

Anonymous said...


11:20 AM
I like the way Jen spreads her message of kindness. She has one of the most beautiful websites about Buddha with so many followers. Read comments on her posts here jendhamuni.com when you have time. She never post her teaching on Ki blog like Theary Seng. Jen is very young, but very wise, before age. A wise person like Jen does not do anything to get attention. We love Jen for who she is.

Anonymous said...

11:36

Unlike Theary Seng, Jen doesn't post her Buddhism belief on KI . As we all know KI forum is not a religion dumping ground.
If Theary Seng needs to prostitute her religous belief on a non religous, but political forum, that must tell her that should take her religous agendas elsewhere.
Jen has created her own site for her Buddhism, why can't Theary peddle her Christianity on her separate site ? Or Theary Seng had already tried it, and no one cares to visit her site.
How pathetic she is !!!


Amen

Anonymous said...

Good news Sam rainsy received 5 million s of banana donation from jungle associations chair by. Mr. Baboon. And some idoit overseas.

Anonymous said...

CAT FIGHT...

Anonymous said...

Babe,sweety chocolate pie Jendah,remove anything you want,it your house,clean it,maintain it,pick up the trash!
Can you Re-POSTE Maya Men story again my love chocolate cokie Jendah!

Kdamjor

12:05 AM
Anonymous Anonymous said...

Well,I love you to your floab of meat that hang below your belly called "Love-handle" I love it hang low...

Kdamjor

12:10 AM