Monday, December 09, 2013

News from December 8, 2013


Thai PM Yingluck Shinawatra dissolves parliament, calls for elections
Interior Minister Says No to Opposition’s Marching Plans
Taking corruption to school
Opposition, NGO rallies expected to cross over
Leader’s life threatened, says CNRP
Some journalists are the target of discrimination: CCJ president
Namhong vows temple talks
Time to Resign! (by Anyda Suong)
ខេត្តកោះគង(កម្ពុជាក្រោម) (ដោយ ផេង ​វិសុដ្ឋារ៉ាមុនី)
ឈ្មួញ​​ដឹក​ទំនិញ​​ថា​​ក្រុម​ជញ្ជីង​ចល័ត​បំពេញ​ការងារ​​គ្មាន​ភាព​យុត្តិធម៌
លីកាដូ​គ្រោង​ចែក​អាហារ​ដល់​អ្នក​ជាប់​ឃុំ​ជាង​១​ម៉ឺន​នាក់
ពលរដ្ឋ​២៩​គ្រួសារ​នៅ​ពោធិ៍សាត់​ប្រឈម​នឹង​ការ​បាត់បង់​ដីធ្លី
Thai crisis deepens as main opposition party quits Parliament
ទឹក​ជំនន់ និងបញ្ហាខ្វះទីផ្សាលក់ ផលស្រូវ​ បណ្តាល​ឱ្យ​កសិករ​ធ្លាក់​ក្នុង​ភាព​ក្រីក្រធ្ងន់ធ្ងរ
Funds CNRP receives from overseas Khmers
Yingluck proposes public referendum
បញ្ហាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស វគ្គទី ២
ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​ហាម​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​និង​សង្គម​ស៊ីវិល​ជួបជុំ​នៅ​មុខ​សភា
រដ្ឋាភិបាល​ស្នើ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ថ្នាក់​ឧត្ដមសេនីយ៍​៧០​រូប​ចូល​និវត្តន៍
លោក​សម រង្ស៊ី​ និង​លោក​កឹម ​សុខានឹង​ដឹកនាំ​ទិវា​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ទាំងនៅ​ភ្នំពេញ ​និង​សៀមរាប​
Press Release Hochimonk Tep Vong!
សាលាបឋមសិក្សារបស់អ្នកមានគុណ ហ៊ុន សែន តិរិច្ឆាន
គំរូធ្លាក់មកពីលើ បើអាលើវាស្អាតស្អំ អ្នកក្រោមស្អាតឯង (កំណាព្យ សំ វិជ្ជា)
គឺជាឆាកសម្តែង...
Previous news07.12.13  06.12.1305.12.1304.12.1303.12.13
Popular post:December 2, 1978, Hanoi Approved a Plan for Full Scale Invasion

15 comments:

Anonymous said...

Learn from this girl to fight Ah Prett Yuon:

http://www.youtube.com/watch?v=KFf5K75UWjQ

93 years old woman

Jendhamuni said...


Dear 11:49 PM,

Thank you!

Anonymous said...

Jenda,
even you confused/mixed up me with ah lop Mike with level of education at ESL primary schooler!...I am not them! Kdamjor more smarter than me or ah Mike,please don't make a fool out of yourself like some of your supporters! Please check the fact or IP before you speculation,I though you are better than that!.....Get mad at all you want because I said about Buddhism destroyed Khmer empire was true.Any nations that worship Buddha has been suffering,here some of those nations/regions;Kampuchea krom,Nambodia,Tebeit,Burma, Laos ,Thailand was lucky because under United states of America's influences,but it will be NEXT.The monks have secret sexual with women and went out to sing Karaoke,driving expensive Lexus that is facts.I said the truth is hurting you, right? Well,if so face it!..May god save your soul Jenda and all your hater out there that supported you and your biased hatred messages!...Oh by the way,I am not a Cpp supporter,ah Mike was/is....Kdamjor? I don't know who he support!!!???

Kmenhwatt

Jendhamuni said...


Dear Kmenhwatt,

I am very busy today. I don't have time to entertain you. A Buddhist like Jendhamuni does not get hurt easily. Looks like you have already walked into my trap!

If you don't want me to confuse you with Mike and Kdamjor, just learn how to behave differently. As of right now, you don't need to look at yourself in a mirror. Just look at Mike and Kdamjor, you are exactly like them.

With Respect,
Jendhamuni

Anonymous said...


The election loser's Hun Sen,

Be a brave person like Yingluck.

Adopt her idea below and solve Cambodia's problem.

Stop being a Yuon's slave !! Kom Thork Teap Peuk !!

Prime Minister Yingluck Shinawatra on Sunday proposed a public referendum on proposals by anti-government protesters to let the majority of the people decide and suggest a way of holding a clean and fair election with a consensus from all parties as a way to end the conflict.

Bun Thoeun

Anonymous said...

Jenda,
The above re-post here by some idiot that hated you not me,they phase my original comment in responsed to you in previous message.This guy kept on repost thing again to trigger your nerve,to get you mad.In the name of your Buddha,I didn't post the above message @12:05am here,h/she Re-post my comment in here.If I am not mistake Ah Pee Anh who is an imposter.

Kmenhwatt

Jendhamuni said...


Dear Kmenhwatt,

This is the reason why I stick to my own profile when I write so no one could pretend to be me. Please do not worry, I don't take anything personally.

Have a wonderful day.
Jendhamuni

Anonymous said...


Dear compatriots,

Our Cambodia situation has a quite similarity with the situation in Ukraine.

Bun Thoeun

Kiev Protesters Toppled Lenin Statue.

KIEV, Dec 8 (Reuters) - Crowds toppled a statue of Soviet state founder Vladimir Lenin in the Ukrainian capital and attacked it with hammers on Sunday in the latest mass protests against President Viktor Yanukovich and his plans for closer ties with Russia.

The statue's felling - a symbolic rejection of Moscow's power - came after opposition leaders told hundreds of thousands of demonstrators to keep up pressure on Yanukovich to sack his government.

A Reuters reporter at the scene saw the protesters breaking up the statue with hammers after using ropes and metal bars to bring it crashing down.

The demonstrators are furious with the Yanukovich government for its decision to ditch a landmark pact with the European Union in favour of a trade deal with Moscow, Ukraine's Soviet-era overlord.

Yanukovich's sudden tack towards Russia has provoked the biggest street protests since the 2004-5 Orange Revolution, when people power forced a re-run of a fraud-tainted election and thwarted his first run for the presidency.

Sunday's rally marked a further escalation in weeks of confrontation between the authorities and protesters that have raised fears for political and economic stability in the former Soviet republic of 46 million people.

"This is a decisive moment when all Ukrainians have gathered here because they do not want to live in a country where corruption rules and where there is no justice," said world heavyweight boxing champion-turned-politician Vitali Klitschko.

Anonymous said...

Bun Thoeun

Very good idea but what do you wait for? Please go ahead, you go first...If not, just useless barking.

Kdam Chet

Anonymous said...

Kdam 70

Anonymous said...

Jendha,
http://www.liveleak.com/view?i=bea_1378808727

Anonymous said...

this magic will take hun sen from power:
http://www.liveleak.com/view?i=74c_1358965532

Anonymous said...

Don't worry about ah Ping Ang. I know him IRL. He live in the US, he looks black and ugly. His ugly feather is his face. He wear glasses and have no girlfriend. He is in the medical field but with low IQ. He tries to manipulate people but he's got a mental problem. I have already recommended that he sees a doctor. As you might suspect he's got no friends.

He's also responsible for attacking many other Khmer not supporting CPP. Best to stay away from this crazy ugly guy.

Jendhamuni said...


Dear 10:37 AM,

Thanks for the link. I just watched the video. I'll post this tomorrow after freeing up some space on our main page.

Jendhamuni

Anonymous said...


Yingluck : "I do whatever it take to bring peace back to the Thai people"

Hun Sen: “I do whatever it take to hang on to power, I don’t care how many Khmer die or even Cambodia disappear after I die.”